Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  alpha aluminaberylliumblue sapphirecalibrationColorcorundumdefectdielectric constantdopingFe 3+FTIRHall effectInertia Measurement UnitInfrared devicesiron oxidation statesNear infrared spectroscopyneutron irradiationNIRphotoluminescencePID controllerPink sapphireplasmaReflectionrefractive indexRubysapphirescanning election microscopescreen-printingsecondary ion mass spectrometerSecondary ion-mass spectrometrySEMsoldering defect inspectionsound-velocityspectrometerSpectrometry techniqueSpectrophotometersspectroscopy techniqueStyle characteristicsSubmillimetresurface band structuresynchrotron radiationsynthetic rubyTanzaniatitaniumtopazTourmalineTrace elementsTungstenTungsten lampsTwyman-Green Interferometerultrasonicultraviolet spectrophotometryUltraviolet-visible-near infrared spectrumuncertaintyUncertainty analysisuncertainty distributionunclassified drugUV-VisUV-Vis-NIR spectroscopyX-ray absorptionX-ray absorption spectroscopyZirconการปรับปรุงคุณภาพคลื่นเหนือเสียงความบกพร่องในผลึกความเร็วคลื่นเสียงความวาวคอรันดัมค่าขอบเขตการมองเห็นโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ตำหนิไม้ทับทิมทัวร์มาลีนน้ำเสียน้ำหนักที่ใช้ในการกดปากกาขณะเขียนเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีบีซีซีนิกเกิลบุษราคัมเบริลเลียมปริมาณน้ำตาลผลไม้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะผู้สูงอายุเผาพลอยคอรันดัมพลอยแซปไฟร์พลอยเพทายพลาสมาพื้นผิวเพชรเพทายโพรงไม้ไพลินฟิสิกส์สถานะของแข็งโฟโตอิมิชชันมลทินมอดป่าเจาะต้นสักมาตรวิทยาไมโคร-นาโนเมตรไม้สัก

  Interest

  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, มาตรวิทยา, อัญมณีศาสตร์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Oxidation states of Fe and Ti in blue sapphireWongrawang P., Monarumit N., Thammajak N., Wathanakul P., Wongkokua W.2016Materials Research Express
  3(2)
  24
  2Moisture content measurement in paddyKlomklao P., Kuntinugunetanon S., Wongkokua W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  12
  3Effect of Beryllium Heat Treatment in Synthetic RubyMonarumit N., Lhuaamporn T., Satitkune S., Wongkokua W.2019Journal of Applied Spectroscopy
  86(3),pp. 486-492
  10
  4An application of spectrophotometer for ADMI color measurementSuwanboriboon J., Meesiri W., Wongkokua W.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  9
  5X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in α-Al 2O3Wongkokua W., Pongkrapan S., Dararutana P., Dararutana P., T-Thienprasert J., Wathanakul P., Wathanakul P.2009Journal of Physics: Conference Series
  185
  8
  6Fe2+ and Fe3+ Oxidation States on Natural Sapphires Probed by X-ray Absorption SpectroscopyMonarumit N., Wongkokua W., Satitkune S.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 180-183
  6
  7The color center of beryllium-treated yellow sapphiresMonarumit N., Lhuaamporn T., Sakkaravej S., Wathanakul P., Wongkokua W.2020Journal of Physics Communications
  4(10),pp. 1-8
  5
  8Oxidation state of Ti atoms and Ti-O bond length on natural sapphire gem-materials probed By x-ray absorption spectroscopyMonarumit N., Wongkokua W., Satitkune S.2017Key Engineering Materials
  737 KEM,pp. 585-589
  4
  9Role of ilmenite micro-inclusion on Fe oxidation states of natural sapphiresMonarumit N., Satitkune S., Wongkokua W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  3
  10Uncertainty analysis of linear least square fitting apply to non-linear modelArunthong T., Thuenhan S., Wongsripan P., Chomkokard S., Wongkokua W., Jinuntuya N.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  3
  11Development of Laser Driver for Gauge Block InterferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 196-199
  3
  12Human Fall Prediction and Detection Using Low Price IMU SensorNutsathaporn C., Chomkokard S., Wongkokua W., Jinuntuya N., Ruengittinun S., Sasimontonkul S.2022Proceedings of the 4th IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering 2022, ECICE 2022
  ,pp. 157-159
  2
  13The acceptor-donor pair recombination of beryllium-treated sapphiresMonarumit N., Lhuaamporn T., Wathanakul P., Saiyasombat C., Wongkokua W.2023Radiation Physics and Chemistry
  206
  2
  14An application of autocollimator for strip surface profile measurementKaewpho S., Kerdkaew C., Samnasen K., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Wongkokua W., Jinuntuya N.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  1
