Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science),, Kansas State University, สหรัฐอเมริกา
  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  acceptanceAdditivesanthocyaninAntioxidantchocolateCoffeecomposite flourcompound chocolateconfectionerycrystal promoterdescriptive analysisDurianemotionFLAVORFreeze dryingFRUITKawabata evaluation systemlexiconmaltodextrinmangoMaomaturationriceberrysensorysinin riceSorghumtextureViscosityการประเมินทางประสาทสัมผัสการวิเคราะห์เชิงพรรณนาการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสการสัมผัสของผ้าไหมการสำรวจตลาดเกษตรกรแก่นตะวันข้าวข้าวไทยข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวสีนิลขีดเริ่มรู้สึกไขมันไขมันต่ำคณะผู้ทดสอบความบริบูรณ์ความยั่งยืนความรู้สึกสัมผัสคุณค่าทางโภชนาการ (nutritive value)คุณสมบัติทางเคมีกายภาพคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสเค้กเค้กช็อคโกแลตเครื่องปรุงรสโคโคนมโคเนื้อโครงสร้างโมเลกุลเจลข้าวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมเนื้อสัมผัสปลาทูน่าแป้งข้าวสาลีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าผู้บริโภคผู้บริโภค การยอมรับ ปลาปรุงรสผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์ พาหะพืชผักสมุนไพรโพรไฟล์เนื้อสัมผัสมะม่วงแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)รสชาติรสชาติแท้ของอาหารไทยรสชาติแท้ของอาหารไทย (Authenticity of Thai cuisine)รสพื้นฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรู้รสโรคมะเร็ง(cancer)ฤดูเก็บเกี่ยวลดเกลือลดไขมันลดโซเดียมลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะสัมผัสวนิลลาวิธีการวิเคราะห์สมบัติเชิงสุขภาพ (health property)สมบัติทางกายภาพสาคูสารทดแทนไขมันสารทดแทนความหวานสารพันธุกรรมสารสกัดจากข่าสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์สารให้ความหวานไส้กรอกไขมันต่ำหน้าเค้กช็อกโกแลตองค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ส.ค. 2555 - มี.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sensory characteristics of chemical compounds potentially associated with beany aroma in foodsVara-Ubol S., Chambers IV E., Chambers D.2004Journal of Sensory Studies
  19(1),pp. 15-26
  82
  2Sensory lexicon for mango as affected by cultivars and stages of ripenessSuwonsichon S., Chambers Iv E., Kongpensook V., Oupadissakoon C.2012Journal of Sensory Studies
  27(3),pp. 148-160
  43
  3The importance of sensory lexicons for research and development of food productsSuwonsichon S.2019Foods
  8(1)
  40
  4Comparison of sensory attributes in fresh mangoes and heat-treated mango purées prepared from Thai cultivarsLedeker C., Suwonsichon S., Chambers D., Adhikari K.2014LWT - Food Science and Technology
  56(1),pp. 138-144
  37
  5Determination of the sensory characteristics of rose apples cultivated in ThailandVara-Ubol S., Chambers IV E., Kongpensook V., Oupadissakoon C., Yenket R., Retiveau A.2006Journal of Food Science
  71(7)
  26
  6Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powdersSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Maneeboon T., Chantrapornchai W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 354-360
  26
  7Development of a sensory lexicon for a specific subcategory of soy sauce: Seasoning soy saucePujchakarn T., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2016Journal of Sensory Studies
  31(6),pp. 443-452
  25
  8Cross-country comparison of pomegranate juice acceptance in Estonia, Spain, Thailand, and United StatesKoppel K., Koppel K., Koppel K., Chambers E., Vázquez-Araújo L., Vázquez-Araújo L., Timberg L., Timberg L., Carbonell-Barrachina A., Suwonsichon S.2014Food Quality and Preference
  31(1),pp. 116-123
  24
  9Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry flourWiriyawattana P., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 445-450
  21
  10Sensory Lexicon of Pomelo Fruit over Various Cultivars and Fresh-Cut StorageRosales C., Suwonsichon S.2015Journal of Sensory Studies
  30(1),pp. 21-32
  20
