Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  Expertise Cloud

  78-dihydro-8?-20-hydroxyecdysoneAlternative energyArthocarpus heterophyllua LambiodieselBrassinosteroidBrassinosteroid mimicCapsaicinChili pepperChinese Tallow Treechlorophyll fluorescenceDroughtDurianflower qualityFloweringfoliar spraysfruit qualityfruit setgas exchangeHabitat suitabilityHeat stresshigh temperatureJasmine (Jasminum sambac Ait)mangoMineral nutritionnutrient uptakephotosynthesisplastic roofpollen tube growthpollinationReactive oxygen speciesRiceSeed abortionSeed setsorbitolstressswine manure extractuniconazoleVitex glabrataการขาดน้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการเครือข่ายการผสมเกสรการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์แสงการออกดอกข้าวความเครียดเครือข่ายวิจัยแคปไซซินดินขาวเคโอลินทุเรียนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองบราสสิโนสเตอรอยด์บราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกพริกพริกขี้หนูภาคกลางมะม่วงมะม่วง (mango)มะม่วงพันธุ์มหาชนกมะลิมังคุดมังคุด อาการเนื้อแก้ว พลังงานกำกับก้อนดิมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซสโมเลกุลเครื่องหมายยางไหลยูคาลิปตัสยูนิโคนาโซลยูนิโคนาโซล (uniconazole)รังสีแกมมาราดำลิพิดเพอรอกซิเดชันลีโอนาร์ไดต์ลูกไก่วัสดุเคลือบใบวิตามินซีศรีทองสบู่ดำสบู่ดำ แทนนิน คาร์โรทีนอยด์ส้มส้มพันธุ์ฮันนี่เมอร์คอทสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สรีรวิทยาสรีรวิทยาดอกสับปะรดสารตกค้างสารตกค้าง (residue)สารประกอบฟีนอลสารฮิวมิคสุขภาพต้นห้องปฏิบัติการองุ่นอ้อย การขาดน้ำ ค่าบริกซ์ ค่าโพล ค่าซีซีเอสอัตราคายน้ำอุณหภูมิสูงเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2553 - มิ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)