Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Analog productsaroma compoundsbaby foodBCG EconomyBig DataextrusionExtrusion processFood storageHardnessheat treatmentHigh moistureHigh moisture meat analogHigh pressureHigh pressure effectsHigh-pressure treatmentinstant beverageLegumeMeat analogMeat extenderMeatballsMeatsMinimum heating technologyMoistureMoisture determinationMuslimOmegaPhysical propertiesPhysical propertyprofilesProteinsready to eatRegional DevelopmentSacha inchi oilShelf lifeShelf life extensionsShelf-lifeSoy proteinstorage volatileTextured vegetable proteinTexturesThai halal foodThai Lod ChongThai vegatarian foodU2T for BCGกระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการทำแห้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมอบกรอบข้าวโอ๊ตควินัวคอมบูชาเครื่องแกง เครื่องแกงผัด เครื่องแกงสำเร็จรูปเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มไมโลชาไทยซอสพริกไซเดอร์วีนีการ์ดอกกะหล่ำด้านกลิ่นรสในอาหารตัวลอดช่องเต้าฮวยถั่วถั่วเขียวผิวดำถั่วดาวอินคาถั่วดำถั่วแดงหลวงนมนมถั่วเหลืองนมพร้อมดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตน้ำนมข้าวโอ๊ต เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้เข้มข้นโปรตีนผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้สูงอายุผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วฟรุตสลัดมะแขว่นมะแขว่น น้ำจิ้มแจ่วมังคุดรังนกลอดช่องไทยสเตอริไรส์สเตอริไลส์สมบัติเชิงหน้าที่สารทดแทนความหวานอบแห้งอาหารเด็กอาหารทางเลือกอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารพร้อมรับประทานอาหารเสริม

  Interest

  ด้านกลิ่นรสในอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 6 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องโรงงานผลิต2 ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of heat treatment and storage on volatile compounds of coconut milkJirapakkul W., Jirapakkul W., Rodkwan N., Nasution Z.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 62-66
  4
  2Influence of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process parameters on the quality of soya protein-based meat extender: An optimization approachKantrong H., Prasert W., Rodkwan N., Pengpinit W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  1
  3Physical property changes promoting shelf-life extension of soy protein-based high moisture meat analog under high pressure treatmentLimsangouan N., Rodkwan N., Pengpinit W., Tumpanuvatr T., Pengpinit P., Paopun Y., Kantrong H.2023Journal of Food Science and Technology
  0