Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
 • M.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2547
 • Dr.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2551

Expertise Cloud

Aglaia elaeagnoideaAlkaloidsanthracnoseAntibacterial activityantibiotic synergismAntidiabeticantiinflammatory activityApigeninarachidonate 5 lipoxygenaseArticleaviculinblack gramcatechincell proliferationCell viabilitycell viability assaycereal cropschlorogenic acidChrysoeriolcinchonaincolor histogramConstruct mapcontrolled studyC-rhamnosyl flavonescultivated plantscytokine productioncytokine releaseCytokinesEGFREGFR-tyrosine kinase inhibitory activityellagic acidenzymatic assayenzyme activityenzyme inhibitionenzyme linked immunosorbent assayEthnopharmacologyeucalyptusflorometryFragaria ananassaGarcinia succifoliagene expressiongrapeHaCat cell lineHaldina cordifoliaHaldina cordifolia extractsherbaceous agenthigh performance liquid chromatographyHomalium bhamoenseHomalium bhamoense extractHomalium tomentosumhumanhuman cellHyaluronanhyaluronidaseHydroxylated xanthonesIC50image analysisInflammationinhibitorinterleukin 6Interleukinsinvasive gall waspIsoscopoletinKaolinLearning progressionleavesLuteolinmacrophagemedicinal plantMeliaceaeMethyl ellagic acidmethyl ellagic acid deoxyhexosidemethyl ellagic acid pentosideMimosa pigraMTT assaymultidrug-resistant bacteriaNADSDHNAD-SDHNatural Product/Phytochemistrynitric oxidenutrient deficiencyOryzanolPhotosynthesisPolyphenolsการเปลี่ยนแปลงทางกายภาคการสังเคราะห์แสงขว้าวขว้าว พฤกษเคมีเปรียบเทียบ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวคล้าความเครียดทางแร่ธาตุความหลากหลายคาร์โบไฮเดรตสะสมคูมารินเครื่องสำอางดินขาวเคโอลินไทโรซีนไคเนสมะม่วงพันธุ์มหาชนกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารบริสุทธิ์

Interest

Sugar Metabolism (Physiology and Molecular), Plant stress physiology/ water stress, Natural Product/Phytochemistry

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Antibacterial and EGFR-tyrosine kinase inhibitory activities of polyhydroxylated xanthones from Garcinia succifoliaDuangsrisai S., Duangsrisai S., Choowongkomon K., Bessa L., Bessa L., Costa P., Costa P., Amat N., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Molecules
19(12),pp. 19923-19934
13
2Anti-inflammatory properties of the stem bark from the herbal drug Vitex peduncularis Wall. ex Schauer and characterization of its polyphenolic profileFerreres F., Duangsrisai S., Gomes N., Suksungworn R., Pereira D., Gil-Izquierdo A., Valentão P., Choowongkomon K., Andrade P.2017Food and Chemical Toxicology
106,pp. 8-16
10
3Phytotoxic effect of Haldina cordifolia on germination, seedling growth and root cell viability of weeds and crop plantsSuksungworn R., Sanevas N., Wongkantrakorn N., Fangern N., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2016NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences
78,pp. 175-181
9
4Presence and expression of NAD+ -dependent sorbitol dehydrogenase and sorbitol-6-phosphate dehydrogenase genes in strawberryDuangsrisai S., Yamada K., Bantog N., Shiratake K., Yamaki S., Kanayama Y.2007Journal of Horticultural Science and Biotechnology
82(2),pp. 191-198
9
5Phenolic profiling and biological potential of ficus curtipes corner leaves and stem bark: 5-Lipoxygenase inhibition and interference with NO Levels in LPS-stimulated RAW264.7 MacrophagesAndrade C., Ferreres F., Gomes N.G.M., Duangsrisai S., Srisombat N., Vajrodaya S., Pereira D.M., Gil-Izquierdo A., Andrade P.B., Valentão P.2019Biomolecules
9(9)
9
6Identification of Plant Nutrient Deficiencies Using Convolutional Neural NetworksWatchareeruetai U., Noinongyao P., Wattanapaiboonsuk C., Khantiviriya P., Duangsrisai S.2018iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress
4
7Medicinal plants utilized in Thai Traditional Medicine for diabetes treatment: Ethnobotanical surveys, scientific evidence and phytochemicalsAndrade C., Gomes N.G.M., Duangsrisai S., Andrade P.B., Pereira D.M., Valentão P.2020Journal of Ethnopharmacology
263
4
8Separation of abnormal regions on black gram leaves using image analysisNoinongyao P., Watchareeruetai U., Khantiviriya P., Wattanapaiboonsuk C., Duangsrisai S.2017Proceedings of the 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2017
3
9Coumarins from Haldina cordifolia lead to programmed cell death in giant mimosa: Potential bio-herbicidesSuksungworn R., Srisombat N., Bapia S., Soun-Udom M., Sanevas N., Wongkantrakorn N., Kermanee P., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2017Pakistan Journal of Botany
49(3),pp. 1173-1183
3
10Isolation of betulinic acid and antioxidant and anti-HIV-1 reverse transcriptase activity of Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein extractSrisombat N., Bapia S., Ratanabunyong S., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2019Agriculture and Natural Resources
53(6),pp. 674-680
2
11Inhibition of proinflammatory enzymes and attenuation of IL-6 in LPS-challenged RAW 264.7 macrophages substantiates the ethnomedicinal use of the herbal drug Homalium bhamoense cubitt & W.W.SmSuksungworn R., Andrade P.B., Oliveira A.P., Valentão P., Duangsrisai S., Gomes N.G.M.2020International Journal of Molecular Sciences
21(7)
2
12Antioxidant and anti-HIV properties and isolation of bioactive compound of Hymenodictyon orixense (Roxb.) MabbSoun-Udom M., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Ratanabunyong S., Suksungworn R., Srisombat N., Bapia S., Duangsrisai S.2019Agriculture and Natural Resources
53(6),pp. 621-628
1
13The level of mRNA NAD-SDH is regulated through RNA splicing by sugars and phytohormonesWongkantrakorn N., Duangsrisai S.2015Russian Journal of Plant Physiology
62(2),pp. 279-282
0
14Gustavia gracillima Miers. flowers effects on enzymatic targets underlying metabolic disorders and characterization of its polyphenolic content by HPLC-DAD-ESI/MSnAndrade C., Ferreres F., Gomes N.G.M., Gil-Izquierdo A., Bapia S., Duangsrisai S., Pereira D.M., Andrade P.B., Valentão P.2020Food Research International
137
0
15Valorisation of kitul, an overlooked food plant: Phenolic profiling of fruits and inflorescences and assessment of their effects on diabetes-related targetsFerreres F., Andrade C., Gomes N.G.M., Andrade P.B., Gil-Izquierdo A., Pereira D.M., Suksungworn R., Duangsrisai S., Videira R.A., Valentão P.2021Food Chemistry
342
0
16Phytochemical contents and antioxidant activity of medicinal plants from the rubiaceae family in ThailandSuksungworn R., Duangsrisai S.2021Plant Science Today
8(1),pp. 24-31
0
17Isolation of stigmasterol from Kra Don (Careya arborea Roxb.) and bioactivities of its crude extracts against free radicals and human immunodeficiency virusBapia S., Srisombata N., Ratanabunyong S., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Wongkantrakorn N., Duangsrisai S.2021Agriculture and Natural Resources
55(1),pp. 33-42
0