Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

soil salinity Abnormal IndexAndroidArboretumBuchanania siamensiscinnamomum porrectumDeep neural networks (DNN)delphigermination percentagegermination rategradingGrowth performanceslogging systemLogging systemsMangrove forestsMobile Applicationphangnga provinceplus tree selectionProvenance variationRapid Body Assessmentsalts concentrationSeed morphometric traitsSenna siameasustainableteak plantationthep tharoTree Learning ManualTree vitality assessmentUnmanned aerial vehicleWood energyกระบี่ก๊าซเรือนกระจกกายภาพการจัดการแบบครบวงจรการจัดการป่าอย่างยั่งยืนการทำไม้การทำไม้ (Logging)การประเมินสุขภาพต้นไม้การยศาสตร์การยศาสตร์ด้านป่าไม้ (Forest Ergonomics)การสื่อความหมายธรรมชาติเกาะลันตาขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวคลื่นเหนือเสียงความปลอดภัยความหลากหลายความหลากหลายของพรรณไม้ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าสูงเนินคุณภาพชีวิตคู่มือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้เครือข่ายประสาทเทียมลึกงานสำรวจด้านป่าไม้ (Forest Surveying)ชีวพนาเวศชีวภาพตำหนิไม้ทำลายป่าไม้ป่าชายเลนโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายผลกระทบของการท่องเที่ยวผลกระทบจากการทำไม้ผลกระทบและระดับการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวพลังงานชีวมวลพืชพลังงานพื้นที่สีเขียวมวลชีวภาพมอดป่าเจาะต้นสักไม้สักยางพารายานพาหนะไร้คนขับระบบประเมินและติดตามเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระยองเศรษฐกิจเศษเหลือกจากการทำไม้สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสวนป่าสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าห้วยแร้งสวนป่าเอกชนสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติร.9สักสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป่าไม้ (Forest IT)สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางศึกษาธรรมชาติหมู่เกาะลันตาแหล่งท่องเที่ยวอันดามันแอนดรอยด์

Interest

งานสำรวจด้านป่าไม้ (Forest Surveying), การยศาสตร์ด้านป่าไม้ (Forest Ergonomics), การทำไม้ (Logging), สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป่าไม้ (Forest IT)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Provenance variation in seed morphometric traits and growth performance of Senna siamea (Lam.) erwin et barneby at lad krating plantation, Chachoengsao Province, ThailandTakuathung C., Pipatwattanakul D., Bhumibhamon S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(3),pp. 394-407
3