Person Image

  Education

  • D.M.S.(Applied Marine Biosciences), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น, 2551
  • M.Sc. (Food Science and Technology), Tokyo University of Fisheries, ญี่ปุ่น, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  antimicrobial activitydried rice noodleDryingeating qualitygluten-freemicrostructureminimal processmixture designMoistureMoisture determinationMolecular StructureProtein networkProteinsrehydrationricerice cultivarsRice flourrice noodlerice noodlessaltScanning electron microscopyshelf lifeShelf-lifeShrimp allergenshrimp proteinSodium chlorideSorbatesporestainless steelStainless steel surfacestarchStarch retrogradationStarchy food (Noodle, wheat flour based products)steamingStructureTalent development programTalent mobilityTea powderTensile strengthTextural propertiestextureTexturesThai ricethermal rheological analysisTotal phenolic contenttropomyosinudonUV-Cwater migrationWater uptakeWhite powderwhite salted noodlesกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนกลูเตนก๋วยเตี๋ยวการเคลื่อนย้ายนักวิจัยการพัฒนาบุคลากรวิจัยกำลังคนข้าวข้าวเก่าข้าวท้องไข่ข้าวไทยไข่ขาวผงความสามารถในการย่อยโครงสร้างโมเลกุลไคโตซานงานวิจัยขั้นแนวหน้าโซเดียมคลอไรด์โซบะดัชนีน้ำตาลเนื้อสัมผัสบะหมี่ด่างบะหมี่ปราศจากกลูเตน เครื่องดื่มโปรไบโอติกส์ น้ำส้มสายชูหมัก ไรซ์เบอร์รี่ ปิ่นเกษตรเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ปราศจากกลูเตนปราศจากกลูเทนแป้งมันสeปะหลังผลิตภัณฑ์ไร้กลูเตนพร้อมรับประทานพรีไบโอติกส์พาสต้าโพรไบโอติกส์เมทริกซ์อาหารจากพืชเมืองนวัตกรรมโม่เปียกโม่แห้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนผสมอาหารวิทิซินเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งเห็ดองค์ประกอบทางเคมีอาหารไทยคุณภาพสูงอาหารเพื่ออนาคตอาหารเส้นอุด้งอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Noodle Products

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of sodium chloride on microstructure, water migration, and texture of rice noodleSangpring Y., Fukuoka M., Ratanasumawong S.2015LWT - Food Science and Technology
  64(2),pp. 1107-1113
  58
  2Chitosan effects on physical properties, texture, and microstructure of flat rice noodlesKlinmalai P., Hagiwara T., Sakiyama T., Ratanasumawong S.2017LWT - Food Science and Technology
  76,pp. 117-123
  46
  3An innovative noodle: Gelatinized at the core, leaving the surface ungelatinizedThammathongchat S., Fukuoka M., Watanabe H.2005Journal of Food Engineering
  70(1),pp. 27-33
  17
  4Effect of starch and non-starch components on water migration, microstructure, starch retrogradation and texture of flat rice noodles made from different rice varietiesPuhin K., Fukuoka M., Ratanasumawong S.2021International Journal of Food Science and Technology
  16
  5Effect of chitosan on Bacillus cereus inhibition and quality of cooked rice during storageRachtanapun C., Tantala J., Klinmalai P., Ratanasumawong S.2015International Journal of Food Science and Technology
  50(11),pp. 2419-2426
  13
  6Adsorption of tropomyosin from pink shrimp (Pandalus eous) on stainless steel surfaceThammathongchat S., Hagiwara T., Sakiyama T.2010Food Control
  21(9),pp. 1250-1253
  9
  7Mold-free shelf-life extension of fresh rice noodles by synergistic effects of chitosan and common food preservativesTantala J., Meethongchai S., Suethong W., Ratanasumawong S., Rachtanapun C.2022Food Control
  133
  9
  8Effect of chitosan on physical properties, texture and shelf life of sushi riceRachtanapun C., Aroonsakul K., Rattanamanee N., Augkarawat C., Ratanasumawong S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 82-87
  5
  9Effect of sodium chloride on the adsorption of proteins from pink shrimp (pandalus eous) onto stainless steel surfacesRatanasumawong S., Hagiwara T., Sakiyama T.2015Food Science and Technology Research
  21(3),pp. 327-331
  4
  10Microstructure, water migration and texture of Thai chalky rice varietiesRatanasumawong S., Seesuk P., Sirichayakornkun U.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  65,pp. S188-S191
  3
  11Effect of Mulberry Leaf Tea on Texture, Microstructure, Starch Retrogradation, and Antioxidant Capacity of Rice NoodlesMakchuay T., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Ratanasumawong S.2023Journal of Food Processing and Preservation
  2023
  1
  12Effect of Sweet Cassava Flour and Rice Flour on Physical Properties and Sensory Evaluation of Gluten-Free Takoyaki ProductManeechoold P., Ratanasumawong S., Siriwong N.2021ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
  24(3),pp. 27-35
  1
  13Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pastaAdiba I.F., Sae-tan S., Katekhong W., Ritthiruangdej P., Chaveesuk R., Ratanasumawong S.2024International Journal of Food Science and Technology
  0
  14Predicting Water Migration in Starchy Food During CookingThammathongchat S., Fukuoka M., Hagiwara T., Sakiyama T., Watanabe W.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 533-538
  0