Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseamino acidArticleBCGBCG EconomyBiochemistryBioinformaticsCapsicumCurcuminDNA sequenceDockingEGFREnzyme activityFood ProductionFunctional foodhomology modelingIn silicoIndigenous chickeninnate immunityintellectual propertymeat qualitynonhumanpepperspeptidepolymorphismPurineRegional developmentReverse vaccinologyselectionsoybean residueThai geographical indicationsTyrosine kinaseU2T for BCGการผลิตอาหารขยะขยะอินทรีย์ไข่ขาวคัดแยกเครื่องดื่มเครื่องดื่มโปรตีนชีวเคมีชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistryชีวภัณฑ์ชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ชุมชนเชื้อซาลโมเนลลาเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซอสหมักทรัพย์สินทางปัญญาปลานิลโปรตีนพริกพรีไบโอติกพลาสติกพาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียภาชนะดินเผาเมล็ดเงาะแมวแม่ให้นมบุตรใยอาหารรงควัตถุระบบนำส่งรำข้าวแร่ดินขาวโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังโรคหัวเหลืองลดโลกร้อนวัคซีนวัสดุเศษเหลือวุ้นมะพร้าวไวรัสไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใเศรษฐกิจฐานรากสกุลแคปซิคัมสเตรปโคคอคโคซิสสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสมุนไพรอัดแท่งสารก่อกลายพันธุ์สารก่อมะเร็งสารเคอคูมินสารต้านไวรัสสารต้านอนุมูลอิสระสารปนเปื้อนสารปรับปรุงดินสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยอาหารอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปูอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลาอาหารไทยอาหารปิ้งย่างอาหารเป็นพิษอาหารโปรตีนเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์

  Interest

  ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • ม.ค. 2565 - ต.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง 125 ชั้น 1 อาคารชุมชนสมิทธิโชติ
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 919 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโถงทางเดิน ชั้น 1,2,3,6,8,9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องประกอบอาหาร สหโภชน์ ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 22 เรื่อง (Unknown 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 16 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food proteinPanyayai T., Panyayai T., Ngamphiw C., Tongsima S., Mhuantong W., Limsripraphan W., Choowongkomon K., Sawatdichaikul O.2019Heliyon
  5(7)
  52
  2Receptor-based virtual screening of EGFR kinase inhibitors from the NCI diversity databaseChoowongkomon K., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Limtrakul J.2010Molecules
  15(6),pp. 4041-4054
  46
  3Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Pumchan A., Krobthong S., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2020Scientific Reports
  10(1)
  35
  4Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2Yim-im W., Sawatdichaikul O., Semsri S., Horata N., Mokmak W., Mokmak W., Tongsima S., Suksamrarn A., Choowongkomon K.2014BMC Bioinformatics
  15(1)
  28
  5The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing libraryPanyayai T., Panyayai T., Sangsawad P., Pacharawongsakda E., Sawatdichaikul O., Tongsima S., Choowongkomon K.2018Computational Biology and Chemistry
  77,pp. 207-213
  28
  6In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound databaseSawatdichaikul O., Hannongbua S., Sangma C., Wolschann P., Choowongkomon K.2012Journal of Molecular Modeling
  18(3),pp. 1241-1254
  20
  7cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Günther 1864)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Srisapoome P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2014Fish Physiology and Biochemistry
  41(1),pp. 177-191
  17
  8Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)Vongvanrungruang A., Mongkolsiriwatana C., Boonkaew T., Sawatdichaikul O., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2016Genetics and Molecular Research
  15(3)
  11
  9Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after Aeromonas hydrophila infectionOnming S., Thongda W., Li C., Sawatdichaikul O., McMillan N., Klinbunga S., Klinbunga S., Peatman E., Poompuang S.2018Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology
  221-222,pp. 18-28
  9
  10cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2016Molecular Biology Reports
  43(4),pp. 283-293
  9
  11In-vitro studies of anti-egfr tyrosine kinase activity of thai nutraceutical plantsSemsri S., Seatew C., Rattanabunyong S., Ruekit S., Horata N., Panya A., Yenchitsomanus P.T., Sawatdichaikul O., Choowongkomon K.2020Iranian Journal of Pharmaceutical Research
  19(2),pp. 196-206
  7
  12Novel Vaccine Development for Fish Culture Based on the Multiepitope ConceptUnajak S., Pumchan A., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Areechon N.2022Methods in Molecular Biology
  2411,pp. 219-240
  6
  13Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(3)
  4
  14Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)Onming S., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 182-189
  0
  15Weak purifying selection in allelic diversity of the ADSL gene in indigenous and local chicken breeds and red junglefowl in ThailandBudi T., Kumnan N., Singchat W., Chalermwong P., Thong T., Wongloet W., Faniriharisoa Maxime Toky R., Pathomvanich P., Panthum T., Wattanadilokchatkun P., Farhan Ahmad S., Tanglertpaibul N., Vangnai K., Chaiyes A., Chaiyes A., Yokthongwattana C., Sinthuvanich C., Han K., Han K., Muangmai N., Koga A., Nunome M., Sawatdichaikul O., Duengkae P., Matsuda Y., Srikulnath K.2024Gene
  923
  0
  16Computational design of novel chimeric multiepitope vaccine against bacterial and viral disease in tilapia (Oreochromis sp.)Pumchan A., Proespraiwong P., Sawatdichaikul O., Phurahong T., Hirono I., Unajak S.2024Scientific Reports
  14(1)
  0