ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AllergenAnthocyaninAntioxidantantioxidant activityArt sugarAwcoalescenceCollagencolored riceCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutiondigestibilitydipping sauceELISAEmulsification indexEmulsionenzymatic esterificationEsterificationFatty acidFlocculationFood allergenFood allergyGABAImmunoassayinstrumental analysisJerusalem artichokeLemongrasslipid digestibilitymaltodextrinMicrochannel emulsificationminimally processedModified atmosphereoil separationOil-in-water emulsionOTOPPalmitic acidphysicochemical propertiespurple cornpurple sweet potatoQualityQuality of art sugarRainbow troutreactants weight ratioresistant starchRheologyriceRice bran proteinrice flourrice productsRice starchsensory analysisSexual maturationshelf-lifestabilitystarchSurface-activesweet potato flourTemperaturetextureThai foodThai foodsTofuUniqueviscoelastic propertiesvolatile compoundsWater soluble polysaccharideXylo-oligosaccharideYoung riceกล้วยทอดกรอบกล้วยหักมุกทอดกรอบกล้วยอบเนยกลิ่นรสกลิ่นหอมกาแฟการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพอาหารการทอดการโม่การหมักด้วยเชื้อกรดแลกติกขนมขบเคี้ยวขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลเครื่องดื่มชาทวีน 80เนื้อสัมผัสแป้งข้าวผลิตภัณฑ์ฟักทองมันเทศสีม่วงยีสต์สมบัติทางเคมีกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระอายุการเก็บอาหารไทย

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิจัย 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 281 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 195 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 156 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 308 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 147 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 161 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 21 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)