  11Effects of aging on taste thresholds: A case of Asian peopleWiriyawattana P., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2018Journal of Sensory Studies
  33(4)
  19
  12Eggs and poultry purchase, storage, and preparation practices of consumers in selected Asian countriesKoppel K., Suwonsichon S., Chitra U., Lee J., Chambers E.2014Foods
  3(1),pp. 110-127
  17
  13Effect of α-Tocopherol, β-carotene, and sodium tripolyphosphate on lipid oxidation of refrigerated, cooked ground turkey and ground porkVara-Ubol S., Bowers J.2001Journal of Food Science
  66(5),pp. 662-667
  15
  14Effect of visual marbling levels in pork loins on meat quality and Thai consumer acceptance and purchase intentNoidad S., Limsupavanich R., Suwonsichon S., Chaosap C.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(12),pp. 1923-1932
  14
  15Sensory properties and consumer acceptance of sweet tamarind varieties grown in ThailandOupadissakoon C., Chambers IV E., Kongpensook V., Suwonsichon S., Yenket R., Retiveau A.2010Journal of the Science of Food and Agriculture
  90(6),pp. 1081-1088
  12
  16Sensory Drivers of Consumer Acceptance, Purchase Intent and Emotions toward Brewed Black CoffeePinsuwan A., Suwonsichon S., Chompreeda P., Prinyawiwatkul W.2022Foods
  11(2)
  11
  17Effects of Visual Cues on Consumer Expectation, Emotion and Wellness Responses, and Purchase Intent of Red Chili PowdersNgoenchai P., Alonso J., Suwonsichon T., Suwonsichon S., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Science
  84(10),pp. 3018-3026
  10
  18Effects of oral rinsing on the perception of residual cooling and burn in highly mentholated toothpasteSuwonsichon S., Chambers IV E., Chambers D., Milliken G.2009Journal of Sensory Studies
  24(2),pp. 290-300
  10
  19Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industryPhoophat P., Kumphai P., Suwonsichon S., Boonyarit J., Plangmon C., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  9
  20Inhibition of oxidative flavor changes in meat by α-tocopherol in combination with sodium tripolyphosphateVara-Ubol S., Bowers J.2002Journal of Food Science
  67(4),pp. 1300-1307
  7
  21Effect of crystal promoters on viscosity and melting characteristics of compound chocolateRosales C., Klinkesorn U., Suwonsichon S.2017International Journal of Food Properties
  20(1),pp. 119-132
  7
  22Determination of Intrinsic Appearance Properties that Drive Dry Dog Food Acceptance by Pet Owners in ThailandKoppel K., Suwonsichon S., Chambers D., Chambers E.2018Journal of Food Products Marketing
  24(7),pp. 830-845
  7
  23Influence of crystal promoters on sensory characteristics of heat-resistant compound chocolateRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2018International Journal of Food Science and Technology
  53(6),pp. 1459-1467
  6
  24Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process modelsSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Chantrapornchai W.2018International Food Research Journal
  25(6),pp. 2666-2673
  4
  25Seasoned sprat products acceptance in estonia and in ThailandTimberg L., Timberg L., Koppel K., Kuldjärv R., Kuldjärv R., Chambers E., Soontrunnarudrungsri A., Suwonsichon S., Paalme T., Paalme T.2014Journal of Aquatic Food Product Technology
  23(6),pp. 552-566
  4
  26Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitorRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(11),pp. 2343-2351
  3
  27Sensory Flavor Profile of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) Extract and Its Enhancement Effect on Taste Perception in Salt Solution and Seasoned Clear SoupLaplamool T., Suwonsichon S., Sittiketgorn S., Soontrunnarudrungsri A.2023Foods
  12(20)
  1
  28Effects of White Sorghum Flour Levels on Physicochemical and Sensory Characteristics of Gluten-Free BreadAdzqia F., Suwonsichon S., Thongngam M.2023Foods
  12(22)
  0