ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2022

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2022

Publish Year International Journal 14
2022 exJutima Yodyiumyuth, exWitsaroot Sripumkhai, exNorabadee Ranron, exPattaraluck Pattamang, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Design and fabrication of a microfluidic device for separation of lymphocytes for use as part of a radiation biodosimeter", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 406-412
2022 exGadewara Matmarurat, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two distinct mechanisms of water and energy conservation confer drought tolerance in chili mutants", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 7-1-14
2022 inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "High-Energy Photon Attenuation Properties of Lead-Free and Self-Healing Poly(Vinyl Alcohol) (PVA) Hydrogels: Numerical Determination and Simulation", Gels, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 197
2022 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exOleg V. Belyakov, exSatoshi Tashiro, "Biological and Internal dosimetry for Radiation Medicine: Current Status and Future Perspectives", Journal of Radiation Research, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 247-254
2022 exPhakamat Limarun, exTeerasak Markpin, exNarongrit Sombatsompop, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Cellular Bi2O3/natural rubber composites for light-weight and lead-free gamma-shielding materials and their properties under gamma irradiation", Journal of Cellular Plastics, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 285-303
2022 exArkarapol Thumwong, exJitsuna Darachai, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative X-ray Shielding Properties of Single-Layered and Multi-Layered Bi2O3/NR Composites: Simulation and Numerical Studies", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2022, หน้า 1788
2022 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exArchara Phattanasub, exPanuwat Srimork, exSupaporn Iamlae, exPapavee Wongpaiboonsuk, exPloypailin Wongwechwinit, "Low-Level Tritium Measurement in Tap Water in Bangkok Area and Annual Dose Estimation", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 455-464
2022 exRakkaew, J., exSombatsompop, N., exMarkpin, T., exWimolmala, E., inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effects of bismuth-embedded wood particles on mechanical, physical, and gamma-shielding properties of wood/poly(vinyl chloride) composites", European Journal of Wood and Wood Products, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exArkarapol Thumwong, exManchusa Chinnawet, exPreawpraw Intarasena, inดร.ชนิศ รัตนพงศ์, อาจารย์, exShinji Tokonami, exTetsuo Ishikawa, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study on X-Ray Shielding and Mechanical Properties of Natural Rubber Latex Nanocomposites Containing Bi2O3 or BaSO4: Experimental and Numerical Determination", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 3654
2022 exD. Ruth, exR. Zielinski, exC. Gu, exM. Allada, exT. Badman, exM. Huang, exJ. Liu, exP. Zhu, exK. Allada, exJ. Zhang, exA. Camsonne, exJ.-P. Chen, exK. Slifer, exK. Aniol, exJ. Annand, exJ. Arrington, exT. Averett, exH. Baghdasaryan, exV. Bellini, exW. Boeglin, exJ. Brock, exC. Carlin, exC. Chen, exE. Cisbani, exD. Crabb, exA. Daniel, exD. Day, exR. Duve, exL. El Fassi, exM. Friedman, exE. Fuchey, exH. Gao, exR. Gilman, exS. Glamazdin, exP. Gueye, exM. Hafez, exY. Han, exO. Hansen, exM. Hashemi Shabestari, exO. Hen, exD. Higinbotham, exT. Horn, exS. Iqbal, exE. Jensen, exH. Kang, exC. D. Keith, exA. Kelleher, exD. Keller, exH. Khanal, exI. Korover, exG. Kumbartzki, exW. Li, exJ. Lichtenstadt, exR. Lindgren, exE. Long, exS. Malace, exP. Markowitz, exJ. Maxwell, exD. M. Meekins, exZ. E. Meziani, exC. McLean, exR. Michaels, exM. Mihovilovi?, exN. Muangma, exC. Munoz Camacho, exJ. Musson, exK. Myers, exY. Oh, exM. Pannunzio Carmignotto, exC. Perdrisat, exS. Phillips, exE. Piasetzky, exJ. Pierce, exV. Punjabi, exY. Qiang, exP. E. Reimer, exY. Roblin, exG. Ron, exO. Rondon, exG. Russo, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exB. Sawatzky, exA. Shahinyan, exR. Shneor, exS. ?irca, exJ. Sjoegren, exP. Solvignon-Slifer, exN. Sparveris, exV. Sulkosky, exF. Wesselmann, exW. Yan, exH. Yang, exH. Yao, exZ. Ye, exM. Yurov, exY. Zhang, exY. X. Zhao, exX. Zheng, "Proton spin structure and generalized polarizabilities in the strong quantum chromodynamics regime", Nature Physics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1441-1446
2022 exJiratthakorn Keeratipiriyakul, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Modification of [18F]FMISO Radiosynthesis by Using a Non-Cassette-Based Synthesizer for Supporting Hypoxia Diagnosis in Cancer Patients in Thailand", TRENDS IN SCIENCES, ปีที่ 19, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 5703-1-7
2022 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSillapacharoenkul, B., inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exKahraman, U., exDincer, I., "Using sugarcane leaves and tops for exploiting higher methane yields: An assessment study", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 47, ฉบับที่ 77, กันยายน 2022, หน้า 32861-32875
2022 exWorawat Poltabtim, exArkarapol Thumwong, exEkachai Wimolmala, inดร.ชนิศ รัตนพงศ์, อาจารย์, exShinji Tokonami, exTetsuo Ishikawa, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Dual X-ray- and Neutron-Shielding Properties of Gd2O3/NR Composites with Autonomous Self-Healing Capabilities", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2022, หน้า 4481
2022 exRatha Pha, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Grain yield stability of maize genotypes grown in paddy fields", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 482-491
Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "“หวยใต้ดิน” ในผู้สูงวัย : สถานการณ์ และแนวทางลดผลกระทบ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 43-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 exDonruedee Toyen, exArkarapol Thumwong, exWorawat Poltabtim, exPatcharaporn Kerdsang, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Physical, Mechanical, and Biodegradability Properties of Chitosan/Radiation Vulcanized Natural Rubber Composites", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, exTeerasak Markpin, exNuatawan Thamrongsiripak, exThiti Rungseesumran, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Influences of modified samarium oxide on neutron shielding, wear, dielectric, and mechanical properties of UHMWPE composites", 4th International Conference on Materials Research and Innovation (4th ICMARI 2022), 15 - 16 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exอโณทัย จิตมั่น, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเชื้อ", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2022 exสุมิตรา อัมพะลพ, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ด้วยเทคนิค PIXE เพื่อระบุแหล่งที่มาที่เป็นไปได้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 15
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "แพรเซี่ยงไฮ้ ชื่อสายพันธุ์ เหลืองรังสี (Luang-Rungsee)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สมจิตต์ (Somchit)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สุรพล (Surapon)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สุธาสินี (Suthasinee)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ จงรัก (Chongrak)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ลักษมณ (Laksamon)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ คทารัตน์ (Katarat)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ มยุรี (Mayuree)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ วุฒิชัย (Wuttichai)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ปรีชา (Preecha)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ วิลาวัณย์ (Wilawan)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ชญานิศ (Chayanid)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ อภิสิฏฐ์ (Apisit)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ อรอาภา(Onarpar)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อพันธุ์ อรินทิพย์ (Arinthip)", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2022]