ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

anhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsantioxidant capacityBamboo ShootbeverageChitosanExtractionextruded snackextrusionextrusion processFatty acidsFunctional propertiesOptimizationphysical propertiesReady to eatResistant starchsnacksucrosevillage texturizerกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดบดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวโอ๊ตความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วธัญพืชนมนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำพริกน้ำสับปะรดเนื้อไก่เนื้อเทียมเนื้อสัมผัสใบหม่อนปลายข้าวแป้งแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผัดไทยผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วมะพร้าวมะม่วงมะม่วงดองแยมรีทอร์ทเพาช์ลูกชิ้นหมูวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสเตอริไลส์สมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระหญ้าหวานหัวปลีอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเพื่อสุขภาพอาหารว่างอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสำหรับเด็กอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(extrusion)

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ, นักวิจัย

E-Mail: ifrwrpp@ku.ac.th Tel.0-2942-8629-35ต่อ 16

Avata

ดร. หทัยชนก กันตรง, นักวิจัย

E-Mail: ifrhnk@ku.ac.th Tel.02-9428629-35ต่อ1620


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 364 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 237 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 222 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 210 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 90 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 56 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 47 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 43 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)