ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2022

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2022

Publish Year International Journal 8
2022 exBoonruang, C., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTancharakorn, S., exPakawanit, P., exThumanu, K., exDararutana, P., "Synchrotron Radiation Study on Ancient Burnt Rice Found at Archaeological Sites in Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 Special , มกราคม 2022, หน้า 1-13
2022 exBoonruang, C., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNimsuwan, N., exPakawanit, P., exTippawan, U., exThongleurm, C., exDararutana, P., "Characterization of Ancient Burial Pottery of Ban Muang Bua Archaeological Site (Northeastern Thailand) Using X-ray Spectroscopies", Applied Sciences (Switzerland), ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022
2022 exAsten, M.W., exYong, A., exFoti, S., exHayashi, K., exMartin, A.J., exStephenson, W.J., exCassidy, J.F., exColeman, J., exNigbor, R., exCastellaro, S., exChimoto, K., exCornou, C., exCho, I., exHayashida, T., exHobiger, M., exKuo, C.-H., exMacau, A., exMercerat, E.D., exMolnar, S., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exPilz, M., inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exSรกez, E., exWathelet, M., exYamanaka, H., exYokoi, T., exZhao, D., "An assessment of uncertainties in V S profiles obtained from microtremor observations in the phased 2018 COSMOS blind trials", Journal of Seismology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThonsaeng, S., inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMeesawat, U., "Pollen development, pollenkitt production and the occurrence of protruding oncus in Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz (Clusiaceae)", Grana, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exChotpantarat, S., exSaengkorakot, C., exChanruang, P., exPolee, C., exKhaweerat, S., exUapoonphol, N., exFungklin, R., exSriwiang, W., exKongsri, S., exKukusamude, C., "Assessment of groundwater dynamics in Quaternary aquifers of the Phrae Basin, northern Thailand, using isotope techniques", Hydrogeology Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exTucker, R.T., exHyland, E.G., exGates, T.A., exKing, M.R., exRoberts, E.M., exFoley, E.K., exBerndt, D., exHanta, R., exKhansubha, S.-O., inดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ, อาจารย์, exZanno, L.E., "Age, depositional history, and paleoclimatic setting of Early Cretaceous dinosaur assemblages from the Sao Khua Formation (Khorat Group), Thailand", Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ปีที่ 601, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exBaran Karapunar, exAlexander Nuetzel, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A low-diversity Peruvispira-dominated gastropod assemblage from the Permian Ratburi Group of Central Thailand", Alcheringa, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, หน้า 147-155
2022 exWiwegwin, W., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exKhaowiset, K., exKosuwan, S., "Late quaternary paleoseismology of the Khlong Marui Fault in the Thub Pud area, Phang Nga, southern Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 1248-1255

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2022 exArnon Phongkula, inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทร์ วรพาณิชช์, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกอร สีมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Groundwater Resources Planning and Development in Eastern Economic Corridor (EEC) with an Integrated Spatial Plan and Public Participation", THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19, 26 - 27 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatchai Sukserm, exChinnaphat Buntem, exBussayawan Sukbunjong, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, "Holocene environmental evolution of the Bangkok Clay, Samut Sakorn, Central Thailand: Molluscs as indicators of Sea-Level Change in Northern Gulf of Thailand", World Congress of Malacology 2022, 5 สิงหาคม 2022, มิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2022 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlexander Nutzel, exApsorn Sardsud, "Permian gastropods from limestone conglomerates of the Upper Triassic Khao Nam Yot Formation, Northeastern Thailand", The 6th International Palaeontological Congress, 11 พฤศจิกายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exWongwech Chowchuvech, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSita Manitkoon, exPhornphen Chanthasit, "A preliminary study on a spinosaurid from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation (Aptian–Albian) of Khon Kaen Province, Northeastern Thailand: Implications for theropod diversity in the Early Cretaceous of Southeast Asia", The 6th International Palaeontological Congress, 10 พฤศจิกายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2022]