Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  ?-aminobutyric acid (GABA)1. ผักดอง (Fermented vegetable), 2. โปรไAcetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetobacter acetiAcetobacter sp.bacterial contaminationBacteriocinBeta-glucanBioethanolby-productCoconut productCo-cultivationDiversityDrying methodEnzyme hydrolysisFermentationFermented Fruits and VegetablesFruits wineFunctional foodfunctional propertyGerminationisoflavonesLactic acid bacteriaLactobacillus plantarummolassesPlaa-somProbioticprocessingqualityRicesoybeanvalue addedVinegarYeastกรดอะซิติกกากน้ำตาลการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งข้าวความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องดื่มถั่วถั่วเหลืองน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักเนื้อตาลสุกปลาส้มแป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนโปรตีนทางเลือกโปรตีนพืชมิรินยีสต์ระดับความแก่ระบบทางเดินอาหารระยะการสุกแลคติกแอซิดแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสวิสาหกิจชุมชนวุ้นมะพร้าวเวย์มะพร้าวไวน์ไวน์ผลไม้สมบัติเชิงหน้าที่ส่วนเหลือทิ้งส่วนเหลือทิ้ง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เชื้อราโมแนสคัส ริคอตต้าชีส การเพิ่มมูลค่า By-productสับปะรดสับปะรด น้ำส้มสายชูหมัก การหมัก การแปรรูปสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidanสารปรุงแต่งรส สารระเหยให้กลิ่นสารสกัดจากสะค้านสารสำคัญสาหร่ายเห็ดเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์เห็ดเยื่อไผ่ น้ำส้มสายชูหมัก Rapid Tray Culture (RTC) Processแหนมเห็ดแหนมเห็ดสุขภาพอะโวคาโดอัลมอนด์อาหารอาหารทางเลือกอาหารไทยอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารหมักอาหารหมักจากพืชอาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก อุตสาหกรรมอาหารเอทานอลเอนไซม์อะไมเลสแอลกอฮอล์ Mirinไอโซฟลาโวนฮาลาล

  Interest

  อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • ม.ค. 2553 - พ.ย. 2555 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
  • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 35 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 29 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fishSaithong P., Panthavee W., Boonyaratanakornkit M., Sikkhamondhol C.2010Journal of Bioscience and Bioengineering
  110(5),pp. 553-557
  78
  2Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molassesSaithong P., Saithong P., Nakamura T., Shima J.2009Journal of Bioscience and Bioengineering
  108(3),pp. 216-219
  21
  3Isolation and primary identification of endophytic fungi from cephalotaxus mannii treesSaithong P., Panthavee W., Stonsaovapak S., Congfa L.2010Maejo International Journal of Science and Technology
  4(3),pp. 446-453
  17
  4Optimization of vinegar production from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) sap using surface culture fermentation processSaithong P., Nitipan S., Permpool J.2019Applied Food Biotechnology
  6(3),pp. 193-200
  17
  5Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
  37(1),pp. 75-80
  9
  6Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysisLomthong T., Saithong P.2019International Food Research Journal
  26(5),pp. 1515-1523
  7
  7Production and development of vinegar fermentation from broken Riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysisSangngern N., Puangnark T., Nguansangiam W., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20203 Biotech
  10(12)
  7
  8Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentationsThongpoem P., Chorum M., Rittisorn S., Saithong P., Permpool J., Kitpreechavanich V., Lomthong T.2021International Food Research Journal
  28(5),pp. 969-975
  3
  9Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Production from Sugarcane MolassesSaithong P., Vanichsriratana W., Morakul S.2020Sugar Tech
  2
  10Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentationChorum M., Suphan S., Khetkorn W., Sujarit K., Naloka K., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20223 Biotech
  12(9)
  1
  11Characterization and sequencing analysis of pLP2.5-11 and pLP3.0-4 novel cryptic plasmids from Lactiplantibacillus plantarum WP72/27Nitipan S., Saithong P.20233 Biotech
  13(8)
  0
  12Antioxidant and Anthocyanin-Rich Vinegar Fermented from Thai Colored Rice VarietiesSaithong P., Permpool J., Nitipan S.2024Trends in Sciences
  21(6)
  0