Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Food Science and Technology), The United Graduate school of Agricultural Sciences, Kagawa University, ๋Japan, 2022

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseaglyconeaglyconesamylolytic LABanthocyaninantiallergic activityanti-inflammatory activityantioxidantantioxidant activityAstaxanthinbeta-carotene ketolaseBioconversionFermented soybean residue?-GlucosidaseIsoflavonesFunctional propertiescolored riceenzyme modificationFermented ricefermented rice noodleflourfunctional properties Gastrointestinal conditiongel propertiesHaematococcusimmature riceindigestible pyrodextrinInducing agentsInduction agentsisoflavoneisoflavone aglyconesKanom jeenLAB fermentation productLactic acid bacterialactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumLong COVIDmacroalgaemedicinal effectsmicroscopyMixotrophicmonosaccharidenutritional value of pop-riceparboiled ricePathogen inhibitionphysico-chemical propertiesphysicochemical propertyphytochemicalspolysaccharidepopped ricepoppingpop-riceportein compositionpre-treatmentprobioticProcessingprotein removalpurple sweet potatoricerice noodlerice productsrice starchrice starterrice: fermented rice noodleSea lettucesoluble dietary fibersoybean residuesweet glutinous riceThai indigenous plantstotal phenolic contenttraditional starter cultureUlvaUlvanwater extractionwet-milling rice flourก๋วยจั๊บกากถั่วเหลืองกาแฟข้าวเสริมคอลลาเจนกาแฟจากข้าวการใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัวการใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจ่ากพืช การดูดซึมในระบบทางเดินอาหารการแปรรูปการสกัดด้วยเทคโนโลยีสีเขียวข้าวข้าวเหนียวความสามารถในการต้านออกซิเดชันเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซาโปนินเซลล์ลำไส้ใหญ่ถั่วเหลืองเทคนิคการพองตัวโดยไม่ใช้การทอดน้ำเชื่อมจากข้าวน้ำตาลที่ทนต่อการย่อยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาณแอนโทไซยานินแป้งแป้งข้าวมันเทศสีม่วงสตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีกายภาพแอนโทไซยานิน

  Interest

  การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว, การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจ่ากพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 509-510 ชั้น 5 อาคารฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (52)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  28
  2Isoflavone aglycone-rich powder from soybean residue submerged fermentation using Lactobacillus fermentum 44197Phomkaivon N., Pan-utai W., Surojanametakul V., Varichanan P., Kaewtathip T., Kanyakam K., Klinsoda J.2023NFS Journal
  33
  2
  3Polyphenols in Naruto Kintoki sweet potato enhanced antiallergic activity after baking and microwave cookingPhomkaivon N., Amilia N., Tanintaratan W., Yonekura L., Yonekura L., Tamura H., Tamura H.2022Food Science and Technology Research
  28(3),pp. 275-283
  1
  4Production of prebiotic ulvan-oligosaccharide from the green seaweed Ulva rigida by enzymatic hydrolysisKrangkratok W., Chantorn S., Choosuwan P., Phomkaivon N., La-ongkham O., Kosawatpat P., Tamtin M., Praiboon J.2023Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  54
  0
  5Extraction, Characterisation and Evaluation of Antioxidant and Probiotic Growth Potential of Water-Soluble Polysaccharides from Ulva rigida MacroalgaePhomkaivon N., Pongponpai P., Kosawatpat P., Thongdang B., Pan-utai W.2024Foods
  13(11)
  0