Person Image

  Education

  • Ph.D.(Cereal Technology), North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา, 2520
  • M.S.(Food Science), Tuskegee University , สหรัฐอเมริกา, 2517
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514

  Expertise Cloud

  AntioxidantAntioxidant activitybaking expansionbananaBanana cakeBanana rice cakebanana starchcassava starchDegree of HydrolysisExtractionheat-moisture treatmenthigh amylose rice starchmodified starchParboiled brown ricephysicochemical propertiesphysicochemical propertypre-germinated brown ricePre-germinated brown rice flourPre-germinated brown rice starchespre-germinationresistant starch type IIIrice starchstarchstarch estersstarch filmthermal propertiesthermalpropertiesTOTAL PHENOLIC CONTENTก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังขนส่งข้าวข้าว: โยเกิร์ต: แยม: อายุการเก็บข้าวกล้องข้าวกล้องเริ่มงอกข้าวเก่าข้าวฟ่างข้าวยาคูผงข้าวสีข้าวสุกข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวไขรำข้าวความคงตัวความมั่นคงทางอาหารความหนืดความหอมเครื่องจักรเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแคลเซียมแลคเตทโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวเจลแลนกัมเซลลูโลสอีเทอร์ด่างทับทิมธัญพืชน้ำกระเจี๊ยบน้ำมันรำข้าวน้ำสลัด น้ำมันรำข้าว การบีบเย็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวบะหมี่สดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นประเมินผลลัพธ์ประสิทธิภาพแป้งแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกแป้งข้าวดัดแปรทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชี้นแป้งสาลีแปรรูปผลกระทบผลผลิตการเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้นแผ่นเยื่อกระดาษขึ้นรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฟิล์มชีวฐานรำข้าว น้ำมันรำข้าว รำข้าวสกัดไขมันโรงสีวัตถุเจือปนอาหารวิธีการผลิตสตาร์ชวิธีการพื้นผิวตอบสนองวุ้นว่านหางจระเข้ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าวสตาร์ชสตาร์ชกล้วยสตาร์ชจากกล้วยดิบสตาร์ชดัดแปรสนามไฟฟ้าสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารพิมพ์ผ้าออนโทโลยีอายุการเก็บรักษาอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างอิมัลชันแอนโทไซยานินไฮโดรโฟบิกสตาร์ช

