Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อเทียมด้วยกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาน้ำมันถั่วดาวอินคาผงด้วยระบบอิมัลชันร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายในด้านคุณสมบัติเชิงสุขภาพ และกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำ ผู้ร่วมวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 0 0 0 0
  2020 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมรับประทานสำหรับเด็กเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่ว 5 สีกึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วผสมมะแขว่น หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2018 ผลของความร้อนต่อสารสารระเหย สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะแขว่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบน้ำนมข้าวโอ๊ตสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวโอ๊ต หัวหน้าโครงการ บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองโดยใช้สารทดแทนความหวาน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณธนวัน วิกัยกุล) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตแบบสเตอริไลส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต หัวหน้าโครงการ บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับเด็ก หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยเบเวอร์เรจเคน จำกัด 0 0 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ผู้ร่วมวิจัย JICA-KIRIN fellowship programme 2019 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเต้าฮวยนมฟรุตสลัด ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำไถ่ พีเอ ดริงค์ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม หัวหน้าโครงการ Thai Beverage Can Company Limited (TBC) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นไซรับเป้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะวันบอตต์แอนด์แคน จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนแบบใส ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอ 913 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทเบเวอร์เรจแคน จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสูตรซอสพริกต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณธนัญพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0