ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

10

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

?-Glucosidase1ตำบล1มหาวิทยาลัยAcetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetic acid bacteriaAcetobacter acetiALABamylolytic lactic acid bacteriaAntimicrobial coatingArthrospiraAstaxanthinBacterial communityBacterial contaminationbacteriocinBig DataBioethanolbiomassby-productCampylobacter spp.C-phycocyanincultivationData AnalyticsData Sciencedietary phytaseDiversityDrying methodEncapsulationEscherichia coliExopolysaccharideextractionfecal microbiomeFermented Fruits and Vegetablesfermented rice noodlefermented rice noodlesFermented vinegarFood Microbiologyfood safetyfreeze-dryingFruits wineGABAHaematococcushalophilic glutaminaseisoflavoneKai algaeKhanom jeenLactic Acid Bacterialactic acid treatment of cereal grainslactic acid treatment of cerealsLactobacillus acidophilusLactobacillus paracaseiLactobacillus plantarumLipidListeriaListeria monocytogenesmetabolically active bacteriaMicroalgaeMicrobial enzymesmicroencapsulationMolassesMonacolin KMonascus purpureusmultiplex PCRNon digestible fibernutrientPCRphytasepigPlaa-sompolysaccharidePrebioticProbioticprocessingproteaseProteinproteolytic bacteriaShigellaSpirulinaStarter cultureU2TVinegarYeastกล้าเชื้อการหมักขนมจีนแป้งหมักข้อมูลสารสนเทศจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปลาส้มโปรติโอไลติกแบคทีเรียโปรไบโอติกพรีไบโอติกมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์แลคติกแอซิดแบคทีเรียสไปรูลิน่า

Executives


Persons (ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. อรวรรณ ละอองคำ, นักวิจัย

E-Mail: orawan.lao@ku.ac.th Tel.0 2942 8629-35 1411


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 138 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)
 • ทุนนอก 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 180 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 72 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 108 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 57 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 48 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)