Search Result of "mastitis"

About 77 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโค (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234