Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Acidityagricultural wasteanhydrobarakolanthocyaninanthocyaninsBamboo Shootbeveragebrown ricecornextraction and anthocyaninextruded snackextrusionextrusion processFructaninstant cereal beverage powdersisolated soy proteinJerusalem artichokenutraceuticalsnutrient base nutrientsOiloil palm leftover's productomeletoptimizationOrganic acidsoxalic acidpapayapassion fruitPa-Tong-Khopeanut seedpeel colorphysical propertiesPlackett-Burman designplant basedpolar valuepowderpre-cooked rice porridgePrerecooked rice Porridgepreserve bamboo shootprocessingpurple cornRambutan peelrepeated fryingSiamese cassiasnacksunflower mealการต้านการกลายพันธุ์การทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบโดยประสาทสัมผัสการปรุงสุกการพัฒนาการพาสเจอร์ไรส์การยืดอายุการศึกษาเปรียบเทียบการให้ความร้อนการอบแห้งกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเกี๊ยวปลาแกงเขียวหวานแก้วมังกรขาวแก้วมังกรแดงขนมขบเคี้ยวขนมปัง (bread)ขนุนอ่อนขมิ้นชัน(Tumeric)ขยะอาหารข่าข้าวข้าวกรอบสยามข้าวกล้องข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลข้าวเหนียวลืมผัวข้าวโอ๊ตคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องดื่มบทสวด (ซูเราะห์)ผลลองกองผลิตภัณฑ์มนุษย์แยมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านอนุมูลอิสระเสียงหญ้าหวานอายุการเก็บอาหารว่างอาหารสำเร็จรูปอินทผาลัมอุลตร้าซาวด์อุลตร้าไวโอเลตซีแอนโทไซยานินส์แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนไฮโดรบาราคอลโอคาราไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 125 ชั้น 1 อาคารชุมชนสมิทธิโชติ
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (103)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
  55(10),pp. 4167-4173
  5
  2Production and shelf-life of low sucrose lime juice papaya jamTeangpook C., Paosantong U.2013Pakistan Journal of Nutrition
  12(9),pp. 870-878
  2
  3Citric acid sweet potato extraction beverages containing grape juice and fermented glutinous rice syrupTeangpook C., Panthavee W., Puminat W., Thalang V.2012Pakistan Journal of Nutrition
  11(4),pp. 353-359
  1
  4Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central ThailandTeangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 510-520
  1
  5Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(6),pp. 713-721
  1
  6Effect of boiling on Anhydrobarakol content of Khilek (Siamese cassia) young flowersTeangpook C., Puminat W., Titatarn Y., Onhem S., Paosangtong U.2012Pakistan Journal of Nutrition
  11(12),pp. 1125-1130
  1
  7The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materialsTeangpook C., Paosangtong U.2011Maejo International Journal of Science and Technology
  5(2),pp. 279-291
  0
  8Sunflower meal snack production using a village texturizer and its shelf lifeTeangpook C., Paosangtong U., Temtrakool K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 900-908
  0
  9Production of frozen french fry-type products from sweetpotato grown in ThailandReungmaneepaitoon S., Poolperm N., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2006Acta Horticulturae
  703,pp. 247-252
  0
  10Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackCharunuch C., Rungchang S., Teangpook C., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 360-366
  0
  11Quality of repeated use of oil for frying chinese deep fried dough (Pa-tong-kho)Teangpook C., Paosangtong U., Titatarn Y., Onhem S., Puminat W.2018Current Applied Science and Technology
  18(1),pp. 24-30
  0
  12Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milkTeangpook C., Puminatb W., Saengprakai J.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(3),pp. 1161-1170
  0
  13Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded SnacksAussanasuwannakul A., Teangpook C., Treesuwan W., Puntaburt K., Butsuwan P.2022Foods
  11(19)
  0