การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความอ่อนแก่ทุเรียนอย่างไม่ทำลาย รุ่นที่ 3 และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพเนื้อทุเรียน