Person Image

  Education

  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AC DischargeaccelerometerActual measurementsAirAngle generatorAngle generatorsAngle measurementAutocollimatorsCalibrationCalibration methodCalibration standardCCD SpectrometerCMOS integrated circuitsCMOS-based autocollimatorColor CalibrationColor ImagingColor Management SystemColor StandardComputational Color ScienceComputational Colour ScienceCurve fittingDehydrationDependent variablesDiffraction patternsInertia Measurement UnitIntelligent systemsinterferometerInterferometryInverse problemsInverse transformationslaser driverLeast squares approximationsLinear least square fittingsLinear least square methodsLinear least squaresLinear transformationsLinearizationLow Pressure PlasmaMathematical transformationsMeasuring rangesMetrologyMonte Carlo methodsMonte Carlo simulationMonte Carlo's simulationNIR spectrometernon-destructive wood inspection systemNonlinear systemsOptical angleOryza sativa L.Photonic MeasurementPID controllerPigmented Riceplasmaplasma diagnosticsrate gyrorate gyro sensorReflected diffractionReflectionriceRice GrainsRiceberrysound-velocitySpectral Analysis SoftwareStandardisationStandardizationSubmillimetreSurface reconstructionultrasonicuncertaintyUncertainty analysisuncertainty distributionwood holeการกำหนดมาตรฐานการเจาะทำลายการทรงตัวการเทียบมาตรฐานสีการประมวลผลภาพการล้มข้าวข้าวสีคลื่นเหนือเสียงความเร็วคลื่นเสียงค่าขอบเขตการมองเห็นตำหนิไม้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะผู้สูงอายุพลาสมาโพรงไม้ภาพสีมอดป่าเจาะต้นสักมาตรฐานสีไม้สักระบบการจัดการสีระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลายรูในเนื้อไม้วิทยาศาสตร์ของสีเชิงคำนวณสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์แอปพลิเคชั่น

  Interest

  อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารภาควิช่าฟิสิกส์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (38)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Colour measurements of pigmented rice grain using flatbed scanning and image analysisKaisaat K., Keawdonree N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Pattanasiri B.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  4
  2Development of Laser Driver for Gauge Block InterferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 196-199
  3
  3Uncertainty analysis of linear least square fitting apply to non-linear modelArunthong T., Thuenhan S., Wongsripan P., Chomkokard S., Wongkokua W., Jinuntuya N.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  3
  4Human Fall Prediction and Detection Using Low Price IMU SensorNutsathaporn C., Chomkokard S., Wongkokua W., Jinuntuya N., Ruengittinun S., Sasimontonkul S.2022Proceedings of the 4th IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering 2022, ECICE 2022
  ,pp. 157-159
  2
  5A design of laser triangulation system with combined diffuse and specular reflection modes for dull and shiny surface measurementsKerdkaew C., Kaewpho S., Srisakorn A., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Jinuntuya N., Wongkokua W.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  1
  6An application of autocollimator for strip surface profile measurementKaewpho S., Kerdkaew C., Samnasen K., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Wongkokua W., Jinuntuya N.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  1
  7Monte Carlo study of uncertainty propagation in Euler rotational kinematic equationNutsathaporn C., Chomkokard S., Wongkokua W., Ruengittinun S., Jinuntuya N.2023Journal of Physics: Conference Series
  2431(1)
  0
  8Mathematical model of DBH uncertainty from the shape of the wood cross-sectionWongsripan P., Arunthong T., Chomkokard S., Jinuntuya N.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  0
  9Simulation of wave propagation using graph-theoretical algorithmKetthong K., Pulpirom S., Rianthakool L., Prasanai K., Takuathung C.N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0
  10Laser excitation spectroscopy of beryllium heat treatment in synthetic rubyKeawdonree N., Monarumit N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  0
  11Application of multi-wavelength light source to micro welding inspectionKetthong K., Markchum J., Namjan T., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
  1719(1)
  0
  12Development of measurement system for gauge block interferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0
  13A calibration method of CMOS-based autocollimator using reflected diffraction pattern of strip reflectorKerdkaew C., Kaewpho S., Chomkokard S., Yaemglin T., Cheowanish I., Jinuntuya N., Wongkokua W.2024Precision Engineering
  85,pp. 191-196
  0