  15A design of laser triangulation system with combined diffuse and specular reflection modes for dull and shiny surface measurementsKerdkaew C., Kaewpho S., Srisakorn A., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Jinuntuya N., Wongkokua W.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  1
  16Luster measurement of pearl by UV-Vis reflectance spectroscopySalyacheewin C., Monarumit N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  1
  17Color measurement of yellow sapphire by UV-Vis reflectance spectroscopyTipkanon N., Monarumit N., Lhuaamporn T., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  1
  18Causes of color in purple- And yellow- quartzMonarumit N., Sakkaravej S., Wanthanachaisaeng B., Saiyasombat C., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  1
  19Internal resistance measurements of Li-ion batteries using AC methodsKuntinugunetanon S., Meesiri W., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  1
  20Defect-induced properties of doped alpha alumina samplesJantaratana P., Dararutana P., Dararutana P., Wongkokua W., Pongkrapan S., Wathanakul P., Wathanakul P.2008Advanced Materials Research
  55-57,pp. 801-804
  1
  21Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emissionEn-On J., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Wongkokua W., Wongchoosuk C.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  1
  22The final state interaction in 3p-3d resonance excitation of Ni(1 1 1)Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Nakajima H., Wongkokua W., Wongkokua W., Kantee S., Kantee S., Kakizaki A., Pairsuwan W., Pairsuwan W., Ishii T., Ishii T.2005Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
  144-147,pp. 569-571
  1
  23MVV super Coster-Kronig spectra of nickel near the excitation thresholdSongsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Wongkokua W., Wongkokua W., Wongkokua W., Nakajima H., Pairsuwan W., Pairsuwan W., Ishii T., Ishii T., Kakizaki A.2005Journal of Physics Condensed Matter
  17(43),pp. 7029-7052
  1
  24The commissioning results of the first beamline at the siam photon laboratorySongsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Nakajima H., Kantee S., Wongkokua W., Pairsuwan W., Pairsuwan W., Ishii T., Ishii T., Kakizaki A.2004AIP Conference Proceedings
  705,pp. 372-375
  1
  25Development of measurement system for gauge block interferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0
  26Color enhancement of natural type la diamond using a neutron-irradiation and annealing methodSahavat S., Kornduangkaeo A., Thongcham K., Meejoo S., Wongkokua W., Likittachai S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 216-229
  0
  27Development of near infrared spectrometer for gem materials studyJindata W., Meesiri W., Wongkokua W.2015Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9659
  0
  28Propagation of finite mass (spin-0) particles in refraction phenomenonMaksuwan A., Maksuwan A., Wongkokua W., Viriyasrisakul P.2016AIP Conference Proceedings
  1775
  0
  29Application of multi-wavelength light source to micro welding inspectionKetthong K., Markchum J., Namjan T., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  0
  30Simulation of wave propagation using graph-theoretical algorithmKetthong K., Pulpirom S., Rianthakool L., Prasanai K., Takuathung C.N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0
  31Laser excitation spectroscopy of beryllium heat treatment in synthetic rubyKeawdonree N., Monarumit N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  0
  32Monte Carlo study of uncertainty propagation in Euler rotational kinematic equationNutsathaporn C., Chomkokard S., Wongkokua W., Ruengittinun S., Jinuntuya N.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  0
  33A calibration method of CMOS-based autocollimator using reflected diffraction pattern of strip reflectorKerdkaew C., Kaewpho S., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Jinuntuya N., Wongkokua W.2024Precision Engineering
  85,pp. 191-196
  0
  34An application of polychromatic UV-Vis-NIR spectroscopy on detection of beryllium treatment in ruby and yellow sapphireMonarumit N., Lhuaamporn T., Schwarz D., Wathanakul P., Wongkokua W.2023Journal of Physics: Conference Series
  2653(1)
  0
  35The blue color mechanism on sapphires from different gem deposits before and after heating under oxidizing atmosphereThengthong W., Sakkaravej S., Wongkokua W., Saiyasombat C., Monarumit N.2023Journal of Physics Communications
  7(12)
  0