การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเกิดดรคผลเน่าและกระบวนการวายของเนื้อทุเรียนระหว่างการเก็บรักษา


แสดงความคิดเห็น

(0)