ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2014

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2014

Publish Year International Journal 24
2014 exJo ao Paulo Z. Narita, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exManita Kongchuensin, exGilberto J. de Moraesa, "Prospection for predatory mites to control coconut pest mites inThailand, with taxonomic descriptions of collected Mesostigmata (Acari)", Journal of Natural History, ปีที่ 48, ฉบับที่ on line, มกราคม 2014, หน้า 699-719
2014 exKlong-Klaew, T, exSukontason, K, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoophayak, K, exIrvine, KN, exKurahashi, H, exPrangkio, C, exSanit, S, exSukontason, KL, "Impact of abiotic factor changes in blowfly, Achoetandrus rufifacies (Diptera: Calliphoridae), in northern Thailand", PARASITOLOGY RESEARCH, ปีที่ 113, ฉบับที่ 4, เมษายน 2014, หน้า 1353-1360
2014 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJim W. AMRINE, "A new genus, two new species, and a new generic name of Phyllocoptine mites (Acari: Eriophyidae) infesting Yang-na, Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don (Dipterocarpaceae) in Thailand.", Journal of the Acarological Society of Japan, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 15-28
2014 exNaing, H.H., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exNavajas, M., exAuger, P., "New species and new records of Tetranychidae (Acarina, Prostigmata) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 3802, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 257-275
2014 exBoonyuan, W, exGrieco, JP, exBangs, MJ, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Excito-repellency of essential oils against an Aedes aegypti (L.) field population in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 112-122
2014 exRitthison, W, exTitgratog, R, exTainchum, K, exBangs, MJ, exManguin, S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid susceptibility and behavioral avoidance in Anopheles epiroticus, a malaria vector in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 32-43
2014 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exLeepitakrat, W, exLerdthusnee, K, exChao, CC, exChing, WM, "Dual exposure of Rickettsia typhi and Orientia tsutsugamushi in the field-collected Rattus rodents from Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 182-189
2014 exJames C. Makinson, exTimothy M. Schaerf, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exBenjamin P. Oldroyd, exMadeleine Beekman, "Consensus building in giant Asian honeybee, Apis dorsata, swarms on the move", Animal Behaviour, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 191-199
2014 exNakthong, LA, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSites, RW, "Key to the species of Eotrechinae (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) of Thailand and review of the fauna of the Phetchabun Mountain Range", ZOOTAXA, ปีที่ 3860, ฉบับที่ 1, กันยายน 2014, หน้า 47-63
2014 exNovelo-Gutierrez, R, exSites, RW, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New province record of Rhinagrion for Thailand and description of the larva of R-mima (Odonata: Zygoptera: Philosinidae)", ZOOTAXA, ปีที่ 3852, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2014, หน้า 562-568
2014 exRaruanysong, S, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSites, RW, "Key to the species of Ptilomerinae (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) of Thailand and review of the fauna of the Tennaserim Mountain Range", ZOOTAXA, ปีที่ 3852, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 101-117
2014 exYang, MM, exLin, YC, exWu, YJ, exFisher, N, exSaimanee, T, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhu, CD, exChiu, WCH, exLa Salle, J, "Two new Aprostocetus species (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae), fortuitous parasitoids of invasive eulophid gall inducers (Tetrastichinae) on Eucalyptus and Erythrina", ZOOTAXA, ปีที่ 3846, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014, หน้า 261-272
2014 exCoats, JR, exNorris, E, exGross, A, exBartholomay, L, exSuwansirisilp, K, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Green chemistry approach to insect repellents", PLANTA MEDICA, ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2014, หน้า 752-752
2014 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKonvipasruang, P, exFlechtmann, CHW, exDe Moraes, GJ, "Complementary description of Colomerus novahebridensis Keifer (Acari, Eriophyidae), with a discussion about the constitution of the genus and its economic importance, and a tentative key to Colomerus Newkirk & Keifer species", ZOOKEYS, ปีที่ -, ฉบับที่ 434, ตุลาคม 2014, หน้า 17-35
2014 exSathantriphop, Sunaiyana, exWhite, Sabrina A., exAchee, Nicole L., exSanguanpong, Unchalee, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, and Anopheles minimus against various synthetic and natural repellent compounds", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 328-339
2014 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Synergistic repellent and irritant effect of combined essential oils on Aedes aegypti (L.) mosquitoes", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 298-305
2014 exRitthison, Wanapa, exTainchum, Krajana, exManguin, Sylvie, exBangs, Michael J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biting patterns and host preference of Anopheles epiroticus in Chang Island, Trat Province, eastern Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 361-371
2014 exTainchum, Krajana, exRitthison, Wanapa, exChuaycharoensuk, Thipwara, exBangs, Michael J., exManguin, Sylvie, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diversity of Anopheles species and trophic behavior of putative malaria vectors in two malaria endemic areas of northwestern Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 424-436
2014 exTainchum, Krajana, exRitthison, Wanapa, exSathantriphop, Sunaiyana, exTanasilchayakul, Somchai, exManguin, Sylvie, exBangs, Michael J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Influence of Time of Assay on Behavioral Responses of Laboratory and Field Populations Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to DEET", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1227-1236
2014 exSathantriphop, Sunaiyana, exThanispong, Kanutcharee, exSanguanpong, Unchalee, exAchee, Nicole L., exBangs, Michael J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparative Behavioral Responses of Pyrethroid-Susceptible and -Resistant Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Populations to Citronella and Eucalyptus Oils", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1182-1191
2014 exชวลิต จิตนันท์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Phosphine resistance in Thai local strains of Tribolium castaneum (Herbst) and their response to synthetic pheromone.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 9-16
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Using insect monitoring and economic threshold as decision tools in sweet corn pest management.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 598-604
2014 exBonginkhosi E. Dlamini, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of host age on progeny production of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) reared on Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 587-597
2014 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Resistance to Synthetic Pyrethroids in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - สิงหาคม 2014, หน้า 577-586
Publish Year National Journal 1
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae ที่มีต่อด้วงเจาะลำต้นกล้วยในสภาพห้องปฏิบัติการ", Khon Kaen Agriculture Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 707-711

