Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  breadGerminated Brown rice flournitrosationNutritional valueParticle sizePlaa-somPlackett-Burman designpolycyclic aromatic hydrocarbonspowderpregelatinized flourproduct developmentresidueretail packrice flourrice pastaRiceberry riceS. typhimuriumS.typhimuriumsensory testSoymilkStarter cultureSweet cornsweet potato cultivarssweetpotato flour and starchtextureThai foodsTofutumericturmeric powderUltrasoundUltraviolet Cwheat flourกรดไขมันโอเมก้า-3กรดฟีนอลิก (phenolic acid)กรดเฟอรุลิกกรดอะมิโนอิสระ (Free amino acid)กระเจี๊ยบเขียวกล้วยหอมกลิ่นใบเตย กลิ่นดอกไม้ เครื่องดื่ม อายุการเก็บรักษากลิ่นรสกากขมิ้น (extract residual)การกลืนอาหารการดูดซึมแคลเซียมการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบผู้บริโภคการบดเคี้ยวไก่ย่าง หมูย่าง น้ำหมัก สารก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ขนมปัง (bread)ขนมปังกรอบ เนยกรอบขมิ้นชัน(Tumeric)ข้าเกรียบข้าวข้าว กลูเตนข้าวกล้องข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพาะงอกข้าวกล้องหอมมะลิข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลธัญพืชธาตุแคลเซียมธาตุโซเดียมธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กนมถั่วเหลืองน้ำมันหอมระเหย (essential oil)เนื้อสัตว์ย่างเนื้อสัมผัสบะหมี่ (wheat noodle)บัควีทบุกปรับสภาพบรรยากาศปลาปลานำดอกไม้ปลาบด (minced fish) สาหรายไก (kai algaeปลาแผ่นปลายข้าวไรซ์เบอรี่ปลายข้าวหักไรซ์เบอรี่ปลายข้าวหักหอมนิลปลาสวรรค์ ปลาแผ่น ฮาลาล ปลาทะเล โอเมก้า-3ปลาอินทรีแป้งกล้วยน้ำว้าแป้งข้าวกล้องงอกแป้งข้าวหอมแดงแป้งข้าวหอมนิลแป้งเค้กแป้งพรีเจลแป้งมะพร้าว, คุกกี้ใยอาหารสูงแป้งมันเทศแปรรูปโปรตีนโปรไบโอติคผลไม้ผลิตภัณฑ์เยลลี่ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านอนุมูลอิสระสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานิน

  Interest

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (84)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fishSaithong P., Panthavee W., Boonyaratanakornkit M., Sikkhamondhol C.2010Journal of Bioscience and Bioengineering
   110(5),pp. 553-557
   53
   2Nutritive improvement of instant fried noodles with oat branReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Tiangpook C.2006Songklanakarin Journal of Science and Technology
   28(SUPPL. 1),pp. 89-97
   25
   3Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
   55(10),pp. 4167-4173
   4
   4Development of pasta products from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 367-375
   1
   5Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
   30(6),pp. 713-721
   1
   6Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail packageChudhangkura A., Jariyavattanavijit C., Sikkhamondhol C., Yodin K.2016Acta Horticulturae
   1123,pp. 143-148
   0
   7Mutagenic activity of nua powder extracts by ames testSaengprakai J., Sikkhamondhol C., Ruengrit N., Iamtham S., Iamtham S.2015Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
   21(2),pp. 56-66
   0