Person Image

  Education

  • วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ไทย

  Expertise Cloud

  Anthocyanin contentAntioxidant activityBean powderemulsifying propertyExtrusionExtrusion ProcessFood Industrial by-ProductsFryingGas chromatographyinstant beverageinstant beverage powdersLegumeMeat analogueMicrowavemungbeanMushroom-rice snackokaraoptimizationpectinPre-gelatinized germinated brown riceproteinReady-to-eat Protein StickResistant starchresponse surface methodologySnackSnack pelletSpecific Mechanical Energy (SME)Thai fruitsThai Style Protein StickTwin Screw Extruderกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันกระบวนเอกซ์ทรูชันกลิ่นถั่วการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวกล้องงอกเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์จมูกข้าวกล้องเจ(vegetarian)ชีวจิตซุปกึ่งสำเร็จรูป(instant soup)โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต้นแบบข้าวพองต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันธัญพืชชนิดแท่งน้ำเชื่อมเนื้อไก่เนื้อเทียมบะหมี่ (wheat noodle)ปลายข้าวพรีไบโอติกพาสต้าพืชตระกูลถั่วเพคตินเพลเลทมะม่วงหิมพานต์มันม่วงแมวไมโครเวฟใยอาหารระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วิธีพื้นผิวตอบสนองศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศษเหลือสแนคสแน็คข้าวสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่สมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระ antioxidantอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารเสริมสำหรับทารกอินูลินอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน(extrusion)เอกซ์ทรูเดอร์แอนโทไซยานินแอนโธไซยานิน (anthocyanin)ไอศกรีมลดไขมัน

  Interest

  Extrusion Process

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • โรงงานผลิต 1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
   • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
   1
   2Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   15