Person Image

  Education

  • วท.ม. (ทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553
  • วท.บ. (ทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Anthocyanin contentAntioxidant activityAntioxidant capacitybarracudaBean powderBioactive compoundsChitosanExtrusionfish ballFood Industrial by-ProductsFood ProcessingFryinggel strengthGerminated hang riceIntermediate FoodMeat analogueMeatballMeatballsMicrowaveMinimum heating technologynitrite-free sausagepectinPhosphatePork ballproteinPuddingQualityradiofrequency heatingReady-to-eat Protein StickResistant starchretortshelf lifeShelf-lifeshort-bodied mackerelSnackSnack pelletStorageTexture qualityThai fruitsThai SoupThai Style Protein Stickvacuum-pack sausagewashing and cooking processกระเจี๊ยบเขียวกระบวนการกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันขนมขบเคี้ยวไคโตซานแช่อิ่มอบแห้งซอสพริกถั่วถั่วดาวอินคาทอดมันปลาธัญพืชชนิดแท่งน้ำแคนตาลูปน้ำซุปเข้มข้นน้ำปรุงรสน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์น้ำปลาหวานน้ำผึ้ง เครื่องดื่มน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้า อายุการเก็บรักษา ความปลอดภัยด้านเชื้อจุลินทรีย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำพริกเผาน้ำสลัด โปรตีนถั่วเหลืองสกัด เวย์โปรตีน การขยายขนาดการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อหมักไนโตรซามีนไนไตรท์บรรจุกระป๋องเบต้าแคโรทีนปรุงรสปลาเส้น โปรตีนพืชแป้งรำข้าวสกัดไขมันแปรรูปโปรตีนโปรตีนแผ่นโปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่งผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsผู้ประกอบการ SMEsพัฒนาเพคตินฟอสเฟตโภชนาการมะขาม ลูกอม เคี้ยวนุ่มมะขามแผ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

  Interest

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
  3
  2Effect of radiofrequency heating of vacuum-packed nitrite-free sausage on quality properties and microorganism inactivationJantapirak S., Jantapirak S., Takahashi C., Uemura K.2021Bioscience, biotechnology, and biochemistry
  85(4),pp. 907-915
  1
  3Effects of chitosan and phosphate on quality characteristics and shelf life extension of pork meatballsJantapirak S., Klongdee S., Limsangouan N., Kantrong H., Prasert W.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 219-228
  0