Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Aedes aegyptialkaneAlpinia galangaAlzheimerAntifeedant ActivityBactrocera dorsalisBauhnia scan densbiopesticideBotanical insecticideBotanical insecticidesBotanical pesticideCarboxylesteraseCotesia plutellaeCulex quinquefasciatuscypermethrinDalbergia oliveriDetoxificationdetoxification enzymedetoxification enzymesdiamondback mothEnzymesessential oil compoundsglutathione-s-transferaseglycosylationHelicoverpa armigeraJatropha gossypifoliaPhaseolus lathyroidesPhenylpropanoidsPiper retrofractumpiperaceaePiperaceae plantsPlutella xylostellaPoecilia reticulataspodoptera exiguaSpodoptera liturathymolToxicityTribolium castaneumtrichloroacetamidetriphenylphosphineเกษตรอินทรีย์ไกลโคซิเลชันข่าข้าวยีสต์แดงขิงไข่ความเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีไทรเฟนิลฟอสฟีนน้ำมัน CBDน้ำหวานจากดอกไม้นิวเคลียร์แมกเนติกโซแนนซ์นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์นิเวศเคมีโบรมิเนชันโบรมิเนทิง เอเจนต์ปรอทปรับปรุงพันธุ์ปลาปลาหางนกยูงโปรตีนคิวติเคิลพยาธิใบไม้พืชล่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมวนเขียวดูดไข่มาตรฐานความปลอดภัยเมทาเซอร์คาเรียแม่ข่ายด้านมาตรฐานแมลงเบียนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsaแมลงวันผลไม้ สารสกัดจากข่าแมลงศัตรูธรรมชาติระบบเอนไซม์ทำลายพิษฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชสเปกโทรสโกปีสมุนไพรสารกำจัดแมลงจากธรรมชาติสารกำจัดแมลงจากพืชสารจากพืชสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์สารระเหยจากพืชสารสกัดจากข่า Alpinia galangaสารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืช ยุงลายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้ผัก สารสกัดจากใบละหุ่งเเดง Meteorus pulchricornisหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้หอม สารสกัดจากพืชหนอนใยผักห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีอนุพันธ์ไทมอลอะซาไดเรคตินเอนไซม์ทำลายพิษแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ (Alcohol)แอลคิล โบรไมด์แอลคิล ไอโอไดด์แอลคิลไดเฟนิลฟอสฟีไนต์ไอโอดิเนทิง เอเจนต์เฮโลจิเนทิงเอเจนต์

  Interest

  การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (165)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activitiesKumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2014Journal of Pest Science
   87(4),pp. 721-729
   47
   2An efficient method for chlorination of alcohols using PPh3/Cl3CCONH2Pluempanupat W., Chavasiri W.2006Tetrahedron Letters
   47(38),pp. 6821-6823
   36
   3Preparation of tert-Alkyl aryl sulfides from tert-alcohols via quinone-mediated oxidation-reduction condensation between tert-Alkyl diphenylphosphinites and 2-sulfanyl-1,3-benzothiazoleIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2005Chemistry Letters
   34(5),pp. 638-639
   31
   4Reactivity of chlorinating agents/PPh3 for the chlorination of alcohols and carboxylic acids: a comparative studyPluempanupat W., Chantarasriwong O., Taboonpong P., Jang D.O., Chavasiri W.2007Tetrahedron Letters
   48(2),pp. 223-226
   28
   5Synthesis of N-phenylphthalimide derivatives as α-glucosidase inhibitorsPluempanupat W., Adisakwattana S., Yibchok-Anun S., Chavasiri W.2007Archives of Pharmacal Research
   30(12),pp. 1501-1506
   28
   6Hexabromoacetone and ethyl tribromoacetate: a highly efficient reagent for bromination of alcoholTongkate P., Pluempanupat W., Chavasiri W.2008Tetrahedron Letters
   49(7),pp. 1146-1148
   25
   7Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) rhizome extracts, (E)-p- acetoxycinnamyl alcohol, and (E)-p-coumaryl alcohol thyl ether against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the impact on detoxification enzyme activitiesSukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O.2011Journal of Economic Entomology
   104(5),pp. 1534-1540
   25
   8Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoesPluempanupat S., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Ngamkitpinyo K., Chavasiri W., Bullangpoti V., Koul O.2013Industrial Crops and Products
   44,pp. 653-658
   20
   9Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Bullangpoti V., Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U.2011Journal of Pesticide Science
   36(2),pp. 260-263
   17
   10Bio efficacy of some piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae).Kraikrathok C., Ngamsaengi S., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Koul O.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
   78(2),pp. 305-309
   13
   11New methods for carbon-nitrogen, carbon-sulfur, and carbon-carbon bond formations by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinitesMukaiyama T., Mukaiyama T., Ikegai K., Ikegai K., Aoki H., Aoki H., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Masutani K., Masutani K.2005Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences
   81(4),pp. 103-109
   13
   12Stereospecific C-S bond formation from chiral tertiary alcohols by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinites and its application to the synthesis of a chiral tertiary thiolIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2006Bulletin of the Chemical Society of Japan
   79(5),pp. 780-790
   12
   13Application of Cl3CCONH2/PPh3 towards the synthesis of bioactive amidesChaysripongkul S., Pluempanupat W., Jang D., Chavasiri W.2009Bulletin of the Korean Chemical Society
   30(9),pp. 2066-2070
   11
   14Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)Poonsri W., Pluempanupat W., Chitchirachan P., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2015Industrial Crops and Products
   65,pp. 170-174
   10
   15Synthesis and conformation of chiral biheteroarylsPluempanupat W., Pluempanupat W., Abraham M., Brecker L., Wolschann P., Karpfen A., Arion V., Widhalm M.2011Journal of Organic Chemistry
   76(9),pp. 3222-3230
   8
   16Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
   38(3),pp. 278-282
   8
