Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  antioxidantAntioxidant activitydryingEncapsulationFluidizationFluidized bed dryingFluidized bedsFoodFood ValleyGamma-aminobutyric acidgelatinizationgerminated brown riceGerminationglutinous riceGlycemic indexGrain (agricultural product)Health foodheat stabilityMoisture determinationphysicochemical propertiesSensory analysisTofuTotal antioxidant capacityTotal phenolic contentturmericwater soluble polysaccharideWaxy riceWhite riceWSPกระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการผลิตกลิ่นใบเตย กลิ่นดอกไม้ เครื่องดื่ม อายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว ความปลอดภัยของอาหาร จีเอ็มพี GMPก๋วยเตี๋ยวเส้นตรงก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กการโม่ต่อยอดเทคโนโลยีตาลไทยท่องเที่ยว เมืองสร้างสรรค์ อาหาร อาหารท้องถิ่น ภูเก็ต Tourismท่องเที่ยว อาหารไทย โภชนาการ Tourismท่องเที่ยว อาหารไทยท้องถิ่น อาหารสุขภาพ การจัดการความรู้ สื่อ Tourismท่อนพันธุ์ธาตุแคลเซียมธาตุโซเดียมธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กนมข้าว เครื่องดื่มข้าวน้ำนมดิบเบเกอรี่ประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพปราศจากกลูเตนเปปไทด์เปลือกมะละกอแป้งข้าวโพลีแซคคาไรด์ฟิล์มที่รับประทานได้ภูเก็ตมันสำปะหลังเมืองนวัตกรรมเมืองสร้างสรรค์เมืองสร้างสรรค์ อาหารท้องถิ่น ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Creative Cityไมโครแคปซูลระบบคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝึกอบรมระยะเวลางอกราดหน้าแช่เยือกแข็งรำข้าว น้ำมันรำข้าว รำข้าวสกัดไขมันรำข้าวไขมันต่ำวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารวิธีการงอกสตาร์ชข้าวเจ้าสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารฟินอลิคสารระเหยสิทธิบัตร วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขลักษณะเส้นหมี่แช่เยือกแข็งอัตราการรอดตายอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นอาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอาหารท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความแท้ Local Foodอาหารไทยอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอาหารไทยในต่างประเทศอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารลดพลังงาน อาหารลดแคลอรี อาหารไทย อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมอาหารอาหารเหนืออุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (174)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Study on quality attributes and drying kinetics of instant parboiled rice fortified with turmeric using hot air and microwave-assisted hot air dryingPalamanit A., Musengimana Sugira A., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Kalkan F., Raghavan V.2020Drying Technology
  38(4),pp. 420-433
  11
  2Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddyChungcharoen T., Chungcharoen T., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2015Food and Bioproducts Processing
  94,pp. 707-716
  27
  3Effect of fluidized bed drying temperature on various quality attributes of paddyTirawanichakul S., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2004Drying Technology
  22(7),pp. 1731-1754
  75
  4Effects of cooking, drying and pretreatment methods on texture and starch digestibility of instant riceRewthong O., Soponronnarit S., Taechapairoj C., Tungtrakul P., Prachayawarakorn S.2011Journal of Food Engineering
  103(3),pp. 258-264
  94
  5A soluble fibre gel produced from rice bran and barley flour as a fat replacer in Asian foodsInglett G., Carriere C., Maneepun S., Tungtrakul P.2004International Journal of Food Science and Technology
  39(1),pp. 1-10
  20
  6Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics and Quality of Germinated Rices Prepared from Paddy and Brown RiceChungcharoen T., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S., Tungtrakul P.2012Drying Technology
  30(16),pp. 1844-1853
  23
  7Effects of Germination Process and Drying Temperature on Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) and Starch Digestibility of Germinated Brown RiceChungcharoen T., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2014Drying Technology
  32(6),pp. 742-753
  22
  8Properties of pullulanase debranched cassava starch and type-III resistant starchVatanasuchart N., Tungtrakul P., Wongkrajang K., Naivikul O.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 131-141
  11
  9Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant riceJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
  86(2),pp. 251-258
  71
  10Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline content in aromatic rice variety, khao dawk mali 105Yoshihashi T., Huong N., Surojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2005Journal of Food Science
  70(1)
  46
  11Encapsulation of natural flavor from pandanus amaryllifolius roxb. In rice starch aggregatesSurojanametakul V., Boonbumrung S., Tungtrakul P., Varanyanond W., Themtakul K., Yoshihashi T.2019Food Science and Technology Research
  25(4),pp. 577-585
  0
  12Effects of inlet air temperature and spray rate of coating solution on quality attributes of turmeric extract coated rice using top-spray fluidized bed coating techniquePalamanit A., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P.2013Journal of Food Engineering
  114(1),pp. 132-138
  14
  13Simple, selective, and rapid quantification of 1-deoxynojirimycin in mulberry leaf products by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detectionYoshihashi T., Do H.T.T., Tungtrakul P., Boonbumrung S., Yamaki K., Yamaki K.2010Journal of Food Science
  75(3)
  19
  14Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization techniqueJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2009Food Research International
  42(5-6),pp. 674-681
  52
  15Experiments on in-store paddy drying under tropical climate: Simulation and product qualityTirawanichakul Y., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Chaiwatpongskorn W., Soponronnarit S.2003Drying Technology
  21(6),pp. 1049-1064
  7
  16Optimal Operating Conditions to Produce Nutritious Partially Parboiled Brown Rice in a Humidified Hot Air Fluidized Bed DryerRattanamechaiskul C., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P.2013Drying Technology
  31(4),pp. 368-377
  18
  17Germination conditions affect selected quality of composite wheat-germinated brown rice flour and bread formulationsCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., Tungtrakul P.2010Journal of Food Science
  75(6)
  36
  18Comparative study of physicochemical properties of accelerated and naturally aged riceSoponronnarit S., Chiawwet M., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Taechapairoj C.2008Journal of Food Engineering
  85(2),pp. 268-276
  53
  19Germination conditions affect physicochemical properties of germinated brown rice flourCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Piyachomkwan K., Tungtrakul P., Prinyawiwatkul W.2009Journal of Food Science
  74(9)
  65
  20Improving head rice yield of glutinous rice by novel parboiling processJaiboon P., Poomsa-ad N., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2016Drying Technology
  34(16),pp. 1991-1999
  10
  21Physicochemical property changes in germinated brown rice flour from different storage periods of paddy riceSongtip P., Jangchud K., Jangchud A., Tungtrakul P.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(4),pp. 682-688
  8
  22Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air DryingChungcharoen T., Chungcharoen T., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2015Drying Technology
  33(7),pp. 876-885
  22
  23Factors affecting water soluble polysaccharide content and pasting properties of Thai glutinous riceSurojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 117-124
  2
  24Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice ProductionPalamanit A., Prachayawarakorn S., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2016Food and Bioprocess Technology
  9(8),pp. 1317-1326
  8
  25Effect of high-temperature fluidized-bed drying on cooking, textural and digestive properties of waxy riceJaiboon P., Prachayawarakorn S., Devahastin S., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2011Journal of Food Engineering
  105(1),pp. 89-97
  20