Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยาสาขาพฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  AeroallergensAnatomical charactersantibacterial activityantifungal activityantimicrobial activityFlora of Thailandfungal identificationmedicinal plantMedicinal Plantsnew speciespalynologyPiperPiperaceaePiperaceous plantPlant diversityplant extracttaxonomytaxonomy.terrestrial orchidtropical plantsการขยายพันธุ์การปลูกเลี้ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการระบุชนิดการระบุชนิดราการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมความหลากหลายของพืชเปปเปอร์โรเมียโปรตีนก่อภูมิแพ้ผลเน่าผักกระสังผักกะสังผักพื้นบ้านผึ้ง แมลงผสมเกสร คุ้งบางกะเจ้าผึ้ง แมลงผสมเกสร อนุรักษ์ คุ้งบางกะเจ้าผู้ประกอบการในพื้นที่เผ่า Uvularieaeแผ่นฟิล์มถนอมอาหารพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยพรรณพฤกษชาติของลาวพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชเขตร้อนพืชชนิดใหม่ของโลกพืชเมล็ดเปลือยพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)พืชวงศ์พริกไทยพืชวงศ์ลิลลี่พืชวงศ์หญ้าพืชสกุลผักกระสังพืชสกุลรางจืดพืชสกุลสะค้านพืชสมุนไพรพุน้ำร้อนไฟทอปเทอร่าภาคตะวันออก (Eastern)แมลงราเอนโอไฟต์เรณูเรณูวิทยาเร่ว (Reo)โรคพืชโรคภูมิแพ้โรครากเน่าลักษณะเชิงซ้อนลักษณะทางกายวิภาคลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ลักษณะสัณฐานวิทยาลำต้นเน่าวงศ์พริกไทย ลักษณะทางสัณฐาน ประเทศไทยวงศ์เหงือกปลาหมอวัสดุปลูกสกุลผักกระสังสกุลวาสุกรีสกุลสะค้านสปอร์สมุนไพรสมุนไพรสกุลสะค้านสมุนไพรสะค้านสะค้านสัณฐานวิทยาของผลสัณฐานวิทยาเรณูสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาวสารก่อภูมิแพ้ในอากาศสารต้านเชื้อแบคทีเรียสารต้านเซลล์มะเร็งสารบริสุทธิ์สารสกัดจากสะค้านสารสกัดธรรมชาติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแสงสีแดงแสงสีน้าเงินห้องปฏิบัติการแหล่งพันธุ์อนุกรมวิธานอนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขอนุกรมวิธานพืชออกซินอะเซตโตไลซิส

  Interest

  อนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2561 - พ.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายนวัตกรรม บริการวิชาการ วางแผนและพัฒนาด้านกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการเรณูวิทยาและอนุกรมวิธานพืช ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A new species and three taxonomic changes in Piper (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2011Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  56(3),pp. 235-239
  15
  2Taxonomic notes on the genus Piper (Piperaceae)Suwanphakdee C., Simpson D., Hodkinson T., Chantaranothai P.2016Nordic Journal of Botany
  34(5),pp. 605-618
  10
  3A synopsis of Thai piper (piperaceae)Suwanphakdee C., Simpson D.A., Simpson D.A., Hodkinson T.R., Chantaranothai P.2020Thai Forest Bulletin (Botany)
  48(2),pp. 145-183
  7
  4Chemical constituents and antibacterial activity from the stems and leaves of Piper wallichiiNongmai C., Kanokmedhakul K., Promgool T., Paluka J., Suwanphakdee C., Kanokmedhakul S.2021Journal of Asian Natural Products Research
  7
  5Two new species of piper (piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2014Novon
  23(2),pp. 230-235
  5
  6Typification of Piper species (Piperaceae) in Southeast Asia, especially ThailandSuwanphakdee C., Simpson D., Simpson D., Hodkinson T., Chantaranothai P.2018Kew Bulletin
  73(3)
  4
  7Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from ThailandSuwanphakdee C., Vajrodaya S.2018Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  63(1),pp. 20-25
  3
  8New species and a reinstatement in Peperomia (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Hodkinson T., Chantaranothai P.2017Kew Bulletin
  72(1)
  3
  9Piper chantaranothaii (Piperaceae), a new species from ThailandSuwanphakdee C., Simpson D.2012Kew Bulletin
  67(4),pp. 707-711
  3
  10Endophytic fungi from root of three lady’s slipper orchids (Paphiopedilum spp.) in southern ThailandSutthinon P., Rungwattana K., Suwanphakdee C., Himaman W., Lueangjaroenkit P.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(3),pp. 853-866
  3
  11Bioefficacy of Piper extracts in the management of chilli anthracnoseJanthong P., Suwanphakdee C., Leepasert T., Wiriyajitsomboon P.2021Archives of Phytopathology and Plant Protection
  3
  12Viola umphangensis (Violaceae), a new species from ThailandNansai S., Srisanga P., Hodkinson T.R., Suwanphakdee C.2020Nordic Journal of Botany
  38(4)
  2
  13Piper viridescens sp. nov. (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2014Nordic Journal of Botany
  32(4),pp. 459-462
  1
  14Thunbergia lutea T.Anderson (Acanthaceae), a new record for ThailandSuwanphakdee C., Sukhsathan P.2017Thai Forest Bulletin (Botany)
  45(2),pp. 113-117
  1
  15Assessment of Morphological, Anatomical and Palynological Variation in the Medicinal Plant Disporopsis longifolia Craib (Asparagaceae) for Botanical Quality ControlSarapan A., Hodkinson T.R., Suwanphakdee C.2023Plants
  12(2)
  1
  16A Pilot Study to Identify Grass Species That Mediate Pollen Allergy in ThailandJarupund P., Jantrakulroj P., Suwanphakdee C., Sinthuvanich C.2023International Archives of Allergy and Immunology
  0
  17Three new species, two new records and additional taxonomic notes of Piper (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Karapan S., Banchong Y., Hodkinson T.R.2023Nordic Journal of Botany
  0
  18Evaluation of grass pollen quality control for allergy test kit production using pollen morphological charactersJarupund P., Sinthuvanich C., Jantrakulroj P., Suwanphakdee C.2023Plant Science Today
  10(3),pp. 203-210
  0
  19Callus induction of stemona curtisii Hook. f.Montri N., Chaisriha S., Suwanphakdee C.2012Acta Horticulturae
  961,pp. 273-278
  0
  20Thunbergia amphaii (acanthaceae) a new species from ThailandSuwanphakdee C., Khammongkol K., Middleton D.J., Suddee S., Suddee S.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49,pp. 57-62
  0
  21Neolignans and polyoxygenated seco-cyclohexenes from the stems and leaves of Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. DonMasranoi J., Kanokmedhakul K., Lakornwong W., Tontapha S., Suwanphakdee C., Yahuafai J., Kanokmedhakul S.2021Natural Product Research
  0
  22Pollen development, pollenkitt production and the occurrence of protruding oncus in Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz (Clusiaceae)Sutthinon P., Thonsaeng S., Suwanphakdee C., Rungwattana K., Ketwetsuriya C., Meesawat U.2022Grana
  0