ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

antimicrobial agentantioxidantartificial neural networkBatterDescriptive analysisdryingdrying processextrusionflavorfreeze-thaw stabilityfruitgrowth performancehydrocolloidmicrowavemodelNIROsmotic dehydrationPasting PropertiesPreference mappingpressure-assisted thermal processingproduct developmentqualityrheological propertiesRicesensorySensory Evaluationshelf lifestarchsucroseTapioca starchtexturexanthan gumXyloglucanกระบวนการอบแห้งกะทิการเก็บการทดสอบผู้บริโภคการทอดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการประเมินทางประสาทสัมผัสการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับของผู้บริโภคการย่อยได้ของสารอาหารการวิเคราะห์เชิงพรรณนาการอบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมไทยขนมปังขนมอบข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดข้าวหมากความคงตัวความชื้นคุณภาพทางประสาทสัมผัสไคโตซานซูโครสฐานข้อมูลน้ำตาลแป้งแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามแป้งมันสำปะหลังโปรตีนรำข้าวผลไม้ผักผู้บริโภคผู้สูงอายุพริกแห้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุมอลโตเดกซ์ตรินมะม่วงมังคุดมันสำปะหลังไมโครเวฟรำข้าวสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีกายภาพสมรรถภาพการผลิต สมุนไพรสารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารทดแทนไขมันสุญญากาศเห็ดแหนมอบแห้งอ้อยอายุการเก็บอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างอุณหภูมิอุตสาหกรรมเอนแคปซูเลชันเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 280 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 215 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 222 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 865 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 313 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 552 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 27 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 24 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 504 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 472 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 89 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)