Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
 • วท.ม.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
 • D.Eng.(Geotechnology), Akita University, ญี่ปุ่น, 2546

Expertise Cloud

?-SRXRF?-XRFAbsorptionactivated carbonAdditivesAFMAlkali Silica Reaction (ASR)Analytical instrumentAncient PotteriesArchitectural structureBallistic ProtectionBarium-based glassBarium-bearing glassBiometricsBismuth-based glassBlast mitigation agentBlendingBond strength (chemical)CdSSeCeramic CrucibleChemical compositionsChemical fertilizerChemical fertilizersChemical industryChromium oxideCommercial explosivesComplex natureDensity (specific gravity)Dielectric propertyDoping concentrationDried powderDynamic mechanicalEco-glassElastomersElectric furnacesElemental compositionsEmission spectroscopyEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X ray spectroscopyEnergy dispersive x-ray spectrometersExplosiveExplosive actuated devicesExplosivesextended X-ray absorption fine structureFreshwater-Cultured PearlsFurnacesgeodiversityGeoheritageGlassGlass mixtureGlass samplesGlassy materialsIndustrial researchInfrared spectroscopyLanna-style decorative glassLead glassPIXEQuartzQuartz sandRaman spectroscopyRefractive indexScanning electron microscopeScanning electron microscopySEM-EDSStep-growth polymerizationsStructure (composition)SynchrotronSynchrotron radiationTerrorismTerrorist activitiesThai Glass BeadThai ResourceThaiand quartz sandsThailand quartz sandThermal and tensile propertiesThermoluminescence DatingThin SectionTitanium OxideTrace elementsUltraviolet spectroscopyUV-vis-NIRUV-VIS-NIR spectraX ray absorptionX ray photoelectron spectroscopyX ray scatteringX ray spectrometersX ray spectrometryX raysXPSX-ray absorption spectroscopyX-ray absorption spectrumเชียงใหม่ธรณีวิทยา โบราณวัตถุปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าพลอยเพทายมันสำปะหลังเรืองแสงความร้อนสิ่งแวดล้อมฮผ-XRF

Interest

ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1XAS study on copper red in ancient glass beads from ThailandKlysubun W., Klysubun W., Thongkam Y., Pongkrapan S., Won-In K., T-Thienprasert J., Dararutana P., Dararutana P.2011Analytical and Bioanalytical Chemistry
399(9),pp. 3033-3040
26
2Raman spectroscopic study on archaeological glasses in Thailand: Ancient Thai GlassWon-In K., Thongkam Y., Pongkrapan S., Intarasiri S., Thongleurm C., Kamwanna T., Leelawathanasuk T., Dararutana P.2011Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
83(1),pp. 231-235
18
3Impact of pre-existing fabrics and multi-phase oblique extension on Cenozoic fault patterns, Wichianburi sub-basin of the Phetchabun rift, ThailandPongwapee S., Morley C., Won-in K.2019Journal of Structural Geology
118,pp. 340-361
16
4Detecting active faults using remote-sensing technique: A case study in the Sri Sawat Area, Western ThailandSongmuang R., Charusiri P., Choowong M., Won-In K., Won-In K., Takashima I., Kosuwan S.2007ScienceAsia
33(1),pp. 23-33
10
5Enhancement of thematic mapper satellite images for geological mapping of the Cho Dien area, Northern VietnamWon-In K., Charusiri P.2003International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
4(3),pp. 183-193
9
6Geodiversity and geoconservation of the Chaiyaphum region in Thailand for sustainable geotourism planningSingtuen V., Won-In K.2018Geojournal of Tourism and Geosites
22(2),pp. 548-560
9
7Synrift magmatism in a Cenozoic rift basin, from 3D seismic data, Wichianburi Sub-Basin, Phetchabun Basin, Thailand: Part 1. Distribution and timing of intrusions and forced foldsPongwapee S., Won-In K., Morley C.K.2020Journal of the Geological Society
