Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science and Technology), The Ohio State University , สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Food Science), University of Missouri , สหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  adzuki beanAlginateATP bioluminescenceBacillusBacillus sporesBatterbeany flavorcanistelChalky riceCooked bean flourcookingCooking propertiesCrystallinityDonut cakeDry millingFiberFree fatty acidfunctional propertiesGelationGluten freeHardnesshot airinactivationmicrowavemushroomOil absorptionorganic acidPastaPhysical and chemical propertiesphysical propertiespressure-assisted thermal processingPressurization ratequalityreal-time PCRrice branRice floursnacksporeStabilizationกากข้าวโพดกากถั่วเหลืองกากฝรั่งการคืนตัวการทอดแบบน้ำมันท่วมการลวกการอยู่รอดขนมกล้วยขนมปังข้าวข้าวเก่าขาวดอกมะลิ 105ข้าวท้องไข่ข้าวพองข้าวหอมมะลิข้าวหุงสุกเร็วคุณค่าโภชนาการเครื่องจักรเจลลี่ซาลโมเนลลาตกเกรดถั่วดำธัญชาติชนิดแท่งนมถั่วเหลืองน้ำนมมะพร้าวน้ำผลไม้เข้มข้นพาสต้าพ้าสต้าฟลาวถั่วดำฟิลลิ่งมะม่วงมันสำปะหลังเมลอนเมืองนวัตกรรมโม่เปียกโม่แห้งโยเกิร์ตใยอาหารรสชาติรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ลิสทีเรียเลมอนวนิลลาวิตามินซีวุ้นเส้นสมบัติเชิงหน้าที่สารต้านอนุมูลอิสระเส้นใยอาหารไส้กรอกไส้กรอกหมักไส้อั่วหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเห็ดแหนมอบแห้งอาหารอาหารสำเร็จรูปอาหารเส้นอุด้งไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

  Interest

  Thermal and Non-thermal Food Preservation, Food Safety , Product development from legume and rice, High-pressure processing, Super heated steam technology , Gluten-free product development

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 3 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 3 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 60.65 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Efficacy of pressure-assisted thermal processing, in combination with organic acids, against bacillus amyloliquefaciens spores suspended in deionized water and carrot pureeRatphitagsanti W., De Lamo-Castellvi S., Balasubramaniam V., Yousef A.2010Journal of Food Science
  75(1)
  22
  2High-throughput detection of spore contamination in food packages and food powders using tiered approach of ATP bioluminescence and real-time PCRRatphitagsanti W., Park E., Lee C., Amos Wu R., Lee J.2012LWT - Food Science and Technology
  46(1),pp. 341-348
  12
  3Effect of Microwave Cooking on Quality of Riceberry Rice (Oryza sativa L.)Chin L., Therdthai N., Ratphitagsanti W.2020Journal of Food Quality
  2020
  4
  4Effect of thermosonication or microwave heating for post pasteurization on chemical, physical, and sensory characteristics of prototype sausageInmanee P., Ratphitagsanti W., Kamonpatana P., Pirak T.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 39-47
  1
  5Inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores by a combination of sucrose laurate and pressure-assisted thermal processingDe Lamo-Castellví S., Ratphitagsanti W., Balasubramaniam V., Yousef A.2010Journal of Food Protection
  73(11),pp. 2043-2052
  15
  6Effect of combined microwave-hot air drying and superheated steam drying on physical and chemical properties of riceHorrungsiwat S., Therdthai N., Ratphitagsanti W.2016International Journal of Food Science and Technology
  51(8),pp. 1851-1859
  22
  7Influence of pressurization rate and pressure pulsing on the inactivation of bacillus amyloliquefaciens spores during pressure-assisted thermal processingRatphitagsanti W., Ahn J., Balasubramaniam V., Balasubramaniam V., Yousef A.2009Journal of Food Protection
  72(4),pp. 775-782
  44
  8Effect of cooking conditions on black bean flour properties and its utilization in donut cakeVongsumran K., Ratphitagsanti W., Chompreeda P., Haruthaitanasan V.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 970-979
  1
  9Effect of precooking and superheated steam treatment on quality of black glutinous ricePiyawanitpong C., Therdthai N., Ratphitagsanti W.2018Journal of Food Quality
  2018
  6
  10Estimation of Accumulated Lethality Under Pressure-Assisted Thermal ProcessingNguyen L.T., Balasubramaniam V.M., Ratphitagsanti W.2014Food and Bioprocess Technology
  7(3),pp. 633-644
  17
  11Effect of ultra-superheated steam on aflatoxin reduction and roasted peanut propertiesPukkasorn P., Ratphitagsanti W., Haruthaitanasan V.2018Journal of the Science of Food and Agriculture
  98(8),pp. 2935-2941
  3
  12Improvement of structure and cooking quality of brown rice using ultrasonic and enzymatic treatmentsDang L., Therdthai N., Ratphitagsanti W.2018Journal of Food Processing and Preservation
  42(11)
  3
  13Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on physical and chemical properties of brown riceDang L., Therdthai N., Ratphitagsanti W.2019Journal of Food Process Engineering
  42(3)
  4
  14Effect of superheated steam heating on quality and antioxidant activities of riceberry branBoonmawat S., Ratphitagsanti W., Haruthaitanasan V.2019Agriculture and Natural Resources
  53(2),pp. 130-138
  1
  15Stabilization of rice bran using ohmic heating or ultra-superheated steamMoreno J.P.C., Ratphitagsanti W., Suwannaporn P., Kamonpatana P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 816-825
  0