Search Result of "coconut milk"

About 124 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Categorization of Coconut Milk Products by Their Sensory Characteristics

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Aroma active compounds of rice cooked with coconut milk

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

UHT SKIM COCONUT MILK PRODUCTION AND ITS QUALITY

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่กะทิรสทุเรียน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:คุณญาณิน บวรนฤเดช

Img

การประชุมวิชาการ

UHT Skim Coconut Milk Production and Its Quality

ผู้แต่ง:ImgKrittiya Khuenpet, ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor, ImgNapat Hongha , ImgSajja Pairojkul,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของกะทิที่มีต่อกลิ่นอาหารไทยจากข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgศิริมา เสพศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนายพศินพงษ์ โสวะพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234567