ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Acetic acidAcetobacter acetiArthrospiraAstaxanthinbacterial communitybacterial contaminationBCGBig DataBioethanolBiomassC-PhycocyaninData ScienceEncapsulationExtractionFermented rice noodlefermented rice noodlesFood Microbiologyfood safetyfreeze-dryingHaematococcusLactic Acid BacteriaLactobacillus paracaseiLactobacillus plantarumLipidMicroalgaemicroencapsulationMolassesnutrientPCRphytasepigpolysaccharidePrebioticPrimerProbioticProcessingproteaseProteinproteolytic bacteriaSaccharomyces cerevisiaeSalmonella spp.shelf lifeShigellasoybean residueSpirulinaStarter cultureTrimmed young coconutU2TValue addedVibrio parahaemolyticusVinegarYeastกรดแลคติกกล้าเชื้อการเพิ่มมูลค่าการสกัดการหมักการห่อหุ้มเซลล์ขนมจีนแป้งหมักข้อมูลสารสนเทศข้าวคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติโปรไบโอติกจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพนวัตกรรมอาหารน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปลาส้มโปรติเอสโปรติโอไลติกแบคทีเรียโปรไบโอติกแผนที่สิทธิบัตรพรีไบโอติกโพลิแซคคาไรด์ไฟโคไซยานินมะพร้าวมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์มิรินโยเกิร์ตจากพืชลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปแลคติกแอซิดแบคทีเรียไวน์ผลไม้สไปรูลิน่าสมุนไพรสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายสไปรูลิน่าสิทธิบัตรแหนมเห็ดอะไมเลสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารหมักเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์เอนไซม์อะไมเลส

Executives


Persons (ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. อรวรรณ ละอองคำ, นักวิจัย

E-Mail: orawan.lao@ku.ac.th Tel.0 2942 8629-35 1411


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 104 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 121 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 190 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 126 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 199 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 87 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 112 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 74 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 65 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 25 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)