Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Vitamin K1?-glucosidaseAbsorptionColloidsdipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC)ElderlyEmulsionFlavonoidsFood ingredientsFunctional foodMicrochannel emulsificationmolecular dockingmolecular dynamicsMolecular dynamics simulationsmolecular gastronomyMouthfeelNutritionPhysical propertiesretinolsous videSoy milksoybean residueSoymilkSucroseTextureTribologyกากถั่วเหลืองการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการสกัดเทคโนโลยีผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงพันธภาพผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมผักผักขึ้นรูปผู้ประกอบการเยลลี่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุแผ่นแป้งตกแต่งอาหารแผ่นเวเฟอร์เพกาฟองโฟมโภชนบำบัดโภชนเภสัชภัณฑ์โภชนาการมะเขือพวงมังสวิรัติโมเลกุลกลิ่น Molecular gastronomyโมเลกุลชีวภาพไมโครอิมัลชันยาต้านเอดส์ นวัตกรรมวิจัยโยเกิร์ตแรงตึงผิวโรคอัลไซเมอร์ลอดช่องไทยแลคติกแอซิดแบคทีเรียวัตถุดิบปรุงอาหารวัตถุดิบองค์ประกอบวัตถุดิบอาหารวาฟเฟิลวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy)วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร Waffleวิธีการทำฟองนมวิธีปรุงอาหารระดับโมเลกุลเวย์โปรตีนเวย์โปรตีน (whey protein)ศักยภาพของผู้ประกอบการสถานะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมรรถนะการรับประทานสมุนไพรสายไหมสารต้านอนุมูลอิสระสารฟินอลิคสารระเหยสารสำคัญสารหอมระเหย (odorant)เส้นใยอาหารไส้กรอกหม่ำอาหารอาหารเชิงพันธภาพอาหารไทยอาหารผู้สูงอายุอาหารเพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชันอาหารฟังก์ชั่นอาหารโมเลกุลอิมัลชันอิมัลชัน Molecular gastronomyอิมัลซิไฟเออร์อุณหภูมิอุตสาหกรรมอาหารเอนแคปซูเลชั่นโอคาราไอโซฟลาโวนอะไกลโคนิอิมัลชัน

  Interest

  เคมีเชิงคอมพิวเตอร์ (computational chemistry), วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (molecular gastronomy)

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ก.พ. 2564 หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
   • ห้อง 919 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 919 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง ST2-209 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A detailed binding free energy study of 2: 1 ligand-DNA complex formation by experiment and simulationTreesuwan W., Wittayanarakul K., Anthony N.G., Huchet G., Alniss H., Hannongbua S., Khalaf A.I., Suckling C.J., Parkinson J.A., MacKay S.P.2009Physical Chemistry Chemical Physics
  11(45),pp. 10682-10693
  50
  2Bridge water mediates nevirapine binding to wild type and Y181C HIV-1 reverse transcriptase-Evidence from molecular dynamics simulations and MM-PBSA calculationsTreesuwan W., Hannongbua S.2009Journal of Molecular Graphics and Modelling
  27(8),pp. 921-929
  27
  3Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS DrugsLee V.S., Lee V.S., Wittayanarakul K., Remsungnen T., Parasuk V., Sompornpisut P., Chantratita W., Sangma C., Vannarat S., Srichaikul P., Hannongbua S., Saparpakorn P., Treesuwan W., Aruksakulwong O., Pasomsub E., Promsri S., Chuakheaw D., Hannongbua S.2003ScienceAsia
  29(2),pp. 181-188
  20
  4Preparation characteristics of monodisperse oil-in-water emulsions by microchannel emulsification using different essential oilsTreesuwan W., Treesuwan W., Neves M., Neves M., Uemura K., Nakajima M., Nakajima M., Kobayashi I.2017LWT - Food Science and Technology
  84,pp. 617-625
  17
  5A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a polar solventVailikhit V., Treesuwan W., Hannongbua S.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  806(1-3),pp. 99-104
  17
  6Ranking ligand affinity for the DNA minor groove by experiment and simulationWittayanarakul K., Anthony N.G., Treesuwan W., Hannongbua S., Alniss H., Khalaf A.I., Suckling C.J., Parkinson J.A., MacKay S.P.2010ACS Medicinal Chemistry Letters
  1(8),pp. 376-380
  9
  7Characteristic vibration patterns of odor compounds from bread-baking volatiles upon protein binding: Density functional and ONIOM study and principal component analysisTreesuwan W., Hirao H., Hirao H., Morokuma K., Hannongbua S.2012Journal of Molecular Modeling
  18(5),pp. 2227-2240
  8
  8Rheological, tribological, and sensory analysis of coconut-oil-modified coconut milk kefirAussanasuwannakul A., Puntaburt K., Treesuwan W.2020Current Research in Nutrition and Food Science
  8(2),pp. 496-503
  8
  9Simulation of oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein–water systems using molecular dynamicsSouilem S., Souilem S., Souilem S., Treesuwan W., Kobayashi I., Kobayashi I., Khalid N., Khalid N., Bouallagui Z., Neves M., Neves M., Uemura K., Isoda H., Sayadi S., Nakajima M., Nakajima M.2016Food Research International
  88,pp. 79-90
  8
  10Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular dynamics simulation studiesJiamsomboon K., Treesuwan W., Boonyalai N.2012Biochimie
  94(8),pp. 1773-1783
  7
  11Mechanistic insights into the catalytic reaction of plant allene oxide synthase (pAOS) via QM and QM/MM calculationsSomboon T., Ochiai J., Treesuwan W., Gleeson M., Hannongbua S., Hannongbua S., Mori S., Mori S.2014Journal of Molecular Graphics and Modelling
  52,pp. 20-29
  4
  12In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking siteNa Nakorn P., Treesuwan W., Choowongkomon K., Hannongbua S., Boonyalai N.2011Journal of Theoretical Biology
  270(1),pp. 88-97
  4
  13Formulation and storage stability of baicalein-loaded oil-in-water emulsionsTreesuwan W., Treesuwan W., Ichikawa S., Wang Z., Wang Z., Neves M., Neves M., Uemura K., Nakajima M., Nakajima M., Kobayashi I., Kobayashi I.2013European Journal of Lipid Science and Technology
  115(10),pp. 1115-1122
  3
  14Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded SnacksAussanasuwannakul A., Teangpook C., Treesuwan W., Puntaburt K., Butsuwan P.2022Foods
  11(19)
  3
  15Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpiesTreesuwan W., Suramitr S., Hannongbua S.2015Journal of Molecular Modeling
  21(6)
  0