Search Result of "durian"

About 477 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเกิดดรคผลเน่าและกระบวนการวายของเนื้อทุเรียนระหว่างการเก็บรักษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors Affecting Uneven Fruit Ripening in 'Mon-Thong' Durian

ผู้แต่ง:Imgนายอนรรฑ พรรคเจริญ, Imgรุจิรา ทิศารัมย์, ImgDr.Jingtair Siriphanich, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Technology Development to Extend Durian Production Period

ผู้แต่ง:ImgC. Jantee, ImgS. Vorakuldumrongchai, ImgA. Srithongkhum, ImgDr.Parson Saradhuldhat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
12345678910...