ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

antimicrobial agentantioxidantartificial neural networkbatterdescriptive analysisdryingDrying processExtrusionflavorfreeze-thaw stabilityfruitgrowth performancehydrocolloidmicrowavemodelNIROsmotic dehydrationPreference mappingpressure-assisted thermal processingqualityrheological propertiesRicesensorySensory Evaluationshelf lifestarchsucrosetapioca starchtexturexanthan gumXyloglucanกะทิการเก็บการทดสอบผู้บริโภคการทอดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการประเมินทางประสาทสัมผัสการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับของผู้บริโภคการย่อยได้ของสารอาหารการวิเคราะห์เชิงพรรณนาการอบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมไทยขนมปังขนมอบข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดข้าวหมากความคงตัวความชื้นคุณภาพทางประสาทสัมผัสไคโตซานซูโครสฐานข้อมูลทุเรียนนวัตกรรมน้ำตาลเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์แบบจำลองแป้งแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามแป้งมันสำปะหลังโปรตีนรำข้าวผลไม้ผักผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุมอลโตเดกซ์ตรินมะม่วงมังคุดมันสำปะหลังไมโครเวฟสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีกายภาพสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารทดแทนไขมันสุญญากาศเห็ดแหนมอบแห้งอ้อยอายุการเก็บอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างอุณหภูมิอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลเอนแคปซูเลชันเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 254 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 196 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 227 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 799 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 278 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 521 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 27 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 24 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 503 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 471 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 89 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)