Person Image

  Education

  • วท.ม.(การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  climate changeFlood riskforest restorationGISHEC-RASland use planningNan provinceRoyal Agricultural Station AngkhangrunoffSabahsediment yieldsSoil erosionSoil moistureSoil propertiesSPIstorm runoffstreamflowstreamflow characteristicssuspended sedimentsustainabilitySWAT modelSynoptic scaleTaiwanTararak Waterfalltemperatureterrestrial ecosystemThai Water Onionthinning patternthinning patternsTunisiaUpper Nan watershedUpper Yom sub-watershedVCIvegetation covervegetation dynamicswater accountingwater budgetWater OnionWater Onion Distributionwater qualitywater use efficiencywaterfallWatershedXe Bangfai floodplainกายภาพการกระจายพันธุ์ของพลับพลึงธารการกักเก็บคาร์บอนการจัดการป่าบนที่สูงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนการชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเผาซากพืชการเผามวลชีวภาพการพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่าไม้การฟ้ืนฟูป่าไม้การให้น้ำกิจกรรมพัฒนาป่าไม้เกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาห้วยมะหาดความผันแปรเชิงพื้นที่ของความลึกดิน การประมาณความลึกดินความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าสูงเนินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดินจังหวัดแพร่ชั้นคุณภาพไม้ท่อนชีวภาพชุมชนไม้มีค่าฐานข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพดอยอ่างขางตะกอนน้ำท่าน้ำไหลบ่าหน้าดินนิเวศบริการนิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริการทางนิเวศแบบจำลอง SWATแบบจำลองทางอุทกวิทยาแบบจำลองอุทกวิทยาปริมาณน้าท่าปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำฝนเมฆยางพาราละอองลอยลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง

  Interest

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารเขาห้วยมะหาด
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Spatio-temporal analysis of vegetation dynamics as a response to climate variability and drought patterns in the Semiarid Region, EritreaMeasho S., Measho S., Measho S., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Pellikka P., Pellikka P., Guo L., Guo L., Arunyawat S., Tuankrua V., Ogbazghi W., Yemane T.2019Remote Sensing
  11(6)
  59
  2Spatiotemporal shifts in thermal climate in responses to urban cover changes: a-case analysis of major cities in Punjab, PakistanDilawar A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Tuankrua V., Arshad A., Arshad A., Arshad A., Hussain Y., Measho S., Measho S., Guo L., Guo L., Kayiranga A., Kayiranga A., Zhang H., Zhang H., Wang F., Wang F., Sun S.2021Geomatics, Natural Hazards and Risk
  12(1),pp. 763-793
  19
  3Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa During 1992–2015Kayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Ndayisaba F., Sun S., Tuankrua V., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Measho S., Measho S., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Bofana J., Bofana J.2020Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  125(8)
  9
  4Soil conservation service curve number determination for forest cover using rainfall and runoff data in experimental forestsIm S., Lee J., Kuraji K., Lai Y.J., Tuankrua V., Tanaka N., Gomyo M., Inoue H., Tseng C.W.2020Journal of Forest Research
  25(4),pp. 204-213
  8
  5Spatiotemporal variations of forest ecohydrological characteristics in the Lancang-Mekong region during 1992-2016 and 2020-2099 under different climate scenariosKayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Guo L., Measho S., Measho S., Hirwa H., Hirwa H., Liu S., Bofana J., Bofana J., Sun S., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Tuankrua V., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Ndayisaba F.2021Agricultural and Forest Meteorology
  310
  7
  6Climate classification of Asian university forests under current and future climateLai Y.J., Tanaka N., Im S., Kuraji K., Kuraji K., Tantasirin C., Tuankrua V., Majuakim L., Cleophas F., Mahali M.B.2020Journal of Forest Research
  25(3),pp. 136-146
  5
  7Climate Elasticity of Annual Runoff: Observation in Fifteen Forested Catchments on a Latitudinal Gradient in East AsiaTanaka N., Lai Y.J., Im S., Mahali M.B., Tuankrua V., Kuraji K., Cleophas F., Tantasirin C., Gomyo M., Tseng C.W., Shiraki K., Hotta N., Asano Y., Inoue H., Nainar A.2023Atmosphere
  14(4)
  0