177(1),pp. 189-210
7
8Identification of High-Luster and Lusterless Freshwater-Cultured Pearls by X-Ray Absorption SpectroscopyMonarumit N., Noirawee N., Phlayrahan A., Promdee K., Won-in K., Satitkune S.2015Journal of Applied Spectroscopy
82(4),pp. 677-680
7
9Evaluation and Geopark Perspective of the Geoheritage Resources in Chiang Mai Area, Northern ThailandSingtuen V., Singtuen V., Gałka E., Phajuy B., Won-In K.2019Geoheritage
11(4),pp. 1955-1972
6
10The preliminary geotourism study in Phetcahbun Province, ThailandPaungya N., Singtuen V., Won-In K.2020Geojournal of Tourism and Geosites
31(3),pp. 1057-1067
5
11Investigation of potential alkali-silica reactivity of aggregate sources in ThailandSujjavanich S., Won-In K., Meesak T., Wongkamjan W., Jensen V.2017International Journal of GEOMATE
13(35),pp. 108-113
5
12The application of fluoresced gel for the first alkali silica reaction evidence in ThailandSujjavanich S., Krit W., Wongkhamchan W., Dararutana P.2012Advanced Materials Research
368-373,pp. 613-616
4
13Eco-glass based on Thailand quartz sands and bismuth oxideWon-In K., Pongkrapan S., Dararutana P.2011Materials Science Forum
695,pp. 223-226
4
14Characterization of prehistorical glass beads excavated from Khao Sam Kaeo (Chumphon, Thailand) using PIXE and SEM-EDSWon-In K., Thongkam Y., Kamwanna T., Dararutana P.2012Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
294(2),pp. 247-250
4
15Geological perspective for geotourism development in Uthai Thani province, ThailandSingtuen V., Won-In K.2018Journal of Environmental Management and Tourism
9(5),pp. 1003-1010
4
16Thermoluminescence and optically stimulated luminescence dating of bricks from the Thung Tuk archaeological site, southern ThailandPailoplee S., Won-In K., Chaisuwan B., Charusiri P.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
38(6),pp. 699-705
3
17Lateritic soil mapping of the Phrae basin, northern Thailand using satellite dataSoe M., Won-In K., Takashima I., Charusiri P.2008ScienceAsia
34(3),pp. 306-316
3
18Radiation shielding lead-free glass based on barium-bearing glass using Thailand Quartz sandsWon-In K., Sirikulrat N., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
214,pp. 207-211
3
19PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat RakhangWon-In K., Suksawang S., Thongleurm C., Intarasiri S., Tippawan U., Kamwanna T., Dararutana P.2012Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
294(3),pp. 383-386
3
20Raman spectroscopic study on decorative glasses in ThailandKrit W., Pongkrapan S., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
324,pp. 501-504
3
21Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic periodWannajuk M., Sangthong P., Natapintu S., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Kubera A., Won-In K., Mingmuang M., Surat W.2013ScienceAsia
39(5),pp. 456-465
2
22Characterization of enameled glass excavated from Laem Pho, southern ThailandDhanmanonda W., Won-In K., Tancharakorn S., Tantanuch W., Thongleurm C., Kamwanna T., Dararutana P.2012IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
37(1)
2
23Nuclear analytical methods on ancient Thai riceWon-In K., Sako T., Thongleurm C., Intarasiri S., Tippawan U., Kamwanna T., Pattanasiriwisana W., Tancharakorn S., Kamonsutthipaijit N., Dararutana P.2013Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
297(2),pp. 285-290
2
24Characterization on eye glass bead found at Khao Sri Vichai (Surat Thani), ThailandWon-In K., Thongkam Y., Dhammanonda W., Dutchaneephet J., Kamwanna T., Intarasiri S., Tancharakorn S., Tanthanuch W., Dararutana P.2013Physics Procedia
