การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด

Publish Year International Conference 2
2018 exLyda Chin, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of ripening stage of banana and drying methods on properties of flour for mixed banana powder drink", International Conference on Food and Applied Bioscience, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, February 1-2, 2018. , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exSwittra Bai-Ngew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Comparison between microwave vacuum drying and hot air drying of fully ripe durian", The 14th ASEAN Food Conference, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Mandaluyong สาธารณรัฐฟิลิปปินส์