ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

- เห็ดหอมสด (Shiitake / black-AcidityAgricultural wasteAllergenAmphiphilic oligosaccharideanthocyaninAntioxidantantioxidant activityArt sugarAwbioactivitybreadbrown rice flourchilli colorchitosan-maltodextrin solutionsCoalescencecoconut milkCollagencolored riceCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutiondigestibilitydigestiondipping sauceELISAEmulsification indexEmulsionEmulsion stabilization mechanismencapsulationEnzymatic esterificationEnzymatic hydrolysatesEsterificationFatty acidFlocculationFood allergenfood allergyGABAImmunoassayinstrumental analysisJerusalem artichokeLactose FreeLemongrasslipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationModified atmosphereOil-in-water emulsionPalmitic acidphysicochemical propertiespurple cornQualityQuality of art sugarRainbow troutResistant starchRheologyricerice flourrice starchstabilityStarchTemperaturetexturetribologyvolatile compoundsXylo-oligosaccharideกลิ่นรสกากถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องดื่มถั่วดาวอินคานมพาสเจอร์ไรส์เนื้อสัมผัสเปปไทด์แป้งข้าวโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของนมฟักทองมันเทศสีม่วงยีสต์เยลลี่ฤทธิ์ทางชีวภาพสมบัติทางเคมีกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารไทยอิมัลชันแอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

sumitra.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8630

Avata

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

chomdao.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629

Avata

ดร. อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

aunchalee.a@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35 ต่อ 506

Avata

ดร. ศันสนีย์ อุดมระติ

sunsanee.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2972-8629

Avata

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

prajongwate.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35

Avata

ดร. ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

thipthida.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629 ต่อ 502

Avata

ดร. นราพร พรหมไกรวร

naraporn.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-294-8629-35 ต่อ 52


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 183 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 142 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 324 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 228 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 174 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 349 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 181 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 168 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 37 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 32 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 76 เรื่อง (Unknown 76 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 62 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)