Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Acidityagricultural wasteanhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsBamboo Shootbeveragebrown ricecornextraction and anthocyaninextruded snackextrusion processFructaninstant cereal beverage powdersisolated soy proteinJerusalem artichokenutraceuticalsnutrient base nutrientsOiloil palm leftover's productomeletorganic acidsoxalic acidpapayapassion fruitPa-Tong-Khopeanut seedpeel colorphysical propertiesPlackett-Burman designpolar valuepowderpre-cooked rice porridgePrerecooked rice Porridgepreserve bamboo shootprocessingpurple cornRambutan peelrepeated fryingSiamese cassiasnackSunflower Mealsunflowers seedSunflowers seeds Sweet cornsweet potatoTannintrans fatty acidtrans fatty acid tumericturmeric powderU2TUltrasoundUltraviolet Cvillage texturizerWet heatingwhite spot arumYa-nang Leavesya-nang leaves-bamboo curryyoung flowersการต้านการกลายพันธุ์การทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบโดยประสาทสัมผัสการปรุงสุกการพัฒนาการพาสเจอร์ไรส์การศึกษาเปรียบเทียบการให้ความร้อนกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเกี๊ยวปลาแกงเขียวหวานแก้วมังกรขาวแก้วมังกรแดงขนมขบเคี้ยวขนมปัง (bread)ขมิ้นชัน(Tumeric)ข่าข้าวข้าวกรอบสยามข้าวกล้องข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องดื่มบทสวด (ซูเราะห์)ผลลองกองผลิตภัณฑ์มนุษย์แยมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านอนุมูลอิสระเสียงหญ้าหวานอาหารว่างอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
   • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (98)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
   55(10),pp. 4167-4173
   4
   2Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
   30(6),pp. 713-721
   1
   3Citric acid sweet potato extraction beverages containing grape juice and fermented glutinous rice syrupTeangpook C., Panthavee W., Puminat W., Thalang V.2012Pakistan Journal of Nutrition
   11(4),pp. 353-359
   1
   4Effect of boiling on Anhydrobarakol content of Khilek (Siamese cassia) young flowersTeangpook C., Puminat W., Titatarn Y., Onhem S., Paosangtong U.2012Pakistan Journal of Nutrition
   11(12),pp. 1125-1130
   1
   5Production and shelf-life of low sucrose lime juice papaya jamTeangpook C., Paosantong U.2013Pakistan Journal of Nutrition
   12(9),pp. 870-878
   1
   6Quality of repeated use of oil for frying chinese deep fried dough (Pa-tong-kho)Teangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2018Current Applied Science and Technology
   18(1),pp. 24-30
   0
   7Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milkTeangpook C., Puminatb W., Saengprakai J.2021International Journal of Agricultural Technology
   17(3),pp. 1161-1170
   0
   8Production of frozen french fry-type products from sweetpotato grown in ThailandReungmaneepaitoon S., Poolperm N., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2006Acta Horticulturae
   703,pp. 247-252
   0
   9Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central ThailandTeangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(3),pp. 510-520
   0
   10The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materialsTeangpook C., Paosangtong U.2011Maejo International Journal of Science and Technology
   5(2),pp. 279-291
   0
   11Sunflower meal snack production using a village texturizer and its shelf lifeTeangpook C., Paosangtong U., Temtrakool K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(5),pp. 900-908
   0
   12Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackCharunuch C., Rungchang S., Teangpook C., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 360-366
   0