Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Cell and Molecular Biology ), Texas Woman s University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Plant Molecular Biology AgricultureAlkaline phosphataseancient boneAncient DNAAuthor Keywords: AmylasebentoniteBoweniaCa2+Ca2+ATPaseCa2+-ATPase geneCa2+-ATPase mRNAcalciumCarbonic anhydrasecDNACell and Molecolar BiologyChloroplast DNAcycadCycadaceaeCycadalesCycascytB geneDNA sequencesEncephalartosEncephalatosEnvironmentFreshwater pearl musselsgenetic variationgeographic distributiongeographic originglucosamineglucosehypervariable regionHyriopsis bialatusIndustrial MineralsK+KDLM 105KDML 105LepidozamiaMacrozamiamoltingmolting cyclemorphological charactersmud crabNa+N-acetylglucosaminenon-coding chloroplast DNAorigin of Thai pigsperlitephylogenetic relationshipphylogenetic treePong Takhop archaeological siteProteinasepsbM-trnDRAPDRed sternum crabRFLPrice KDML105S tangeriaceaeScylla serratasex-specific DNA sequencesStangeriaSus scrofatrnL-trnFtrnS-trnGZamiaZamiaceae.การเกษตรโครงกระดูกโบราณโครงสร้างทางธรณีวิทยาดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียเบนทอไนต์ปรงปูทะเล, เอนไซม์, การลอกคราบปูนิ่มแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เพอร์ไลต์แร่อุตสาหกรรมลำดับดีเอ็นเอที่จำเพาะกับเพศวัสดุธรรมชาติวิวัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสภาพต้านทานไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

  Interest

  Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic periodWannajuk M., Sangthong P., Natapintu S., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Kubera A., Won-In K., Mingmuang M., Surat W.2013ScienceAsia
   39(5),pp. 456-465
   2
   2Effects of Na+, K+ and Ca2+ accumulation on the expression of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Surach W., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 99-106
   1
   3Molecular identification of cycas by restriction fragment length polymorphism (RFLP) and random amplified polymorphic DNA (RAPD)Sangin P., Thongpan A., Lindstrom A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 107-120
   1
   4DNA sequences of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Prasitwilai S., Pradermwong S., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 472-485
   0
   5Molecular identification of Encephalartos (Zamiaceae) species and their relationships to morphological charactersChaiprasongsuk M., Mingmuang M., Thongpan A., Namwongprom K.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(1),pp. 43-60
   0
   6Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900Areekijseree M., Engkagul A., Kovitvadhi U., Thongpan A., Mingmuang M., Pakkong P., Rungruangsak-Torrissen K.2004Aquaculture
   234(1-4),pp. 575-587
   72
   7Modification of plasma membrane protein cysteine residues by ADP-ribose in vivoJacobson M.K., Loflin P.T., Aboul-Ela N., Mingmuang M., Moss J., Jobson E.L.1990Journal of Biological Chemistry
   265(19),pp. 10825-10828
   43
   8Effect of Nicotinamide Analogues on Recovery from DNA Damage in C3H10T½ CellsJacobson E., Smith J., Mingmuang M., Meadows R., Sims J., Jacobson M.1984Cancer Research
   44(6),pp. 2485-2492
   35
   9Morphology and haemolymph composition changes in red sternum mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Sangcharoen A., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 158-166
   9
   10Genomic identification of catfish species by polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis of the gene encoding the immunoglobulin M heavy chain constant regionThongpan A., Mingmuang M., Thinchant S., Cooper R., Tiersch T., Mongkonpunya K.1997Aquaculture
   156(1-2),pp. 129-137
   7
   11Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Srimeetian P., Mingmuang M.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 64-71
   6
   12Chitobiase, proteinase, glycogen and some trace elements during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 517-528
   6
   13Phylogenetic relationships within cycadaceae inferred from non-coding regions of chloroplast DNASangin P., Lindstrom A., Kokubugata G., Chaiprasongsuk M., Mingmuang M.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(4),pp. 544-557
   6
   14Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)Tongsaikling T., Salaenoi J., Mingmuang M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(2),pp. 252-260
   5
   15Mono- and poly(ADP-ribose) metabolism following DNA damage.Jacobson M., Smith J., Mingmuang M., Payne D., Jacobson E.1983Princess Takamatsu symposia
   13,pp. 165-174
   4
   16Variation of calcium, N-acetylglucosamine, glucosamine and glucose content during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 668-679
   3