48,pp. 23-29
2
25Paleoearthquake investigations of the mae hong son fault, mae hong son region, Northern ThailandWiwegwin W., Hisada K.I., Charusiri P., Kosuwan S., Pailoplee S., Saithong P., Khaowiset K., Won-In K.2014Journal of Earthquake and Tsunami
8(2)
2
26Soda-based glass fabricated from Thailand quartz sands doped with silver compoundWon-In K., Dararutana P.2012Optical Materials
34(12),pp. 2108-2111
2
27Environmental changes on the west coast of the Gulf of Thailand during the 8.2 ka eventChabangborn A., Punwong P., Phountong K., Nudnara W., Yoojam N., Sainakum A., Won-In K., Sompongchaiyakul P.2020Quaternary International
536,pp. 103-113
2
28Characterization of Thai amulets: A PIXE studyKrit W.I., Suksawang S., Intarasiri S., Thongleurm C., Kamwanna T., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
324,pp. 505-508
2
29Identification of ancient burial ceramics from Ban Muang Bua, northeastern Thailand using SEM-EDS and SR XTMNimsuwan N., Dutchaneephet J., Pakawanit P., Dararutana P., Won-In K.2019Malaysian Journal of Microscopy
15(1),pp. 83-91
1
30Microanalysis study on ancient Wiangkalong PotteryWon-In K., Tancharakorn S., Dararutana P.2017Journal of Physics: Conference Series
901(1)
1
31Effect of silver nanoparticle on lead-based art glass fabricated from Thailand quartz sandsDararutana P., Won-in K., Sirikulrat N.2013Chiang Mai Journal of Science
40(6 SPEC. ISSUE 2),pp. 963-970
1
32Characterization on mosaic glass excavated from Phu Khao Thong (Ranong), ThailandWon-In K., Thongkam Y., Dhammanonda W., Dutchaneephet J., Kamwanna T., Intarasiri S., Tancharakorn S., Tanthanuch W., Dararutana P.2013Physics Procedia
48,pp. 30-37
1
33Corrosion of ancient glass beads found in Southern ThailandWon-In K., Thongkam Y., Intarasiri S., Kamwanna T., Dararutana P.2012IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
37(1)
1
34Characterization on mosaic glass found at Phu Khao Thong, southern area of ThailandWon-In K., Thongkam Y., Dhanmanonda W., Tancharakorn S., Tanthanuch W., Kamwanna T., Thongleurm C., Dararutana P.2013Journal of Physics: Conference Series
425(PART 19)
1
35Investigation of tannin crude extract from cassava leaves for mealy bug controlArirob W., Insung A., Pumnuan J., Won-In K., Dararutana P.2013Advanced Science Letters
19(12),pp. 3579-3581
1
36Effect of fly ash type on ASR expansion of potential reactive aggregatesSujjavanich S., Won-In K., Lerksahakul C., Thammapanont T., Suwanpanasil S., Wongkamchan W., Yokota H.2013Proceedings of the 13th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, EASEC 2013
1
37Spectroscopic properties for identifying sapphire samples from Ban Bo Kaew, Phrae Province, ThailandMogmued J., Monarumit N., Won-In K., Satitkune S.2017Journal of Physics: Conference Series
901(1)
1
38Optical properties of lead glass doped with CdS/Se compoundWon-in K., Pongkrapan S., Dararutana P., Dararutana P.2011Materials Science Forum
663-665,pp. 29-32
0
39Analysis of barium-bearing glass doped with chromium oxideWon-in K., Dutchaneephet J., Pongkrapan S., Sirikulrat N., Dararutana P., Dararutana P.2011Materials Science Forum
663-665,pp. 943-946
0
40Optical, dielectric and X-ray absorption properties of soda-based glass fabricated from Thai quartz sands doped with iron oxidePongkrapan S., Yamban S., Won-in K., Dararutana P., Dararutana P., Sirikulrat N.2011Materials Science Forum
663-665,pp. 385-388
0
41Ecological barium-crystal glass based on Thailand quartz sands doped with zirconium dioxideKrit W., Pongkrapan S., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
