Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA, 2547
  • M.Sc. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  antimicrobial activitybananabanana flourcarrageenanCaseinatechitosanCoconutEdible filmsExtrusionFoodHealthheat-moisture treatmenthydrocolloidinstant noodleLecithinmax stress-strainmicrostructureOil-in-water emulsionoligomerphysicochemical propertiesphysicochemical propertypolyelectrolyte complexpolymerpregelatinizationpre-germinated brown ricepropertyProteinrheologyRiceSorghumSoySoy protein isolatetextureViscosityWater absorptionWater absorption indexwater retention capacityWater solubility indexWater temperaturewheatwheat flour substitution and yellow alkaline noodlesWhite Adlay Flourzeta potentialกระบวนการให้ความร้อนชื้นกระบวนการเอกซ์ทรูชันกล้วยน้ำว้าการดัดแปรการดัดแปรทางกายภาพการนำส่งการประเมินทางประสาทสัมผัสการผลิตเส้นการย่อยเกษตรกรขนมอบ กระบวนการผลิต ประสิทธิภาพข้าวข้าวไทยข้าวฟ่างข้าวไรซ์เบอรี่คล้ายบะหมี่ความร้อนร่วมกับความชื้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคืนรูปคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางประสาทสัมผัสเคมีเคมีเชิงฟิสิกส์โครงสร้างจุลภาคโครงสร้างโมเลกุลโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวไคโตแซนเจลข้าวชีววัสดุถั่วเขียวนมนโยบายนวัตกรรมน้ำมันปลาทูน่าน้ำมันรำข้าวเนื้อสัมผัสบะหมี่แป้งแป้งข้าวสตาร์ชสตาร์ชกล้วยสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์สมบัติทางฟิสิกส์สมบัติทางวิทยากระแสสายพันธุ์สารทดแทนไขมันสารพิมพ์ผ้าสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพอาหารอินนูลินอิมัลชั่นอุตสาหกรรมโอลีโอเจลไอศกรีมวานิลา

  Interest

  Carbohydrate and Microstructure

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เม.ย. 2559 - ส.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of konjac glucomannan on syneresis, textural properties and the microstructure of frozen rice starch gelsCharoenrein S., Tatirat O., Rengsutthi K., Thongngam M.2011Carbohydrate Polymers
  83(1),pp. 291-296
  146
  2Influence of pH, ionic strength, and temperature on self-association and interactions of sodium dodecyl sulfate in the absence and presence of chitosanThongngam M., McClements D.2005Langmuir
  21(1),pp. 79-86
  131
  3Characterization of Interactions between Chitosan and an Anionic SurfactantThongngam M., McClements D.2004Journal of Agricultural and Food Chemistry
  52(4),pp. 987-991
  118
  4Isothermal titration calorimetry study of the interactions between chitosan and a bile salt (sodium taurocholate)Thongngam M., McClements D.2005Food Hydrocolloids
  19(5),pp. 813-819
  82
  5Rice bran wax oleogel: A potential margarine replacement and its digestibility effect in rats fed a high-fat dietLimpimwong W., Kumrungsee T., Kato N., Yanaka N., Thongngam M.2017Journal of Functional Foods
  39,pp. 250-256
  45
  6Isolated rice starch fine structures and pasting properties changes during pre-germination of three Thai paddy (Oryza sativa L.) cultivarsPinkaew H., Thongngam M., Wang Y.J., Naivikul O.2016Journal of Cereal Science
  70,pp. 116-122
  28
  7Characterization of pregelatinized and heat moisture treated rice floursWadchararat C., Thongngam M., Naivikul O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 144-153
  23
  8Preparation of gluten-free rice spaghetti with soy protein isolate using twin-screw extrusionDetchewa P., Thongngam M., Jane J.L., Naivikul O.2016Journal of Food Science and Technology
  53(9),pp. 3485-3494
  23
  9Antioxidant properties of selected plant extracts and application in packaging as antioxidant cellulose-based films for vegetable oilPhoopuritham P., Thongngam M., Yoksan R., Suppakul P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 125-136
  18
  10Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying Concentration and Molecular SizeKlongdee S., Thongngam M., Klinkesorn U.2012Food Biophysics
  7(2),pp. 155-162
  15
  11Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethyl chitosan from diferent types and sources of chitosanTantala J., Thongngam M., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 97-101
  13
  12Physical and chemical properties, antioxidant capacity, and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical waterLimsangouan N., Milasing N., Milasing N., Thongngam M., Khuwijitjaru P., Jittanit W.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(10)
  9
  13Effect of heat-moisture treatment on qualities of gluten-free alkaline rice noodles from various rice flour varietiesChaichaw C., Naivikul O., Thongngam M.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 490-499
  4
  14Role of amylolytic activities during pregermination on rice kernel morphology and physicochemical properties of isolated starchKupkanchanakul W., Thongngam M., Shi Y., Naivikul O., Naivikul O.2018Cereal Chemistry
  95(4),pp. 543-554
  3
  15Degradation kinetics of carotene in cholesterol-free mayonnaise containing red palm oleinSeesung S., Thongngam M., Klinkesorn U.2015Italian Journal of Food Science
  28(5),pp. 50-54
  2
  16Characteristics of heated mixed soy protein isolate and sodium casemateNakornpanom N., Thongngam M., Hongsprabhas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 780-790
  1