Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  anthocyaninAnthocyaninsCluster analysisDescriptive analysisFreeze dryingLovastatinMaoPCAPhenolic acidsPhenolic compoundpie fillingsPreference testproduct conceptpurple cornPurple corn cobpurple corn cob KPSC 901Quality studyRed yeast riceReduce- fat bakeryReduced calorieReduced fatReduced sugarRiceberry branRSMSensory EvaluationYentafo sauceกล้วยน้ำว้ากล้วยบดกลิ่นรสกลูเตนกากถั่วเหลืองการจัดกลุ่มการชะลอการสูญเสียน้ำหนักการดูดคืนน้ำการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการทดสอบความชอบการทดสอบความแตกต่างการทดสอบเชิงพรรณนาการทดสอบตัวอย่างคู่การทดสอบแบบสามเหลี่ยมการทดสอบผู้บริโภคการทดสอบสอง-สามการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เชิงพรรณนาการสำรวจตลาดขนมกล้วยข้าวงอก – Germinated Riceข้าวพันธุ์หอมมะลิ – Hommali Rice , Fragrคณะผู้ทดสอบคุกกี้คุณค่าทางโภชนาการคุณภาพการเก็บรักษาเค้กช็อคโกแลตเครื่องปรุงรสไคโตซานเจลลี่เชลแลคเชื้อบริสุทธิ์ซอส (sauce)ซอสผง (sauce powder)ซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟ (yentafo sauce)ฐานข้อมูลผู้บริโภคถั่วแดงถั่วแดงญี่ปุ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ปถั่วแดงผงทอดมันกากถั่วเหลืองเทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่นใบอ่อนจากข้าวงอก - Young Rice Grassแป้งกึ่งสำเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์พันธุ์น้ำดอกไม้ฟิลลิ่งมะม่วงมังคุดโยเกิร์ตใยอาหารรสชาติรำข้าวรำข้าวสกัดน้ำมันลดเกลือลดไขมันลดโซเดียมลักษณะทางประสาทสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัสวนิลลาสารเคลือบผิวสารทดแทนไขมันสารให้ความหวานสีธรรมชาติ – Natural Colorantหน้าเค้กช็อกโกแลตแหนมแหนมลดโซเดียมอัตราการหายใจอูมามิไอศครีม

  Interest

  เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีไม่อยู่ฯ ลำดับที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มี.ค. 2560 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เม.ย. 2550 - ม.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of Droplet Size and Concentration on the Color of Oil-in-Water EmulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1998Journal of Agricultural and Food Chemistry
  46(8),pp. 2914-2920
  85
  2Influence of NaCl on optical properties, large-strain rheology and water holding capacity of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 467-476
  85
  3Influence of droplet characteristics on the optical properties of colored oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  155(2-3),pp. 373-382
  82
  4Theoretical and experimental study of spectral reflectance and color of concentrated oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Journal of Colloid and Interface Science
  218(1),pp. 324-330
  42
  5Prediction of food emulsion color using light scattering theoryMcClements D.J., Chantrapornchai W., Clydesdale F.1998Journal of Food Science
  63(6),pp. 935-939
  41
  6Influence of relative refractive index on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Food Research International
  34(9),pp. 827-835
  39
  7Influence of flocculation on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Journal of Food Science
  66(3),pp. 464-469
  35
  8Influence of glycerol on optical properties and large-strain rheology of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 461-466
  35
  9Comparison of Anthocyanin Extraction Methods from High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract PowderPiyapanrungrueang W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V., Sukatta U., Aekatasanawan C.2016Journal of Food Processing and Preservation
  40(5),pp. 1125-1133
  22
  10Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powdersSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Maneeboon T., Chantrapornchai W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 354-360
  21
  11Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)Pattanapa K., Therdthai N., Chantrapornchai W., Zhou W., Zhou W.2010International Journal of Food Science and Technology
  45(9),pp. 1918-1924
  19
  12Optical properties of oil-in-water emulsions containing titanium dioxide particlesChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2000Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  166(1-3),pp. 123-131
  18
  13Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutantYongsmith B., Thongpradis P., Klinsupa W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V.2013Applied Microbiology and Biotechnology
  97(20),pp. 8895-8902
  16
  14Understanding colors in emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2008ACS Symposium Series
  983,pp. 364-387
  13
  15Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel ExtractTepsongkroh B., Harnsilawat T., Maisuthisakul P., Chantrapornchai W.2015Journal of Dispersion Science and Technology
  36(8),pp. 1126-1133
  10
  16Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process modelsSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Chantrapornchai W.2018International Food Research Journal
  25(6),pp. 2666-2673
  4
  17Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry branSirichokworrakit S., Rimkeeree H., Chantrapornchai W., Sukatta U.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 243-254
  0