Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • M.S. (Food Science), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • Ph.D. (Food Science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  Centrifugal forceCoalescenceCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutiondigestionEmulsification indexemulsionEmulsion stabilization mechanismenzymatic esterificationEsterificationEsterified maltodextrinFatty acidFatty acid esterFlocculationFlow behaviorlipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationOil separationOil-in-water emulsionPalmitic acidRheologyRice flourrice starchstabilitystarchSurface-activetamarind seed gumtextural propertiesTween 80Tween 80 Virgin coconut oil Fruit maturity Fermentation Thermal cycling Enzyme aided extractionwafer paperXylo-oligosaccharideกลไกการรักษาความคงตัวอิมัลชั่นการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดการแช่เยือกแข็งยิ่งยวด แป้งข้าว สตาร์ชข้การดัดแปรสตาร์ชด้วยวิธีทางกายภการนำไปผ่านความร้อนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการโม่การย่อยได้ของโปรตีนการย่อยในหลอดทดลองการหมักการให้ความร้อนร่วมกับความชื้นกึ่งสำเร็จรูปไก่ข้าวข้าวกึ่งสำเร็จรูปไข่ผำไข่ผำ โปรตีน ความร้อนความคงตัวของอิมัลชันเครื่องมือต้นแบบ ข้าวต้นแบบ pilot plantโครงสร้างละเอียดอะมิโลเพกตินงาดำดอกกะหล่ำถั่วดาวอินคาทวีน 80น้ำเชื่อมจากข้าวน้ำตาลที่ทนต่อการย่อยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนแป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch )แป้งข้าวแป้งข้าว ขนมจีน สตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก การให้ความร้อนร่วมกับความชื้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งพร้อมใช้แปรรูปโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มแปรรูปข้าวชุมชนผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกลูเตนผสมข้าวกล้องแผ่นเวเฟอร์พัฒนามอลโตเดกทรินมอลโตเดกทรินเอสเทอร์มันสำปะหลังเม็ดป๊อบ โปรตีนรีโอโลยีเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวสตาร์ชสตาร์ชข้าวสตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสำเร็จรูปเส้นผัดไทยอนุภาคเพิ่มความคงตัวอบแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอิมัลชันอิมัลชั่นเอสเทอร์ริฟิเคชั่น

  Interest

  แป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch ), Food emulsion

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (90)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rheological properties and stability of oil-in-water emulsions containing tapioca maltodextrin in the aqueous phaseUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2013Journal of Food Engineering
  116(1),pp. 170-175
  27
  2Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid esterUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2014Carbohydrate Polymers
  99,pp. 379-384
  23
  3Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and fruit maturitiesPrapun R., Cheetangdee N., Udomrati S.2016International Food Research Journal
  23(5),pp. 2117-2124
  19
  4Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2015Food Hydrocolloids
  44,pp. 23-31
  18
  5The effect of tapioca maltodextrins on the stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2011Starch/Staerke
  63(6),pp. 347-353
  17
  6Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Neves M., Neves M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Carbohydrate Polymers
  143,pp. 44-50
  15
  7Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsificationUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  148,pp. 333-342
  11
  8Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020International Journal of Food Science and Technology
  55(4),pp. 1437-1447
  11
  9Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability, and lipid digestibilityUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(6),pp. 2473-2481
  10
  10Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: Stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsionsUdomrati S., Gohtani S.2014Journal of the Science of Food and Agriculture
  94(15),pp. 3241-3247
  9
  11Retrogradation of waxy rice starch gel in the vicinity of the glass transition temperatureCharoenrein S., Udomrati S.2013International Journal of Food Science
  2013
  8
  12Enzymatic modification and characterization of xylo-oligosaccharide esters as potential emulsifiersUdomrati S., Gohtani S.2015International Food Research Journal
  22(2),pp. 818-825
  6
  13Surface-Active Properties and Anti-Microbial Activities of Esterified MaltodextrinsPantoa T., Shompoosang S., Ploypetchara T., Gohtani S., Udomrati S.2019Starch/Staerke
  71(7-8)
  4
  14Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsionsUdomrati S., Cheetangdee N., Gohtani S., Surojanametakul V., Klongdee S.2020Food Science and Biotechnology
  29(3),pp. 387-392
  3
  15Effects of Esterified Maltodextrin on In Vitro Gastrointestinal Digestibility of Tween 80-Stabilized Oil-in-water EmulsionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020European Journal of Lipid Science and Technology
  3
  16Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch PropertiesSurojanametakul V., Udomrati S., Satmalee P.2022Starch/Staerke
  0
  17Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starchSurojanametakul V., Satmalee P., Thirathumthavorn D., Udomrati S.2022Journal of Food Measurement and Characterization
  0
  18Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contentsUdomrati S., Tungtrakul P., Lowithun N., Thirathumthavorn D.2022Science, Engineering and Health Studies
  16
  0
  19Physicochemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolateThirathumthavorn D., Sintongtanaput A., Wongpracharat S., Chai-Uea P., Udomrati S.2022Brazilian Journal of Food Technology
  25
  0