306-307,pp. 1484-1487
0
42Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from Different QualitySatitkune S., Monarumit N., Boonmee C., Phlayrahan A., Promdee K., Won-in K.2016Optics and Spectroscopy (English translation of Optika i Spektroskopiya)
120(3),pp. 500-504
0
43Structural analysis of freshwater-cultured pearls with different lusters using the extended X-ray absorption fine structure techniqueMonarumit N., Noirawee N., Phlayrahan A., Promdee K., Won-In K., Satitkune S.2016Journal of Applied Spectroscopy
83(2),pp. 298-301
0
44Assessment techniques for Alkali-Silica reaction diagnosis in mass concrete structureSujjavanich S., Meesak T., Won-in K., Viggo2019International Journal of GEOMATE
16(58),pp. 190-195
0
45Corrosion of ancient glass beads found in southern ThailandWon-In K., Thongkam Y., Pongkrapan S., Dararutana P.201118th International Corrosion Congress 2011
3,pp. 2236-2239
0
46X-ray spectrometry study on historical decorative glasses in thailand: Lanna-style glassDararutana P., Won-In K., Intarasiri S., Kamwanna T., Tancharakorn S., Sirikulrat N., Hauzenberger C.A.2013Advanced Materials Research
620,pp. 330-334
0
47Dielectric property of barium-bearing glasses based on Thai resources doped with Nd3+Won-In K., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
216,pp. 124-127
0
48Properties of lead-free high refractive index barium-based glass doped with TiO2Won-In K., Dararutana P.2011Advanced Materials Research
228-229,pp. 634-638
0
49Elemental distribution of the greenish-Thai decorative glassWon-In K., Dararutana P.2018Journal of Physics: Conference Series
1082(1)
0
50Chemical agent monitor simulator (CAMSIM): PrototypeTorasa C., Won-In K., Dararutana P.2019Journal of Physics: Conference Series
1380(1)
0
51Synrift magmatism in a Cenozoic rift basin from 3D seismic data, Wichianburi Sub-Basin, Petchabun Basin, Thailand: Part 2. How rift structure and stratigraphy modify intrusion morphologyPongwapee S., Won-In K., Morley C.K.2020Journal of the Geological Society
177(1),pp. 211-230
0
52Synchrotron radiation study of impregnated activated carbon used in protective equipment for chemical warfareWon-In K., Dararutana P.2020AIP Conference Proceedings
2267
0
53Morphology, Thermal Degradation and Dynamic Mechanical Properties of Polyurea used as Explosive-Proof ElastomerWon-In K., Dararutana P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
894(1)
0
54Characterization of polyurea elastomer used for blast mitigationWon-In K., Boonruang C., Dararutana P.2020AIP Conference Proceedings
2279
0
55X-ray spectroscopy study of ancient glass beads at Hor-Ek, ThailandWon-In K., Dararutana P.2021Journal of Physics: Conference Series
1719(1)
0
56Identification of impregnated activated carbon used as adsorbent in protective equipment for chemical warfare agentWon-In K., Chaiprapa J., Chirawatkul P., Dararutana P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
744(1)
0
57Synchrotron radiation study of nitrogen in chemical fertilizer used as explosive: Feasibility studyWon-In K., Supruangnet R., Dararutana P.2020Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
11331
0
58X- rays Spectroscopy Study of Impregnated Activated Carbon Used as Gas Adsorber for Chemical Warfare Agents in Military MaskWon-In K., Boonruang C., Jearanaikoon N., Dararutana P.2019Proceedings of the 2019 IEEE 6th Asian Conference on Defence Technology, ACDT 2019
,pp. 55-59
0
59Characterization and properties of polyurea elastomer used as blast mitigation agentWon-In K., Thamanu K., Dararutana P.2020Key Engineering Materials
842 KEM,pp. 36-46
0