Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Doctor of Philosophy (Population Medicine), the University of Minnesota, USA, 2559

  Expertise Cloud

  abscessAgeanimal experimentanimal lamenessanimal welfareAromatic coconutArticleBayesian Statistics, Epidemiology and Statistical GeneticsBeef cattlebreeding female pigsBroilerby-productcalf (bovine)carcasscarcass characteristicsclassificationclaw blockclaw lesionclaw lesionsclimatecommercial herdscontrolled studycordycepinCordyceps militarisdiversitydry matter intakeeconomic returnEstrusfarm animalfattening cattlefeedlotfeedlot performancefeedlot steerfemalefemale pigsFirst-matinggas productiongene segmentsGiltgrowthgut healthhazard ratioheat stressHolstein steerhost specieshypo-prolificacyIn situ degradabilityin vitro digestibilityinflammatorylamenessLifetimelocomotionmeatmeat qualitymeat quality and cattleNapier hayneutral detergent fibernonhumannutraceuticalsoxidative statuspineapple stemPineapple stem starchplantar ulcerpollinatorprediction modelprevalenceproductivityproportional hazards modelrain precipitationrelative humidityRepeat-breedingreproductive performancerice strawrisk factorrisk factorsrotavirus B virusRotavirus CRotavirusesrumen bacteriarumen ecologyRumen fermentationsowsuckling pigletไก่เนื้อความเครียดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันความชื้นสัมพัทธ์คุณภาพเนื้อและโคจุลชีพชีววิทยาจุลพยาธิตลอดช่วงชีวิตนวัตกรรมอาหารสัตว์นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อไก่เนื้อโคเนื้อสุกรประสิทธิภาพประสิทธิภาพการผลิตปริมาณน้ำฝนมะพร้าวน้ำหอม

  Interest

  การจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์, Swine Health, Production and Economics, Bayesian Statistics, Epidemiology and Statistical Genetics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 40.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • โรงเรือนเลี้ยงสุกร
   • โรงเรือนสุกร (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rapid detection and high occurrence of porcine rotavirus A, B, and C by RT-qPCR in diagnostic samplesMarthaler D., Homwong N., Rossow K., Culhane M., Goyal S., Collins J., Matthijnssens J., Ciarlet M.2014Journal of Virological Methods
  209,pp. 30-34
  74
  2Characterization and evolution of porcine deltacoronavirus in the United StatesHomwong N., Jarvis M.C., Lam H.C., Diaz A., Rovira A., Nelson M., Marthaler D.2016Preventive Veterinary Medicine
  123,pp. 168-174
  37
  3A model to investigate the optimal seeder-to-naïve ratio for successful natural Mycoplasma hyopneumoniae gilt exposure prior to entering the breeding herdRoos L.R., Fano E., Homwong N., Payne B., Pieters M.2016Veterinary Microbiology
  184,pp. 51-58
  24
  4Three-level mixed-effects logistic regression analysis reveals complex epidemiology of swine rotaviruses in diagnostic samples from North AmericaHomwong N., Homwong N., Diaz A., Rossow S., Ciarlet M., Marthaler D.2016PLoS ONE
  11(5)
  17
  5Effects of prepartum roughage neutral detergent fiber levels on periparturient dry matter intake, metabolism, and lactation in heat-stressed dairy cowsKanjanapruthipong J., Homwong N., Buatong N.2010Journal of Dairy Science
  93(6),pp. 2589-2597
  10
  6Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  91(1),pp. e13459
  9
  7Whole genome classification and phylogenetic analyses of rotavirus B strains from the United StatesShepherd F.K., Herrera-Ibata D.M., Porter E., Homwong N., Hesse R., Bai J., Marthaler D.G.2018Pathogens
  7(2)
  8
  8Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
  52(4),pp. 1911-1917
  7
  9Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradabilityKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Buaphan S., Maitreejit W., Karnjanasirm K., Sawanon S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 277-286
  0
  10Evaluation of pineapple stem starch as a substitute for corn grain or ground cassava in a cattle feedlot for 206 or 344 days: feedlot performance, carcass characteristics, meat quality, and economic evaluationKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Matsuba K., Kobayashi Y., Sawanon S.2022Tropical Animal Health and Production
  54(4)
  0
  11Effect of claw blocks on the healing duration and lesion severities of claw lesions in lame cows in Western ThailandArunvipas P., Setkit T., Wongsanit J., Rukkwamsuk T., Homwong N., Sangmalee A.2023Veterinary World
  16(2),pp. 258-263
  0
  12Effects of the selection process on malondialdehyde, catalase, superoxide dismutase levels, and the performance of gilts under tropical environmental conditionsOkafor P.C.J., Homwong N.2023Veterinary World
  16(3),pp. 526-535
  0