ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1antioxidantbiogasbroilerbuffalocarcassCarcass qualityCarcass traitcoliform bacteriadairy cowsdescriptive sensory analysisE.coliegg productionegg qualityFiber digestionFibrolytic bacteriagoat milkgrowth performancegut healthGut histologyKamphaeng Saen beef cattlelayerlaying henLimiting Factormastitismeat qualitymushroomnapier grasspathogenic bacteriaperformanceporkproteaseQualityRumen bacteriaRuminococcus flavefacienssalmonellaSensory testsssStaphylococcus aureusswamp buffaloswinesynchronizationthresholdtropicsกระบือกวาวเครือขาวการขุนการเจริญเติบโตการต้านอนุมูลอิสระการผลิตสัตว์การย่อยได้ปรากฎการเลี้ยงระบบปล่อยกุนเชียงไก่ไก่ไข่ไก่ตะนาวศรีไก่ตะเภาทองไก่เนื้อไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองขมิ้นชันไข่ไก่คุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อซัลโมเนลลานกกระทาน้ำนมดิบเนื้อโคปลานิลพลังงานใช้ประโยชน์ได้พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พ่อพันธุ์สุกรพืชอาหารสัตว์ฟาร์มสุกรโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวแม่สุกรวัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการให้ไข่สมุนไพรสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์ปีกสุกรห่วงโซ่อุปทานอาหารอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์อาหารสุกรอาหารอัดเม็ดไอโอดีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agryos@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrkpk@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 31 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 11 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน, นักวิจัย 3 คน, นักวิชาการเกษตร 6 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,400.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 30 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 19.24 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 169 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 99 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 143 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 525 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 198 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 327 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 132 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 48 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 32 รางวัล)