Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ?-Glucosidase1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย1ตำบล1มหาวิทยาลัย3D structure454 pyrosequencingAce inhibitory peptidesACE-inhibitory peptidesAeromonas hydrophilaAeromonas hydrophila infectionaglyconeaglyconesalginateamino acidamino acid sequenceamino terminal sequenceAngiotensin I-convertin enzyme (ACE)Angiotensin I-converting enzymeAngiotensin-I-converting enzymeAnticancerantimunagenicityantioxidantApoptosisaromaaromatic coconutBiochemistryCapsicumcarboxy terminal sequencecarcinogencarcinogenscassiacatfishcathepsin BcDNA cloningcDNA cloningcinnamaldehydecinnamonCircular EconomyClarias gariepinusClarias macrocephalusCocos nuciferacolorantCommunity Big Datacomplementary DNACompound ButterComputer sciencecontrolled studyCrystal-like eggCTSBCurcumincurcumin analogsCurcuminoid analogscysteine proteinaseData AnalyticData AnalyticsData miningData ScienceDatabaseDatabasesdiarrheadietary fiberDigital librariesDNA sequenceDNA vaccineDockingEGFREGFR-TKIseggegg-whiteElderlyenteric feverEnzyme activityFermented foodflavorFood biochemistryfood entrepreneursfood poisoningFood scienceFunctional foodhomology modelingIn silicoInnate immunityintellectual propertypepperspeptideReverse vaccinologysoybean residueThai geographical indicationsTyrosine kinaseไข่ขาวเครื่องดื่มโปรตีนชีวเคมีซอสหมักทรัพย์สินทางปัญญาปลานิลโปรตีนพริกวัคซีนสกุลแคปซิคัมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

  Interest

  ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
    • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 919 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
    • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
   20(3)
   3
   2Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after Aeromonas hydrophila infectionOnming S., Thongda W., Li C., Sawatdichaikul O., McMillan N., Klinbunga S., Klinbunga S., Peatman E., Poompuang S.2018Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology
   221-222,pp. 18-28
   3
   3Novel Vaccine Development for Fish Culture Based on the Multiepitope ConceptUnajak S., Pumchan A., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Areechon N.2022Methods in Molecular Biology
   2411,pp. 219-240
   0
   4cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Günther 1864)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Srisapoome P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2014Fish Physiology and Biochemistry
   41(1),pp. 177-191
   12
   5In-vitro studies of anti-egfr tyrosine kinase activity of thai nutraceutical plantsSemsri S., Seatew C., Rattanabunyong S., Ruekit S., Horata N., Panya A., Yenchitsomanus P.T., Sawatdichaikul O., Choowongkomon K.2020Iranian Journal of Pharmaceutical Research
   19(2),pp. 196-206
   0
   6cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2016Molecular Biology Reports
   43(4),pp. 283-293
   6
   7FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food proteinPanyayai T., Panyayai T., Ngamphiw C., Tongsima S., Mhuantong W., Limsripraphan W., Choowongkomon K., Sawatdichaikul O.2019Heliyon
   5(7)
   19
   8Receptor-based virtual screening of EGFR kinase inhibitors from the NCI diversity databaseChoowongkomon K., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Limtrakul J.2010Molecules
   15(6),pp. 4041-4054
   35
   9In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound databaseSawatdichaikul O., Hannongbua S., Sangma C., Wolschann P., Choowongkomon K.2012Journal of Molecular Modeling
   18(3),pp. 1241-1254
   18
   10Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)Vongvanrungruang A., Mongkolsiriwatana C., Boonkaew T., Sawatdichaikul O., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2016Genetics and Molecular Research
   15(3)
   6
   11Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Pumchan A., Krobthong S., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2020Scientific Reports
   10(1)
   13
   12Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2Yim-im W., Sawatdichaikul O., Semsri S., Horata N., Mokmak W., Mokmak W., Tongsima S., Suksamrarn A., Choowongkomon K.2014BMC Bioinformatics
   15(1)
   19
   13Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)Onming S., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
   52(2),pp. 182-189
   0
   14The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing libraryPanyayai T., Panyayai T., Sangsawad P., Pacharawongsakda E., Sawatdichaikul O., Tongsima S., Choowongkomon K.2018Computational Biology and Chemistry
   77,pp. 207-213
   14