Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University , ญี่ปุ่น, 2547
 • M.A.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, ญี่ปุ่น, 2544
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

Expertise Cloud

chromosome numberColchicineCurcumaFlower colorMedia formulaMicropropagationMolecular markerOrchidPotatoSpathoglottis hybridatissue culturetissuecultureVanillavariabilityVenus Flytrapsการขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การงอกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงใบการเพาะเลี้ยงเยื้อเยื่อการรอดชีวิตการศึกษาตลาดการแสดงออกของเพศการอนุรักษ์พันธุ์พืช, เมล็ดเทีข้อความเข้มแสงความต้านทานความมีชีวิตของละอองเกสรความมีชีวิตของละอองเรณูความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามความเสียหายทางสรีรวิทยาคุณภาพผลผลิตเครื่องหมายดีเอ็นเอแคลลัสโคลชิซินซิลเวอร์ไนเทรตโซมาติกเอมบริโอไซโตไคนินดอกด่างดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นดอกสมบูรณ์เพศต้นกล้าตาข้างเตตราพลอยด์แตงไทยไทรน้ำมะพร้าวน้ำมันหอมระเหยนิเวศวิทยาพืชบัวดินใบบิดเบี้ยวปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ปรับปรุงพันธุ์พืชสวนปริมาณสารแอนโทไซยานิน พริกลูกผสมพฤกษเคมีพืชผสมข้ามพืชวงศ์แตงพืชสกุลผักกระสังพืชสกุลหงส์เหินพืชอวบน้ำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโพลีพลอยด์ไพลไพล, Terpinene-4-olฟักข้าวภูมิทัศน์มหาพรหม วงศ์กระดังงา ลูกผสมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมันเทศประดับเลื้อยเมล็ดไม้กระถางไม้ดอกกระถางไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดดอกไม้ประดับพื้นเมืองไม้ป่าชายเลนระหว่างลูกผสมรังสีแกมมาโรคเหี่ยวฟิวซาเรี่ยมลำดับเบสดีเอ็นเอลินเดอเนียร์วานิลลาพันธุ์ตาฮิติแววมยุราลูกผสมสภาพการปลูกสภาพปลอดเชื้อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสารฟอกฆ่าเชื้อสารสกัดฟลาโวนอยด์เควอซิติน คุณภาพผลผลิต มะเขือเทศหงส์เิหินหงส์เหินหงส์เหิน ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม AFLPหมากผู้หมากเมียอนุกรมวิธานพืชอายุการปักแจกันอาหารเพาะเลี้ยงอาหารสังเคราะห์อุทกภัย

Interest

Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 49 เรื่อง (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)