Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  : Banana flour11-diphenyl-2-picrylhydrazylBakingBanana cakeBanana flourblanchingBreadbrown riceburgersBurningbutterCoconut milkdoughdried noodlesDryingdurianEgg whiteElectronic noseEmulsificationemulsifying capacity and stabilityEmulsifying propertyEnthalpyEnzymatic hydrolysisEstimated glycemic indicesextractionExtrusionFatfat contentfat replacerFermented pork sausageFerric reducing antioxidant powerFiberFibersfirst sugarcane juiceFlavonoidflourFood productsFortificationfresh sugarcaneFruit leatherfryingFunctional propertiesGas chromatographygluten freegluten-freegluten-free breadGluten-free rice breadglycemic indexgoat milkGolden needleGrated coconutGrated coconut meatGreen curryHarvestingHarvesting methodhigh pressure processinghoneyMangosteenMarian plummaturationmicrowaveNear-infrared (NIR) spectroscopyNear-infrared spectroscopy (NIRs)NIROil uptakepapayaParboiled ricepartial least squares (PLS) regressionPartial least squares regressionpartial least squares regression (PLSR)Partial least squares (PLS) regressionPowderproteinProteinsqualityRapid analysisRapid methodRheologyRiceRice flourshredded caneSpray dryingSugarcanetarotaro chipsTemperature compensationUltrasound-assisted extractionWolffia globosaการปนเปื้อนการวิเคราะห์แบบรวดเร็วการอมน้ำมันความชื้นถั่วลิสงเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดน้ำผึ้งแป้งกล้วยมันสำปะหลังสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดอ้อย

  Interest

  Product Development/sensory Evaluation/NIR

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มี.ค. 2566 - พ.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ก.พ. 2562 - ม.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Relationship between antioxidant properties and chemical composition of some Thai plantsMaisuthisakul P., Pasuk S., Ritthiruangdej P.2008Journal of Food Composition and Analysis
  21(3),pp. 229-240
  166
  2Optimization of hydroxypropylmethylcellulose, yeast β-glucan, and whey protein levels based on physical properties of gluten-free rice bread using response surface methodologyKittisuban P., Ritthiruangdej P., Suphantharika M.2014LWT - Food Science and Technology
  57(2),pp. 738-748
  81
  3Anti-oxidative assays as markers for anti-inflammatory activity of flavonoidsChanput W., Krueyos N., Ritthiruangdej P.2016International Immunopharmacology
  40,pp. 170-175
  75
  4Investigations of bagged kernel partial least squares (KPLS) and boosting KPLS with applications to near-infrared (NIR) spectraShinzawa H., Jiang J., Ritthiruangdej P., Ritthiruangdej P., Ozaki Y.2006Journal of Chemometrics
  20(8-10),pp. 436-444
  46
  5Non-destructive and rapid analysis of chemical compositions in Thai steamed pork sausages by near-infrared spectroscopyRitthiruangdej P., Ritthiron R., Shinzawa H., Ozaki Y.2011Food Chemistry
  129(2),pp. 684-692
  45
  6Physical, chemical, textural and sensory properties of dried wheat noodles supplemented with unripe banana flourRitthiruangdej P., Ritthiruangdej P., Parnbankled S., Donchedee S., Wongsagonsup R.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 500-509
  44
  7Effect of hydroxypropyl methylcellulose, whey protein concentrate and soy protein isolate enrichment on characteristics of gluten-free rice dough and breadSrikanlaya C., Therdthai N., Ritthiruangdej P., Zhou W.2018International Journal of Food Science and Technology
  53(7),pp. 1760-1770
  34
  8Effect of Microwave Assisted Baking on Quality of Rice Flour BreadTherdthai N., Tanvarakom T., Ritthiruangdej P., Zhou W.2016Journal of Food Quality
  39(4),pp. 245-254
  28
  9Determination of water activity, total soluble solids and moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopyRongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 557-564
  22
  10Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopyThamasopinkul C., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
  25(1),pp. 36-44
  20
  11Kernel analysis of partial least squares (PLS) regression modelsShinzawa H., Ritthiruangdej P., Ozaki Y.2011Applied Spectroscopy
  65(5),pp. 549-556
  20
  12Characterization of protein hydrolysate from silkworm pupae (Bombyx mori)Anootthato S., Therdthai N., Ritthiruangdej P.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(8)
  17
  13Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopyWimonsiri L., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Chanput W., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
  25(5),pp. 330-337
  15
  14Temperature Compensation on Sugar Content Prediction of Molasses by Near-Infrared Spectroscopy (NIR)Chapanya P., Chapanya P., Ritthiruangdej P., Mueangmontri R., Pattamasuwan A., Vanichsriratana W.2019Sugar Tech
  21(1),pp. 162-169
  13
  15Effect of butter content and baking condition on characteristics of the gluten-free dough and breadSrikanlaya C., Therdthai N., Ritthiruangdej P., Zhou W.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(8),pp. 1904-1913
  12
  16Antimicrobial and Functional Properties of Duckweed (Wolffia globosa) Protein and Peptide Extracts Prepared by Ultrasound-Assisted ExtractionDuangjarus N., Chaiworapuek W., Rachtanapun C., Ritthiruangdej P., Charoensiddhi S.2022Foods
  11(15)
  12
  17Relationships between NIR spectra and sensory attributes of Thai commercial fish saucesRitthiruangdej P., Suwonsichon T., Suwonsichon T.2007Analytical Sciences
  23(7),pp. 809-814
  11
  18Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near-infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squaresRitthiruangdej P., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Thanapase W., Ozaki Y.2005Analyst
  130(10),pp. 1439-1445
  10
  19Non-staining visualization of embryogenesis and energy metabolism in medaka fish eggs using near-infrared spectroscopy and imagingPuangchit P., Ishigaki M., Yasui Y., Kajita M., Ritthiruangdej P., Ozaki Y.2017Analyst
  142(24),pp. 4765-4772
  9
  20Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopyAreekij S., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Haruthaithanasan V., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
  25(2),pp. 127-137
  6
  21Optimization of jackfruit sauce formulations using response surface methodologyRitthiruangdej P., Srikamnoy W., Amatayakul T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 325-334
  6
  22Determination of sulfur dioxide content in osmotically dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopyRongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S.2018Journal of Near Infrared Spectroscopy
  26(6),pp. 359-368
  6
  23Sensory properties of Thai fish sauces and their categorizationRitthiruangdej P., Suwonsichon T.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 181-191
  5
  24Effect of hydroxypropyl methylcellulose, protein and fat on predicted glycemic index and antioxidant property of gluten-free bread from rice flourSrikanlaya C., Zhou W., Therdthai N., Ritthiruangdej P.2022Journal of Food Processing and Preservation
  3
  25Rapid, non-destructive prediction of coconut composition for sustainable UHT milk production via near-infrared spectroscopySuksangpanomrung P., Ritthiruangdej P., Hiriotappa A., Therdthai N.2024Journal of Food Composition and Analysis
  128
  0
  26Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pastaAdiba I.F., Sae-tan S., Katekhong W., Ritthiruangdej P., Chaveesuk R., Ratanasumawong S.2024International Journal of Food Science and Technology
  0
  27Enhancing quality control in emulsion-type sausage production: Predicting chemical composition of intact samples with near infrared spectroscopyRitthiruangdej P., Vangnai K., Kasemsumran S., Somboonying S., Charoensin P., Hiriotappa A., Lowleraha P.2024Journal of Near Infrared Spectroscopy
  0