Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • M.S. (Food Science), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • Ph.D. (Food Science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  Centrifugal forceCoalescenceCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutiondigestionEmulsification indexEmulsionEmulsion stabilization mechanismEnzymatic esterificationEsterificationEsterified maltodextrinFatty acidFatty acid esterFlocculationFlow behaviorlipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationOil separationOil-in-water emulsionOil-in-water emulsionsPalmitic acidrheologyRicerice flourrice productsrice starchSalad dressingSaturated fatty acidsSauter mean diameter (SMD)Shear thinning behaviorsoybean polysaccharidestabilityStaphylococcus aureusstarchstarch granuleSurface-activetamarind seed gumtextural propertiesTween 80Tween 80 Virgin coconut oil Fruit maturity Fermentation Thermal cycling Enzyme aided extractionwafer paperXylo- oligosaccharideXylo- oligosaccharidesXylo-oligosaccharideกลไกการรักษาความคงตัวอิมัลชั่นการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดการแช่เยือกแข็งยิ่งยวด แป้งข้าว สตาร์ชข้การโม่การย่อยในหลอดทดลองการหมักการให้ความร้อนร่วมกับความชื้นกึ่งสำเร็จรูปไก่ข้าวข้าวกึ่งสำเร็จรูปความคงตัวของอิมัลชันเครื่องมือต้นแบบ ข้าวต้นแบบ pilot plantโครงสร้างละเอียดอะมิโลเพกตินงาดำดอกกะหล่ำถั่วดาวอินคาทวีน 80น้ำเชื่อมจากข้าวน้ำตาลที่ทนต่อการย่อยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนแป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch )แป้งข้าวแป้งข้าว ขนมจีน สตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก การให้ความร้อนร่วมกับความชื้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งพร้อมใช้แปรรูปโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มแปรรูปข้าวชุมชนผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกลูเตนแผ่นเวเฟอร์พัฒนามอลโตเดกทรินมอลโตเดกทรินเอสเทอร์มันสำปะหลังรีโอโลยีเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวสตาร์ชสตาร์ชข้าวสตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสำเร็จรูปอบแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอิมัลชันเอสเทอร์ริฟิเคชั่น

  Interest

  แป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch ), Food emulsion

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
    • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (78)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Retrogradation of waxy rice starch gel in the vicinity of the glass transition temperatureCharoenrein S., Udomrati S.2013International Journal of Food Science
   2013
   4
   2Surface-Active Properties and Anti-Microbial Activities of Esterified MaltodextrinsPantoa T., Shompoosang S., Ploypetchara T., Gohtani S., Udomrati S.2019Starch/Staerke
   71(7-8)
   3
   3Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsionsUdomrati S., Cheetangdee N., Gohtani S., Surojanametakul V., Klongdee S.2020Food Science and Biotechnology
   29(3),pp. 387-392
   1
   4Effects of Esterified Maltodextrin on In Vitro Gastrointestinal Digestibility of Tween 80-Stabilized Oil-in-water EmulsionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020European Journal of Lipid Science and Technology
   1
   5Rheological properties and stability of oil-in-water emulsions containing tapioca maltodextrin in the aqueous phaseUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2013Journal of Food Engineering
   116(1),pp. 170-175
   24
   6Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid esterUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2014Carbohydrate Polymers
   99,pp. 379-384
   22
   7The effect of tapioca maltodextrins on the stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2011Starch/Staerke
   63(6),pp. 347-353
   17
   8Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2015Food Hydrocolloids
   44,pp. 23-31
   15
   9Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Neves M., Neves M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Carbohydrate Polymers
   143,pp. 44-50
   13
   10Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and fruit maturitiesPrapun R., Cheetangdee N., Udomrati S.2016International Food Research Journal
   23(5),pp. 2117-2124
   10
   11Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: Stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsionsUdomrati S., Gohtani S.2014Journal of the Science of Food and Agriculture
   94(15),pp. 3241-3247
   7
   12Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsificationUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
   148,pp. 333-342
   6
   13Enzymatic modification and characterization of xylo-oligosaccharide esters as potential emulsifiersUdomrati S., Gohtani S.2015International Food Research Journal
   22(2),pp. 818-825
   5
   14Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020International Journal of Food Science and Technology
   55(4),pp. 1437-1447
   5
   15Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability, and lipid digestibilityUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
   100(6),pp. 2473-2481
   4