ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AllergenanthocyaninAntioxidantantioxidant activityArt sugarAwcoalescenceCritical flocculation concentrationdeep freezingdigestibilityELISAEmulsification indexEmulsionEnzymatic esterificationEsterificationFatty acidFlocculationFood allergenfood allergyGABAImmunoassayinstrumental analysisJerusalem artichokeLemongrasslipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationmodified atmosphereOil-in-water emulsionPalmitic acidphysicochemical propertiespurple cornQualityQuality of art sugarRainbow troutresistant starchRheologyricerice flourRice starchstabilityTemperaturetexturevolatile compoundsXylo-oligosaccharideกลิ่นรสขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคุณสมบัติเชิงหน้าที่ชาดัดแปลงถั่วดาวอินคาทวีน 80เนื้อตาลสุกเนื้อสัมผัสประชาสัมพันธ์ปริมาณแอนโทไซยานินเปปไทด์แป้งแป้งข้าวแป้งข้าวเม่าแป้งข้าวเม่าหมักโปรตีนโปรตีนจากพืชผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวเม่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุพาสต้าโพลีแซคคาไรด์ฟลาโวนอยด์ฟักทองภูเก็ตภูมิแพ้อาหารมอลโตเดกทรินมันเทศสีม่วงยีสต์เยลลี่ระดับความแก่ระยะการสุกลูกชุบสตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีกายภาพสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารระเหยให้กลิ่นสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานินเห็ดฟางเห็ดหอมอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารไทยอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอิมัลชันเอนไซม์แอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิจัย 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 141 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 290 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 199 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 163 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 315 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 153 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 162 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 29 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 26 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 62 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)