Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Acidityagricultural wasteanhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsbamboo shootBeveragebrown ricecornextraction and anthocyaninextruded snackextrusionextrusion processFructaninstant cereal beverage powdersisolated soy proteinJerusalem artichokenutraceuticalsOrganic acidsoxalic acidphysical propertiespolar valuepre-cooked rice porridgepurple cornRambutan peelrepeated fryingSiamese cassiaSnackSunflower Mealการต้านการกลายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลข้าวโอ๊ตขี้เหล็กขี้เหล็ก anhydrobarakol แกงขี้เหล็กเข้มข้นไข่ขาวครีมความร้อน กรดไขมัน กะทิความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความหนืดคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องดื่มบทสวด (ซูเราะห์)ผลลองกองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กุ้งเจผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผลึกนำ้แข็งผลึกน้ำแข็งผักและผลไม้ผักหวานแผ่นผู้สูงอายุแผ่นแผ่นกรอบแผ่นแป้งโรตีสายไหมพริกชี้ฟ้าพรีไบโอติกพรีไบโอติกส์มนุษย์มะขามมะนาวมะนาวดองมะพร้าวฟรีสดรายมะพร้าวอบกรอบมะม่วงมะม่วง ยูวีซี ออกซิเจน คาร์บอนเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดข้าวโพดหวานเมล็ดทานตะวัน Butterเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดแมงลักเยลลี่แยมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ พืชตระกูลแตง การให้ความร้อนฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลาดพร้าวลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ลูกชิ้น หัวปลีลูกเดือยลูกตาลวัตถุดิบอาหารวิลเลจเทคเจอไรเซอร์ศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาอายุการเก็บสตอเบอรี่ส้มจี๊ดส่วนผสม (ingredient),สัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระเสียงหญ้าหวานอายุการเก็บอาหารว่างอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 125 ชั้น 1 อาคารชุมชนสมิทธิโชติ
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 609 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 23 เรื่อง (Unknown 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (109)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
  55(10),pp. 4167-4173
  6
  2Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded SnacksAussanasuwannakul A., Teangpook C., Treesuwan W., Puntaburt K., Butsuwan P.2022Foods
  11(19)
  6
  3Production and shelf-life of low sucrose lime juice papaya jamTeangpook C., Paosantong U.2013Pakistan Journal of Nutrition
  12(9),pp. 870-878
  2
  4Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(6),pp. 713-721
  2
  5Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central ThailandTeangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 510-520
  2
  6Sunflower meal snack production using a village texturizer and its shelf lifeTeangpook C., Paosangtong U., Temtrakool K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 900-908
  1
  7Effect of boiling on Anhydrobarakol content of Khilek (Siamese cassia) young flowersTeangpook C., Puminat W., Titatarn Y., Onhem S., Paosangtong U.2012Pakistan Journal of Nutrition
  11(12),pp. 1125-1130
  1
  8Citric acid sweet potato extraction beverages containing grape juice and fermented glutinous rice syrupTeangpook C., Panthavee W., Puminat W., Thalang V.2012Pakistan Journal of Nutrition
  11(4),pp. 353-359
  1
  9Quality of repeated use of oil for frying chinese deep fried dough (Pa-tong-kho)Teangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2018Current Applied Science and Technology
  18(1),pp. 24-30
  1
  10Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milkTeangpook C., Puminatb W., Saengprakai J.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(3),pp. 1161-1170
  1
  11Development of Chili Sauce from Pineapple and Banana Fortified with Eggshell CalciumTeangpook C., Kongsombat P., Matum M., Nuntachai N.2023Current Applied Science and Technology
  23(6)
  0
  12Production of frozen french fry-type products from sweetpotato grown in ThailandReungmaneepaitoon S., Poolperm N., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2006Acta Horticulturae
  703,pp. 247-252
  0
  13Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackCharunuch C., Rungchang S., Teangpook C., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 360-366
  0
  14The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materialsTeangpook C., Paosangtong U.2011Maejo International Journal of Science and Technology
  5(2),pp. 279-291
  0