Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • Ph.D.(Horticulture), University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา, 2550

  Expertise Cloud

  1-MCP1-methylcyclopropene1-เมทิลไซโคลโพรพีนaminoethoxyvinylglycineanthracnoseascorbic acidavgbananabanana leafbanana leavesbioactiveCarica papayacarotenoidcarotenoidschemical residuechilichilling injurychitosancrackDry matterdurianethephonethylenegamma rayGarcinia mangostana Linn.homozygosityindexirradiationjava applelycopenemalondialdehydemarketingnear infraredNIRNIRsnondestructivepapayapapaya breedingpostharvestqualityretainripeningsilk proteinstandardstoragesugarSweetnessSyzygium samarangensetotal soluble solidsyoung aroma coconutกล้วยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การฉายรังสีการตลาดการแตกการบ่มการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายการสุกเก็บรักษาข้าวโพดหวานความบริบูรณ์ความหวานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชมพู่ดัชนีทุเรียนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้ำตาลน้ำหนักแห้งเนียร์อินฟราเรดใบตองปริแตกผงไหมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมังคุดมาตรฐานรังสีแกมมารีเทนโรคผลเน่าโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคหลังการเก็บเกี่ยวสเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สะท้านหนาวสารตกค้างสารต้านอนุมูลอิสระสารเร่งการเจริญเติบโตสารสกัดพืช (plant extract)สารสำคัญทางโภชนาการสารออกฤทธิ์อะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีนอะวิไกลซีน ไฮโดรคลอไรด์อะโวคาโดอินฟราเรดย่านใกล้อุตสาหกรรมมะละกอแปรรูปเอทิลีนเอทีฟอนแอนแทรคโนสแอร์บลาสต์

  Interest

  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว, Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Commodities

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสวนทุเรียนปากช่อง
    • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารห้องบ่มผลไม้
    • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    • ห้อง D04 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
    • ห้องโรงแช่เยือกแข็ง ชั้น 1 อาคารโรงแช่เยือกแข็ง
    • ห้องห้องบ่ม ชั้น 1 อาคารโรงคัดบรรจุมะม่วง
    • ห้องห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริษัท บูลเอเซีย จำกัด
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Antioxidant properties and fruit quality of selected papaya breeding linesIamjud K., Srimat S., Sangwanangkul P., Wasee S., Thaipong K.2016ScienceAsia
   42(5),pp. 332-339
   6
   2Antioxidant properties of selected Thai red-fleshed papaya genotypes during the external color break stageSrimat S., Iamjud K., Sangwanangkul P., Wasee S., Thaipong K.2017Applied Biological Chemistry
   60(4),pp. 375-384
   1
   3Survey of tropical cut flower and foliage responses to irradiationSangwanangkul P., Saradhuldhat P., Paull R.E.2008Postharvest Biology and Technology
   48(2),pp. 264-271
   12
   4Changes in carotenoid and chlorophyll content of black tomatoes (Lycopersicone sculentum L.) during storage at various temperaturesPark M., Sangwanangkul P., Baek D.2018Saudi Journal of Biological Sciences
   25(1),pp. 57-65
   27
   5Reduced chilling injury and delayed fruit ripening in tomatoes with modified atmosphere and humidity packagingPark M.H., Sangwanangkul P., Choi J.W.2018Scientia Horticulturae
   231,pp. 66-72
   35
   6Short-term pretreatment with high CO2 alters organic acids and improves cherry tomato quality during storageSangwanangkul P., Bae Y.S., Lee J.S., Choi H.J., Choi J.W., Park M.H.2017Horticulture Environment and Biotechnology
   58(2),pp. 127-135
   9
   7Effect of sunlight on chemical composition of 'plak mai lai' papaya fruit during developmentSangwanangkul P.2014Acta Horticulturae
   1022,pp. 91-96
   0
   8The role of hexose transporter in sugar accumulation of papaya fruit during maturation and ripeningSangwanangkul P., Paull R.E.2007Acta Horticulturae
   740,pp. 313-316
   6