Search Result of "Durian"

About 480 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเกิดดรคผลเน่าและกระบวนการวายของเนื้อทุเรียนระหว่างการเก็บรักษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป (2007)

นักวิจัย:ImgMr.Seksun Sihawong,

ประเภท:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Process Development of Durian Chips using Microwave Vacuum Drying

ผู้แต่ง:ImgSwittra Baingew, ImgDr.Nantawan Therdthai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
12345678910...