   17The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compounds and Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae) as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) LarvaeWiwattanawanichakun P., Ratwatthananon A., Poonsri W., Yooboon T., Pluempanupat W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2018Journal of medical entomology
   55(5),pp. 1231-1236
   8
   18Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Pluempanupat W., Aungsirisawat C., Boonyarit P., Goff G.L., Bullangpoti V., Isman M.2019Journal of Economic Entomology
   112(5),pp. 2167-2176
   8
   19Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Tharamak S., Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Kumrungsee N., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Pest Management Science
   76(3),pp. 928-935
   6
   20Toxicity and repellent action of Coffea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory conditionsPhankaen Y., Manaprasertsak A., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Kainoh Y., Bullangpoti V.2017Journal of Stored Products Research
   71,pp. 112-118
   6
   21Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activitiesRuttanaphan T., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2018Agriculture and Natural Resources
   52(5),pp. 484-488
   6
   22Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae).Junhirun P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
   77(4),pp. 721-725
   6
   23Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
   61(2),pp. 171-178
   6
   24The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts from Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran LarvaeJunhirun P., Pluempanupat W., Yooboon T., Ruttanaphan T., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2018Journal of Economic Entomology
   111(6),pp. 2699-2705
   5
   25A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
   6(1)
   4
   26Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvaePoonsri W., Pengsook A., Pluempanupat W., Yooboon T., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
   6(1)
   3
   27Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera lituraPengsook A., Puangsomchit A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Natural Product Research
   3
   28Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population.Sukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
   75(3),pp. 399-403
   3
   29Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
   55(45),pp. 6204-6207
   3
   30INSECTICIDAL ACTIVITIES OF THYMOL ON EGG PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDOPTERA)Somjit C., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Bullanpotil V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 187-192
   2
   31Four-component synthesis of polyhydroquinolines under catalyst- and solvent-free conventional heating conditions: mechanistic studiesMayurachayakul P., Pluempanupat W., Srisuwannaket C., Chantarasriwong O.2017RSC Advances
   7(89),pp. 56764-56770
   2
   32EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATIONYooboon T., Pluempanupat W., Koul O., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 169-177
   2
   33Camphorquinone: A new and efficient oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcohols by oxidation-reduction condensationPluempanupat W., Temyarasilp P., Temyarasilp P., Widhalm M., Chavasiri W.2014Journal of Sulfur Chemistry
   35(4),pp. 418-430
   2
   34Toxicity of ethyl acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae).Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U., Bullangpotin V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
   75(3),pp. 405-410
   1
   35TOXICITY OF THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES (LEGUMINOSAE) AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pipattanaporn P., Tharamak S., Temyarasilp P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 193-198
   1
   36BIO-INSECTICIDAL ACTIVITY OF ALPINIA GALANGA (L.) ON LARVAL DEVELOPMENT OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pumchan A., Puangsomchit A., Temyarasilp P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 179-186
   1
   37Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymesKumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D., Ratwatthananon A., Pengsook A., Manaprasertasak A., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2018Biopesticides International
   14(1),pp. 25-32
   1
   38TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Puangsomchit A., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 145-149
   1
   39BIOEFFICACY OF PIPER RIBESIOIDES (PIPERACEAE) EXTRACTS AGAINST NILAPARVATA LUGENS STAL. (HOMOPTERA: DELPHACIDAE)Phankaen Y., Pluempanupat W., Mourad A., Bullangpoti V.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 229-232
   0
   40ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 233-238
   0
   41Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Poonsri W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2020Phytoparasitica
   48(5),pp. 833-840
   0
   42A novel insecticidal molecule extracted from alpinia galanga with potential to control the pest insect spodoptera frugiperdaRuttanaphan T., Ruttanaphan T., de Sousa G., Pengsook A., Pluempanupat W., Huditz H.I., Bullangpoti V., Le Goff G.2020Insects
   11(10),pp. 1-15
   0
   43Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera lituraRatwatthananon A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Agriculture and Natural Resources
   54(4),pp. 447-452
   0
   44Highly Aromatic Flavan-3-ol Derivatives from Palaeotropical Artocarpus lacucha Buch.-Ham Possess Radical Scavenging and Antiproliferative PropertiesSongoen W., Songoen W., Phanchai W., Brecker L., Wenisch D., Jakupec M.A., Pluempanupat W., Schinnerl J.2021Molecules (Basel, Switzerland)
   26(4)
   0