ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2012

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2012

Publish Year International Journal 12
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Soda-based glass fabricated from Thailand quartz sands doped with silver compound", Optical Materials, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2012, หน้า 2108-2111
2012 exSchwab, J.M., exKrastel, S., exGrรผn, M., exGross, F., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exJintasaeranee, P., exBunsomboonsakul, S., exWeinrebe, W., exWinkelmann, D., "Submarine mass wasting and associated tsunami risk offshore western Thailand, Andaman Sea, Indian Ocean", Natural Hazards and Earth System Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 2609-2630
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Suksawang, exC. Thongleurm, exS. Intarasiri, exU. Tippawan, exT. Kamwanna, exP. Dararutana, "PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , ปีที่ 294, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 383-386
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exT. Kamwanna, exP. Dararutana, "Characterization of prehistorical glass beads excavated from Khao Sam Kaeo(Chumphon, Thailand) using PIXE and SEM–EDS", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 294, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 247-250
2012 exKusamran, S., exSrongprapa, A., exPruttivarasin, T., exKittara, P., exPrachyabrued, W., exPratontep, S., inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical and experimental problems at IPhO 42 in Thailand", European Journal of Physics, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2012, หน้า S1-S15
2012 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exHauzenberger, C., exLiu, X., exKrenn, K., exDong, Y., exThรถni, M., inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of the high grade Thabsila metamorphic complex within the low grade Three Pagodas shear zone, Kanchanaburi Province, western Thailand: Petrology and geochronology", Journal of Asian Earth Sciences, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 68-87
2012 exDararutana, P., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIntarasiri, S., exKamwanna, T., exTancharakorn, S., exSirikulrat, N., exHauzenberger, C.A., "X-ray spectrometry study on historical decorative glasses in thailand: Lanna-style glass", Advanced Materials Research, ปีที่ 620, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 330-334
2012 exApiwaranuwat, A., exKitratporn, P., inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, exPunmatharith, T., "Use of sugarcane bagasse ash as raw material in production of autoclaved lightweight concrete", Advanced Materials Research, ปีที่ 652-654, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 1242-1246
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongkam, Y., exDhanmanonda, W., exTancharakorn, S., exTanthanuch, W., exKamwanna, T., exThongleurm, C., exDararutana, P., "Characterization on mosaic glass found at Phu Khao Thong, southern area of Thailand", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 425, ฉบับที่ PART 19, กรกฎาคม 2012
2012 exPrinya Putthapiban, exWanida Chantong, exPhumee Srisuwon, exCharongporn Praipiban, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Geothermal and seismic evidence for a southeastern continuation of the three pagodas fault zone into the Gulf of thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 445-452
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exW. Dhammanonda, exJ. Dutchaneephet, exT. Kamwanna, exS. Intarasiri, exW. Tanthanuch, exP. Dararutana, "Characterization on mosaic glass excavated from Phu Khao Thong (Ranong), Thailand", Physics Procedia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012 - กันยายน 2013, หน้า 30-37
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exW. Dhammanonda, exJ. Dutchaneephet, exT. Kamwanna, exS. Intarasiri, exS. Tancharakorn, exW. Tanthanuch, exP. Dararutana, "Characterization on eye glass bead found at Khao Sri Vichai (Surat Thani), Thailand", Physics Procedia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012 - กันยายน 2013, หน้า 23-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2012 inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, exมัทธนา วรรณจักร, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.สุรพล นาถะพินธุ, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Molecular genetic analysis of ancient pig remains excavated from the Pong Takhop archaeological site in Saraburi Province, Thailand", SMBE2012, 23 - 26 มิถุนายน 2012, Dublin ไอร์แลนด์
2012 exUdomchoke, V., inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, "Effect of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash) on pore-size distribution and unsaturated moisture content of highland soil", 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012, 29 กุมภาพันธ์ 2012
2012 exDararutana, P., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIntarasiri, S., exKamwanna, T., exTancharakorn, S., exSirikulrat, N., exHauzenberger, C.A., "X-ray spectrometry study on historical decorative glasses in thailand: Lanna-style glass", International Conference on X-Ray and related Technique in Research and Industry, ICXRI 2012, 3 กรกฎาคม 2012
2012 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWilawan Atichat, exKachane Kraisittipong, exSermrak Ingavanija, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapong Lhuaporn, exPrayath Nanthasin, "Blue Sapphires from Phrae, Northern Thailand", The 3rd International Gem & Jewelry Conference (GIT2012), 12 - 16 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNatthapong Monarumit1, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Be on the Cr K-edge in synthetic ruby samples", The 3rd International Gem & Jewelry Conference (GIT2012), 12 - 16 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNatthapong Monarumita, exWantana Klysubunb, exChanapa Kongmark, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLICATIONS OF X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY ON BLUE SAPPHIRE SAMPLES FROM DIFFERENT GEOLOGICAL ENVIRONMENTS", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaksana Chaiyabutr, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Gamma Irradiation on Tourmaline Colors", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exPisutti Dararutana, exNatthapong Monarumit, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exSermrak Ingavanija, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical Composition Study of Lead Glass-filled Ruby Samples from EPMA", The 3rd International Gem and Jewelry Conference (GIT 2012), 12 - 13 ธันวาคม 2012
2012 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THERMAL ENHANCEMENT OF ZIRCON SAMPLES FROM RATANAKIRI, CAMBODIA", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. ปัณฑรีย์ ล้อมทอง, "EVOLUTIONARY SEQUENCE OF THAI DIAMONDS", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exApiwaranuwat, A., exKitratporn, P., inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, exPunmatharith, T., "Use of sugarcane bagasse ash as raw material in production of autoclaved lightweight concrete", 2012 3rd International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes, ICAMMP 2012, 22 ธันวาคม 2012
2012 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Activities of Alkaline phosphatase and Ca2+ATPase over the molting cycle of mud crab (Scylla serrata)", World Academy of Science, Engineering and Technology , 12 - 13 กันยายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exวิลาวัณย์ อติชาติ, exบุญทวี ศรีประเสริฐ, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Morphologies of Natural Brown and High Pressure High Temperature Diamond Samples", The 3rd International Gem & Jewelry Conference (GIT 2012), 12 - 13 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exอนิสา ทรัพย์นิวัตต์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำปนเปื้อนโลหะหนักด้วยเปลือกหอยผสมธรรมชาติ (กระซ้า)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2012]