  Interest

  Carbohydrate in food, Cereal chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of amylose content on gelatinization, retrogradation and pasting properties of flours from different cultivars of thai riceVaravinit S., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O.2003Starch/Staerke
  55(9),pp. 410-415
  201
  2Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified StarchCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Naivikul O., McClements D.2011Journal of Food Science
  76(1)
  155
  3Mapping of genes for cooking and eating qualities in Thai jasmine rice (KDML105)Lanceras J., Huang Z., Huang Z., Naivikul O., Vanavichit A., Ruanjaichon V., Tragoonrung S., Tragoonrung S.2000DNA Research
  7(2),pp. 93-101
  115
  4Preparation, pasting properties and freeze-thaw stability of dual modified crosslink-phosphorylated rice starchDeetae P., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O., Varavinit S.2008Carbohydrate Polymers
  73(2),pp. 351-358
  93
  5Chicken eggshell matrix proteins enhance calcium transport in the human intestinal epithelial cells, Caco-2Daengprok W., Daengprok W., Garnjanagoonchorn W., Naivikul O., Pornsinlpatip P., Issigonis K., Mine Y.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(20),pp. 6056-6061
  77
  6Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiations to enhance baking expansionVatanasuchart N., Naivikul O., Charoenrein S., Sriroth K.2005Carbohydrate Polymers
  61(1),pp. 80-87
  63
  7Debranching enzyme concentration effected on physicochemical properties and α-amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starchPongjanta J., Utaipattanaceep A., Naivikul O., Piyachomkwan K.2009Carbohydrate Polymers
  78(1),pp. 5-9
  49
  8Modification of rice flour by Heat Moisture Treatment (HMT) to produce rice noodlesLorlowhakarn K., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 135-143
  41
  9Freezing and thawing conditions affect the gel stability of different varieties of rice flourVaravinit S., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O.2002Starch/Staerke
  54(1),pp. 31-36
  31
  10Impact of pre-germination on amylopectin molecular structures, crystallinity, and thermal properties of pre-germinated brown rice starchesPinkaew H., Wang Y., Naivikul O.2017Journal of Cereal Science
  73,pp. 151-157
  30
  11Isolated rice starch fine structures and pasting properties changes during pre-germination of three Thai paddy (Oryza sativa L.) cultivarsPinkaew H., Thongngam M., Wang Y.J., Naivikul O.2016Journal of Cereal Science
  70,pp. 116-122
  28
  12Characterization of pregelatinized and heat moisture treated rice floursWadchararat C., Thongngam M., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 144-153
  23
  13Preparation of gluten-free rice spaghetti with soy protein isolate using twin-screw extrusionDetchewa P., Thongngam M., Jane J.L., Naivikul O.2016Journal of Food Science and Technology
  53(9),pp. 3485-3494
  23
  14Effect of dry- and wet-milling processes on chemical, physicochemical properties and starch molecular structures of rice starchesSuksomboon A., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 125-134
  21
  15Effects of preheated treatments on physicochemical properties of resistant starch type III from pullulanase hydrolysis of high amylose rice starchPongjanta J., Utaipattanaceep A., Naivikul O., Piyachomkwan K.2009American Journal of Food Technology
  4(2),pp. 79-89
  14
  16Properties of pullulanase debranched cassava starch and type-III resistant starchVatanasuchart N., Tungtrakul P., Wongkrajang K., Naivikul O.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 131-141
  12
  17Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice: Physicochemical properties and γ-Aminobutyric Acid Content (GABA) of extruded snacksChanlat N., Songsermpong S., Charunuch C., Naivikul O.2011International Journal of Food Engineering
  7(4)
  12
  18Diet-related toxemia in pregnancy. I. Fat, fatty acids, and cholesterolChung R., Davis H., Ma Y., Naivikul O., Williams C., Wilson K.1979American Journal of Clinical Nutrition
  32(9),pp. 1902-1911
  10
  19Effect of pre-germination at varying stages of embryonic growth length on chemical composition and protein profile of Thai rice (Oryza sativa L.)Kupkanchanakul W., Kadowaki M., Kubota M., Naivikul O., Naivikul O.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 59-65
  7
  20Effect of conventional and microwave heating on physical and chemical properties of Jasmine brown rice in various formsKrongworakul N., Naivikul O., Naivikul O., Boonsupthip W., Wang Y.J.2020Journal of Food Process Engineering
  43(10)
  6
  21Substitution of rice flour with rice protein improved quality of gluten-free rice spaghetti processed using single screw extrusionDetchewa P., Prasajak P., Phungamngoen C., Sriwichai W., Naivikul O., Moongngarm A.2022LWT
  153
  5
  22Development of gluten-free batter from three Thai rice cultivars and its utilization for frozen battered chicken nuggetPinkaew P., Naivikul O.2019Journal of Food Science and Technology
  56(8),pp. 3620-3626
  4
  23Effect of heat-moisture treatment on qualities of gluten-free alkaline rice noodles from various rice flour varietiesChaichaw C., Naivikul O., Thongngam M.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 490-499
  4
  24Role of amylolytic activities during pregermination on rice kernel morphology and physicochemical properties of isolated starchKupkanchanakul W., Thongngam M., Shi Y., Naivikul O., Naivikul O.2018Cereal Chemistry
  95(4),pp. 543-554
  3
  25In vitro starch hydrolysis rate, physico-chemical properties and sensory evaluation of butter cake prepared using resistant starch type III substituted for wheat flourPongjanta J., Utaipattanaceep A., Naivikul O., Piyachomkwan K.2008Malaysian Journal of Nutrition
  14(2),pp. 199-208
  0
  26Processing of frozen parboiled rice productSitachitta N., Yamirudeng K., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 688-693
  0
  27Physicochemical properties of rice starch during microwave heating for food product qualityKrongworakul N., Naivikul O., Naivikul O.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  65,pp. S163-S165
  0
  28Gluten-free rice breading using composited rice flour and pre-germinated brown rice flour for health benefitsKupkanchanakul W., Yamaguchi T., Naivikul O., Naivikul O.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  65,pp. S206-S211
  0
  29Freeze-thaw stability of bualoy thai dessert using waxy rice flourVatanasuchart N., Attaviboonkul P., Niyomwit B., Varanyanond W., Naivikul O.2010Cereal Chemistry
  87(1),pp. 73-78
  0
  30Effects of ethanol-water extraction on antioxidants from Riceberry (Oryza sativa L.) branPongkasamepornkul P., Yamkasorn P., Tongchitpakdee S., Naivikul O., Naivikul O., Kamonpatana P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 35-44
  0
  31Improvement of parboiled brown rice properties using pre-germination processYamirudeng K.R., Pinkaew P., Detchewa P., Naivikul O., Naivikul O.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 547-556
  0