Person Image

  Education

  • Ph.D. (Animal Science), University of Alberta, Canada, 2564
  • วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  ammoniaantioxidantAvian bone mineralizationBroilerCalcium and phosphorus metabolismCamellia sinensis L.carcasscarcass traitcoatingCrinaCrina pluscrude extractegg qualityguanidinoacrtic acidGut hostologygut morpgologyHelminthIndigenous chickenInfection intensityLayer nutritionlaying henmarogold derived productmicromineralsMycotoxin Binderpathogenic bacteriaperformancepigmentProteasepulletSoium bicarboanteSupply chain of reducing feed costsWorm burdenกรดไขมันสายกลางการย่อยได้ปรากฎการสะสมแร่ธาตุสังกะสีการอักเสบไก่ไข่ไก่โตช้าไก่เนื้อไก่เนื้อ อาหารชนิดเม็ด คุณภาพทางกายภาพความเครียดความเครียดออกซิเดชันค่าการย่อยได้แบบปรากฏที่ลาไส้เล็กส่วนปลายคุณค่าทางโภชนะคุณภาพกระดูกคุณภาพไข่คุณภาพเนื้อคุณภาพมูลแคลเซียมดัชนีความเครียดนวัตกรรมอาหารสัตว์เปลือกไข่โปรตีนพรีไบโอติกพลังงานพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โพสไบโอติกฟอสฟอรัสไฟโตเจนนิกภาวะการอักเสบแมนนาเนสยาปฏิชีวนะในระดับเร่งการเจริญเติบโตระดับอนุมูลอิสระในซีรั่มแร่ธาตุวัตถุดิบวิตามินดีสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสังกะสีออกไซด์สังกะสีไฮดรอกซีคลอไรด์สารทดแทนยาปฏิชีวนะสารพิษจากเชื้อราสารฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลส้มสารเสริมอาหารสัตว์ห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ลดต้นทุนอาหารไก่เนื้ออาหารสัตว์ฺbroiler

  Interest

  Avian bone mineralization, Calcium and phosphorus metabolism, Layer nutrition

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะกษตร กำแพงแสน
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนไก่ไข่ ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล
   • โรงเรือนไก่เนื้อทดลอง
   • ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of phytase supplementation on eggshell and bone quality, and phosphorus and calcium digestibility in laying hens from 25 to 37 wk of agePongmanee K., Kühn I., Korver D.R.2020Poultry Science
  99(5),pp. 2595-2607
  18
  2Dietary behaviors and nutritional status of adolescents in a remote rural area of Thailand.Areekul W., Viravathana N., Aimpun P., Watthanakijthavongkul K., Khruacharooen J., Awaiwanont A., Khumtuikhrua C., Silsrikul P., Nilrat P., Saksoong S., Watthanatham J., Suwannahitatorn P., Sirimaneethum P., Meeprom N., Somboonruangsri W., Pongmanee K., Rangsin R.2005Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
  88 Suppl 3
  4
  3Albuminuria in rural Thai people: a community-based screening with Combur Test and Micral Test strips.Hatthachote P., Suwan K., Pongmanee K., Areekul W.2005Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
  88 Suppl 3
  1
  4Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickensUdchachon S., Pongmanee K., Boonruangrod R., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 925-934
  1
  5The effect of coated trace minerals on performance, carcass, footpad, and deposition of minerals comparing with inorganic and organic trace minerals for broilerRuangpanit Y., Pongmanee K., Chaimongkhol K., Rassmidatta K., Liu Y.G.2023Journal of Applied Poultry Research
  32(4)
  0
  6Prevalence of Natural Gastrointestinal Helminth Infection of Thai Indigenous Chickens Aged 12–18 Weeks in Small–Scale Chicken Farms on River Plains in Central ThailandWuthijaree K., Tatsapong P., Yung-Rahang S., ThiraWong P., Pongmanee K.2024Advances in Animal and Veterinary Sciences
  12(4),pp. 693-702
  0