ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

anhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsAntioxidantAntioxidant capacityBamboo ShootbeverageChitosanExtractionextruded snackExtrusionextrusion processFatty acidsfunctional propertiesOptimizationphysical propertiesReady to eatResistant starchsnacksucroseU2Tvillage texturizerWater absorptionกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดบดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวโอ๊ตความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำพริกเนื้อไก่เนื้อเทียมปลายข้าวแป้งดัดแปรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผัดไทยผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วมะพร้าวมะม่วงมะม่วงดองแยมรังนกรีทอร์ทเพาช์ลูกชิ้นหมูวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสเตอริไรส์สเตอริไลส์สมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดหญ้าหวานหัวปลีอบแห้งอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเพื่อสุขภาพอาหารว่างอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสำหรับเด็กอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(extrusion)

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

sompoch.y@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5554

Avata

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

chowladda.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-29428629

Avata

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

nipat.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629

Avata

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

phisamai.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35

Avata

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

kassamaporn.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629 ต่อ 908

Avata

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

pisut.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629

Avata

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

waraporn.pr@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35ต่อ 16

Avata

นางสาว สุภัคชนม์ คล่องดี

supakchon.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35ต่อ622

Avata

นางสาว สุวีณา จันทพิรักษ์

suveena.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629-35 ต่อ 61

Avata

ดร. หทัยชนก กันตรง

hataichanok.kan@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629-35ต่อ1620


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, นักวิจัย 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 139 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 391 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 252 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 243 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 217 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 60 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 50 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 26 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)