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biodiversity of Adult Trichoptera and Water Quality Variables in Streams, Northern Thailand", International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2014, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี เขียวแก่, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exP.Damrongphol, "Toxicity and Behavioral Responses of the Freshwater Firefly Larvae, Luciola aquatilis, to Glyphosate Herbicide", 2014 International Firefly Symposium, 11 - 15 สิงหาคม 2014, Gainesville ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2014 exนางสาวสุภาพร ปานเจริญ, exศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Contact toxicity of sweet flag rhizome (Acorus calamus L.) crude extract on maize weevil, Sitophilus zeamais Mothschlsky", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนางสาวเจนจิรา ยองรัมย์, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, "Contact activities of Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf., Senna tora (L.) Roxb. and Leucaena glauca (Willd.) Benth. seed crude extracts against maize grain weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมศักดิ์ แสงพระจันทร์, "Insecticidal efficacy of diatomaceous earth against Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) on stored maize in Thailand", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 พฤศจิกายน 2014 - 28 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSUNAIYANA SATHANTRIPHOP, exMichael J. Bangs , inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A comparison of field and laboratory tests of escape response in Aedes aegypti dengue mosquito ", The 45th Annual SOVE Conference, 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2014, San Antonio เทกซัส สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 4
2014 exAmonporn KUNAPHAN, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of cassava resistance to spiralling whitefly, Aleurodicus dispersus, infestation on various cassava varieties", KU-UT Student Symposium 2014:“Green Agricultural and Processing Technology for Sustainable Agriculture”, 24 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์, exเสาวนีย์ ฝัดศิริ, "การจัดการระบบนิเวศข้าวโพดหวานและความหลากหลายของแมลง", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, เมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย
2014 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exปราณีต ดำรงผล, "กรณียกเว้นในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของหิ่งห้อย: พฤติกรรมการปรับตัวของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืดLuciola aquatilis Thancharoen ในน้ำที่ปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช", 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 23 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 exนางสาวเจนจิรา ยองรัมย์, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2014]