Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Antioxidant capacityBamboo ShootflourFunctional propertiesnutritional compositionParticle sizeRicerice floursoy milkThai foodsthermal processtotal phenolictotal phenolicsumamivegetablesya-nang leaves-bamboo curryกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้ กระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการเอกซ์ทรูชันการโม่ข้าวแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก่น้ำสับปะรดเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouchบะหมี่ (wheat noodle)เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนปริมาณอะมัยโลสปลายข้าวปลายข้าวไรซ์เบอรี่เปปไทด์แป้งแป้งข้าวแป้งข้าวใช้เอนไซม์แป้งข้าวย่อยด้วยกรดแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งชุบทอดแป้งพร้อมใช้แป้งรีซีสแตนท์ ResistantStarchแปรรูปโปรตีนเกษตรโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงผงนัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์พริกแกงผลิตภัณฑ์หน่อไม้ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทย เครื่องปรุงรสผักผง (vegetable powder)ผู้สูงอายุแผ่นกรอบ(crispy sheet)พริกชี้ฟ้าแห้งพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรซ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วพืชผักพุดดิ้งโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวรสอูมามิระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รังนกรีทอร์ทเพาช์ลดไขมัน sandwich spreadลดพลังงานลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)สเตอริไลส์สแนคสุขภาพ Functional snackสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระสารออกซิไดซ์ซิ่งไส้กรอกสมุนไพรหน่อไม้ หน่อไม้แห้ง แกงหน่อไม้ใบย่านาหน่อไม้ดองหน่อไม้ดอง เต้าเจี้ยวเห็ดเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์อาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารที่ปรับสภาพให้เป็นกรดอาหารไทย การต้านสารอนุมูลอิสระ สารฟินอลิคอาหารไทย สารอนุมูลอิสระอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมชงดื่มอาหารเสริมสำหรับเด็กเอกซ์ทรูชัน Extrusionเอกซ์ทรูชัน(extrusion)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอปพลิเคชั่นไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (87)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutanLowithun N., Charoenrein S.2009International Journal of Food Science and Technology
   44(11),pp. 2183-2188
   38
   2Glass transition temperature of some thai fruits using differential scanning calorimetry: Influence of annealing and sugar compositionCharoenrein S., Harnkarnsujarit N., Lowithun N., Rengsutthi K.2015Food Engineering Series
   ,pp. 413-420
   1